Les 1: Wat is kwaliteit

Kwaliteitszorg 
1 / 18
next
Slide 1: Slide
KwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Kwaliteitszorg 

Slide 1 - Slide

Vandaag:
- Opzet cursus
- Wat is kwaliteit?
- Opdrachten rondom kwaliteitszorg en knelpunten. 

Slide 2 - Slide

Opzet Cursus 
Deze cursus is een voorbereiding op jullie examengesprek en dus het examen: 
Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg: https://digibib.consortiumbo.nl/uitgave/2225425/ 

Ter voorbereiding staan de volgende thema's centraal: 
- Wat is kwaliteit van zorg? 
- Hoe lever je kwaliteit van zorg? 
- Wat zijn knelpunten binnen jouw organisatie?
- Hoe pak je dit aan? 

Slide 3 - Slide

Examen: 
Voor het examen maak je 2 opdrachten: 
 1. Knelpunt aanpakken in de praktijk 
 2. Examengesprek waarin je jouw handelen verantwoordt. 


Examen opdracht 1: uitoefening in de praktijk
Signaleer knelpunten binnen de kwaliteit van je werkzaamheden en meldt deze op de voorgeschreven wijze. Overleg met je collega's over de knelpunten. Bespreek gezamenlijk hoe je met de knelpunten omgaat en maak samen hier afspraken over.
Werk samen met je collega's, om de kwaliteit van zorg te verbeteren waarbij je rekening houdt met de protocollen, procedures van de instelling en wettelijke kaders. 

Slide 4 - Slide

Examen 
Examen opdracht 2: Examengesprek 

In dit gesprek verantwoord je:
 • Je inbreng in het overleg met collega's: over de wijze waarop het knelpunt wordt aangepakt. Je betrekt hierin je kennis van de wetgeving over kwaliteitszorg.
 • Je inbreng in het overleg met collega's, over de wijze waarop het knelpunt wordt aangepakt. Je betrekt hierin je kennis van de procedures en protocollen over kwaliteitszorg die gebruikt worden in de organisatie.
 • Je bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Je betrekt hierin de richtlijnen van de organisatie en de procedures en protocollen over kwaliteitszorg.

Slide 5 - Slide

Studiewijzer
Kijk mee.. 


 

Slide 6 - Slide

Lesdoelen
Aan het eind van deze les weet je 
 • Wat er onder kwaliteit wordt verstaan. 
 • Weet je hoe je kwaliteit biedt, wie dit bepaald en bewaakt.

Slide 7 - Slide

Lezen:
Wat: Lees hoofdstuk 14

Slide 8 - Slide

Wat versta jij onder kwaliteit in zijn algemeenheid?

Slide 9 - Open question

Wat versta jij onder kwaliteit van zorg?

Slide 10 - Open question

Geef 3 voorbeelden van situaties waarbij goede kwaliteit geleverd wordt. (Je mag ook voorbeelden geven vanuit je privésituatie of voorbeelden over de opleiding)

Slide 11 - Open question

Geef 3 voorbeelden van situaties waarbij slechte kwaliteit geleverd wordt. (Geef aan waarom jij de kwaliteit slecht vindt)

Slide 12 - Open question

Kwaliteitszorg
Is jezelf continu afvragen: 
 1. Doen we het wel goed? 
 2. Vinden anderen dat ook? (familie, zorgvragers, collega's, organisatie)
 3. Hoe komen we daarachter? (evalueren van zorg, feedback vragen) 
 4. Wat doen we met nieuwe kennis & informatie?

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Opdracht: Wat is kwaliteit. 
Wat: Ga aan de slag met de opdracht: Wat is kwaliteit?
Wie: In groepjes van 3 personen 
Hoe: Schrijf de antwoorden in het bestand. 
Tijd: 40 minuten 
Klaar: We bespreken het na.  


Slide 15 - Slide

Nabespreken:

Slide 16 - Slide

Huiswerk:
- Maak de opdracht af / stuur het naar elkaar door zodat volgende week iedereen kan antwoorden. 

- Meld je aan op een nieuwsbrief. 
- Zoek een artikel die volgens jou te maken heeft met kwaliteitszorg. 
- Iedere les vertellen een aantal studenten over het gekozen artikel. 

Slide 17 - Slide

Volgende week
- Artikel bespreken. 

- Wat is kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid.
- Protocollen en procedures 

Slide 18 - Slide