Veilig pedagogisch klimaat

B1-K1-W7
"Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat"
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Pedagogiek 1MBOStudiejaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

B1-K1-W7
"Zorgt voor een veilig pedagogisch klimaat"

Slide 1 - Slide

Wat is een pedagogisch klimaat?

Slide 2 - Open question

Slide 3 - Video

Wat zijn de 3 basisbehoeften van een leerling?

Slide 4 - Open question

de basisbehoefte relatie betekent
A
Ik vind de juf aardig
B
Ik hoor erbij
C
Ik kan de opdrachten aan
D
Ik begrijp waar het over gaat

Slide 5 - Quiz

de basisbehoefte Competentie betekent:
A
ik wil het
B
ik leer het
C
ik kan het
D
ik durf het

Slide 6 - Quiz

De basisbehoefte autonomie betekent:
A
ik kan het alleen doen
B
ik kan het snel doen
C
ik wil dit doen
D
ik begrijp het

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Welke factoren hebben een positieve invloed op de 3 basisbehoeften?

Slide 9 - Open question

Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. En het welbevinden heeft weer invloed op de ontwikkeling en het leervermogen. De leervoorwaarden en de persoonsvorming staan daarbij centraal.


De pedagogische visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de leerkracht een pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep.

  • De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen.
  • De tweede factor is de mate van welbevinden.
  • De derde factor is het stellen van grenzen.

Deze dingen beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie

Slide 10 - Slide

5

Slide 11 - Video

01:04
Wat vind jij ervan dat de juf haar leerlingen een knuffel geeft als begroeting?

Slide 12 - Open question

02:02
Waarom moet je aandacht besteden aan wat een kind je vertelt over wat er voor schooltijd gebeurt is?

Slide 13 - Open question

04:43
Wat heeft de leerkracht gedaan om de leerlingen meer zelfvertrouwen te geven bij de Cito toetsen?

Slide 14 - Open question

05:18
Waarom is het belangrijk dat ook de leraren goed in hun vel zitten?

Slide 15 - Open question

06:17
Wat leren de kinderen tijdens de Kikkerlessen?

Slide 16 - Open question

Pedagogisch klimaat

Slide 17 - Mind map

Opdracht: 
Ontwerp een poster

Wat hoort er allemaal bij een veilig pedagogisch klimaat?

Slide 18 - Slide

Wat is naar jou idee bepalend voor het pedagogisch klimaat

Slide 19 - Open question

Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het pedagogisch klimaat positief is?

Slide 20 - Open question