Rome wordt machtig herhaling

timer
0:20
Over welk onderwerp hadden we de vorige les?
1 / 15
next
Slide 1: Mind map
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes.

Items in this lesson

timer
0:20
Over welk onderwerp hadden we de vorige les?

Slide 1 - Mind map

timer
0:20
Waar situeren we Rome?

Slide 2 - Mind map

In welke tijdsperiode situeren we het machtig worden van Rome?
timer
0:20
A
Klassieke oudheid
B
Prehistorie
C
Middeleeuwen
D
Het Oude Nabije Oosten

Slide 3 - Quiz

In welke gebieden werd Rome machtig?
timer
0:20

Slide 4 - Open question

Rome veroverd Italië in drie stappen.
Geef de juiste volgorde.
timer
0:20
A
Etrusken, Latijnen en Grieken
B
Grieken, Latijnen en Etrusken
C
Grieken, Etrusken en Latijnen
D
Latijnen, Etrusken en Grieken

Slide 5 - Quiz

In 390 v.C. verloor Rome de macht in Italië. Door welk volk verloor Rome de macht?
timer
0:20
A
De Latijnen
B
De Kelten
C
De Etrusken
D
De Carthagers

Slide 6 - Quiz

Het Middellandse zeegebied werd het Romeinse zeegebied, hoe komt dat?
timer
0:20

Slide 7 - Open question

Hoe noemen we de drie oorlogen tussen Rome en Carthago in de geschiedenis?
timer
0:20

Slide 8 - Open question

timer
0:20
En waarom noemen we het zo ?

Slide 9 - Mind map

Wanneer vonden de Punische oorlogen plaats?
timer
0:20
A
149 v.C. - 146 v.C.
B
218- 201 v.C.
C
264 v.C. - 141 v.C.
D
264 v.C. - 146 v.C.

Slide 10 - Quiz

De derde Punische oorlog vond in 218 v.C. - 201 v.C. plaats.
timer
0:20
Juist
Fout

Slide 11 - Poll

Met welke strategie ging Rome de veroverde gebieden controleren en besturen?
timer
0:20

Slide 12 - Open question

Wat houdt die strategie in? Wat voor systeem was dat?
timer
0:20

Slide 13 - Open question

Waarom was er een verschil in de behandeling? Leg het kort en bondig uit.
timer
0:20

Slide 14 - Open question

timer
0:20
Som een recht en een plicht

Slide 15 - Mind map