Gezamenlijke les 1- intro W7 S21ABC - week van 11 april

Vak: B1-K1-W7 
Evalueert de geboden ondersteuning 


Les 1- introductie van het vak- week van 11 april- lesweek 10
Klassen: S21ABC 
Leerjaar 2021-2022 
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 4

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Vak: B1-K1-W7 
Evalueert de geboden ondersteuning 


Les 1- introductie van het vak- week van 11 april- lesweek 10
Klassen: S21ABC 
Leerjaar 2021-2022 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma 
 • Welkom, AWR, mededeling
 • Lesdoelen vandaag 
 • Terugblik W6 

 • Nulmeting - evalueren hoe doe je dat? 
 • Inhoud van het vak en de deadlines 
 • Leerdoelen check

 • Afsluiting 

  Let op deze week nog 45 min les! Na de meivakantie 90 min W7 les! 

Slide 2 - Slide

Mededeling: 
Volgende week geen lessen ivm ontwikkeldagen.. gebruik deze tijd voor extra stage etc.
Kijk naar de lesplanner deze wordt eind van de  week, week van 11 april online gezet door de desbetreffende vakdocent. 
Lesdoelen vandaag: 
 • Aan het einde van de les kan de student uitleggen in eigen woorden wat er van hem/haar verwacht wordt bij het vak W7 
 • Aan het eind van de les kan de student benoemen wat evalueren is en hier een voorbeeld van geven. 
 • Aan het einde van de les weet de student de stappen van de methodische cyclus te benoemen.

  LET OP Lesweek 11 geen les i.v.m. ontwikkelweek docenten! 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Ik heb de afgelopen weken voldoende tijd besteed aan het leren voor het vak W6 (oefenen met opdrachten, aantekeningen, lessen volgen)
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 4 - Poll

This item has no instructions

Ik vond de inhoud van de lessen van W6:
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 5 - Poll

This item has no instructions

De aanbevelingen die ik heb voor de het vak W6 zijn:

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

B1-K1-W7- ''Evalueren van de geboden ondersteuning''
Kennen jullie deze nog (zie afbeelding hiernaast)?  


We richten ons tijdens dit vak op ''check''-> ''evalueren''.
Een belangrijk onderdeel van je werk. 
Zonder evaluatie geen optimale begeleiding/ondersteuning.

Brainstormvraag aan de klas: Waar denk je aan bij het woord evalueren ? 

Slide 7 - Slide

Koppeling maken met de vorige vragen in de les- Wat betekent evalueren? 
Evalueren- het vak:
In dit vak bereiden we je voor op :
- BPV- oefenopdracht W1-K1-W7 - leerjaar 2
- Examen W1-K1-W7 - leerjaar 2 

Alle theorie die je krijgt tijdens dit 
vak zal je nodig hebben voor je: 
1. Toets (leerjaar 1)
2. BPV-oefenopdracht (leerjaar 2)
En uiteindelijk vormen die  1+2  een GO voor je examen (leerjaar 3)

Belangrijk! Doe je best, maak aantekeningen en stel veel vragen- examen W7 is erg pittig! 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Wat is evalueren?
 • Een evaluatie is een beoordeling of nabeschouwing.
 • Evalueren is het beoordelen van een activiteit of handeling op vooraf opgestelde criteria.
 • Door te evalueren kun je inventariseren wat het resultaat of het effect van jouw was. 
  ---> Dit kan aan het einde maar ook als tussenevaluatie.. 

  Volgende les hier meer over... nu eerst naar het vak en  toetsing van W7 (volgende dia) 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Toetsing B1-K1-W7
 • Leerjaar 1: Kennistoets in de week van 07 juni 
  Let op! Een deel van de kennis zal gecheckt worden bij de toets! Een deel van de theorie zul je nodig hebben voor volgend jaar bij je opdracht en examen. Maak dus tot het eind van het jaar aantekeningen m.b.t. dit vak!

 • Leren voor de kennistoets? 
  - Maak aantekeningen. 
  - Bekijk de lesson-ups
  - Bestuur de theorie zoals beschreven in je lesplanner zelfstandig (opdrachten maken)
  - Actieve deelname tijdens de lessen 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen check -vandaag: 
 • Wie kan mij in eigen woorden uitleggen wat je moet doen om het vak B1-K1-W7 goed af te kunnen ronden in leerjaar 1? 
 • Wanneer vind de oefenopdracht plaats (leerjaar) ? 
 • De toets en de oefenopdracht zorgen samen voor....... 
 • Wie kan uitleggen in zijn eigen woorden wat de definitie is van evalueren? 
 • Welke stappen waren er ook alweer bij de PDCA? En op welke stap bevindt ''evalueren'' zich? 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Jouw voorbereiding voor volgende les 
Kijk in je teams van je klas: 
Klik op het mapje van je vak B1-K1-W7 :

- Lees alvast de oefenopdracht/exameneisen door zodat je weet waar we dit vak aandacht aan gaan besteden. 
-Neem de lesplanner van het vak goed door, deze zet de vakdocent van jullie klas  online in de week van 11 april 

Bereid je nu alvast voor in leerjaar 1 en heb profijt in leerjaar 2 + 3.  

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Tot na de meivakantie! 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions