Pedagogisch klimaat

Pedagogisch Klimaat
1 / 27
next
Slide 1: Slide
Pedagogiek 1HBOStudiejaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Pedagogisch Klimaat

Slide 1 - Slide

Een leraar die pedagogisch competent is, heeft voldoende pedagogische kennis en vaardigheid om een veilige leersituatie tot stand te brengen. Voor een hele klas of groep en ook voor de individuele leerlingen. En dat op een professionele planmatige manier.

Slide 2 - Slide

Een begeleider zou idealiter iemand moeten zijn met inspiratie, bevlogenheid, iemand die met hart en ziel begeleider is: een bereikbaar, aanspreekbaar iemand die een gevoelsmatig contact met jongeren wil aangaan.

Iemand met aandacht voor de leerlingen, warmte, interesse, betrokkenheid, waarbij ook goede controle hoort.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

CAR-model
1. Competentie
2. Autonomie
3. Relatie

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Wat is een
pedagogisch klimaat?

Slide 7 - Mind map

Het pedagogisch klimaat is het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. En het welbevinden heeft weer invloed op de ontwikkeling en het leervermogen. De leervoorwaarden en de persoonsvorming staan daarbij centraal.


De pedagogische visie en de achterliggende waarden bepalen de manier waarop de leerkracht een pedagogisch klimaat schept. Er zijn diverse factoren die een positief effect hebben op de ontwikkeling van het kind en het leerklimaat in de groep.

  • De eerste factor is het opdoen van positieve ervaringen.
  • De tweede factor is de mate van welbevinden.
  • De derde factor is het stellen van grenzen.

Deze dingen beïnvloeden het pedagogisch klimaat, dat op zijn beurt invloed heeft op de ontwikkeling van het zelfbeeld en het vermogen tot zelfregulatie

Slide 8 - Slide

Wat zijn de 3 basisbehoeften van een leerling?

Slide 9 - Open question

De basisbehoefte Competentie betekent:
A
ik wil het
B
ik mag het
C
ik kan het
D
ik durf het

Slide 10 - Quiz

De basisbehoefte Autonomie betekent:
A
ik kan het alleen doen
B
ik kan het snel doen
C
ik wil dit doen
D
ik begrijp het

Slide 11 - Quiz

De basisbehoefte Relatie betekent:
A
ik vind de docent aardig
B
ik hoor erbij
C
ik vind de andere leerlingen aardig
D
ik begrijp waar het over gaat

Slide 12 - Quiz

pedagogisch klimaat

Slide 13 - Mind map

Op welke factoren heeft het voldoen aan de 3 basisbehoeften een positieve invloed?

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Slide 17 - Slide

Noem 3 opvallende zaken

Slide 18 - Open question

Wat is naar jou idee bepalend voor het pedagogisch klimaat

Slide 19 - Open question

Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om ervoor te zorgen dat het pedagogisch klimaat positief is?

Slide 20 - Open question

Martine Delfors
Wij zetten de hersenen ongeloffelijk uit.
Wij zijn Boring om naar te luisteren, zo saai.
Herhalen, Herhalen, herhalen.
Nu nog een paar weetjes over hersenen

Slide 21 - Slide

Weetjes
Uit hoeveel zenuwcellen bestaan de hersenen?
A
100 miljard
B
94 miljard
C
86 miljard
D
52 miljard

Slide 22 - Quiz

Hoeveel procent van de hersenen gebruiken jongeren?
A
5 %
B
50%
C
10%
D
100%

Slide 23 - Quiz

Aan welke kant van je hersenen zitten je emoties ?
A
linkerkant van de hersenen
B
rechterkant van de hersenen
C
beide kanten

Slide 24 - Quiz

Vinden jongeren ouders belangrijk ?
A
ja
B
nee

Slide 25 - Quiz

Jongeren leren beter door....
A
positieve feedback
B
negatieve feedback

Slide 26 - Quiz

En nu?
  1. Straal enthousiasme, vriendelijkheid en geloof in de jongeren uit, hoe moeilijk ze zich soms ook gedragen. Lach veel, wees onverwacht en verrassend in je aanpak, 'speel' en stoei. Gebruik dus veel humor, fantasie en relativeer veel.
  2. Wees steeds gericht op het positieve in de jongere. Maak veel, wel reële, complimenten. Strooi met complimenten, want als je veel en vaak laat merken wat er goed gaat, haal je het beste uit mensen. 'Liefde' is dus eigenlijk je beste 'wapen'.
  3. Creëer een veilige sfeer waarin 'pesten' nooit getolereerd en altijd aangepakt wordt.

Slide 27 - Slide