Thema 6 - B5 Mens en milieu

Thema 6
Ecologie en duurzaamheid 
B5 mens en milieu
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Thema 6
Ecologie en duurzaamheid 
B5 mens en milieu

Slide 1 - Slide

leerdoelen
Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van uitputting en vervuiling beschrijven.
Je kunt enkele oorzaken en gevolgen van klimaatverandering beschrijven.

Slide 2 - Slide

Invloeden op het milieu

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Populatie mensen

Slide 5 - Slide

 • overbevolking
 • manier van leven

Slide 6 - Slide

Gebruik milieu
 • Vervuiling: giffen, uitlaatgassen, afvalstoffen
 • Uitputting: grondstoffen, voedingsstoffen, energiebronnen
 • Aantasting milieu door vervuiling en uitputting

Slide 7 - Slide

Uitputting

Slide 8 - Slide

Fossiele brandstoffen
 • Aardgas, aardolie en steenkool
 • Bij verbranding komt energie en koolstofdioxide vrij
 • Opwarming aarde en luchtverontreiniging
 • Uitputting brandstoffen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Vervuiling

Slide 11 - Slide

Water
 • Vervuild door fabrieken, land- en tuinbouw, en scheepvaart
 • Zware metalen, chemisch gewasbeschermingsmiddel, kunstmest
 • Huishoudelijk afvalwater

Slide 12 - Slide

Bodem
 • Giftige stoffen in bodem opgenomen door planten
 • Afval van chemische industrie, verkeer

Slide 13 - Slide

Smog
 • Mist vervuild door rook en uitlaatgassen
 • Zomersmog van ozon, fijnstof en uitlaatgassen (bruin)
 • Wintersmog van fijnstof en gassen uit verbranding (grijs)
 • Maatregelen om uitstoot te voorkomen verminderd smog

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Fijnstof
 • Zwevende deeltjes in de lucht
 • Stofresten remschijven, rubberdeeltjes banden, uitlaatgassen, rook van kachels en barbecues, vuurwerk

Slide 16 - Slide

Horen grondstoffen tot vervuiling of uitputting?
A
vervuiling
B
uitputting

Slide 17 - Quiz

Horen uitlaatgassen tot vervuiling of uitputting
A
vervuiling
B
uitputting

Slide 18 - Quiz

Slide 19 - Video

Broeikaseffect
 • Dampkring met broeikasgassen (waterdamp en koolstofdioxide)
 • Warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Gemiddelde temperatuur 30 graden hoger hierdoor

Slide 20 - Slide

Versterkt broeikaseffect
 • Meer broeikasgassen in dampkring
 • Meer warmte-uitstraling tegen gehouden
 • Temperatuur is 1 graad gestegen in 100 jaar

Slide 21 - Slide

broeikaseffect
 • klimaatverandering
 • afname biodiversiteit

Slide 22 - Slide

Gevolgen klimaatverandering

Slide 23 - Slide

Klimaatverandering
De opwarming van de aarde leidt tot het stijgen van de zeespiegel omdat het zuidpoolijs smelt en warm water meer ruimte inneemt dan koud water.

Slide 24 - Slide

Gevolgen klimaatverandering
Stijgende zeespiegel


Slide 25 - Slide

Klimaatverandering
In sommige gebieden heeft de klimaatveranderingen meer gevolgen dan in andere. Er komen meer tropische stormen bijvoorbeeld.

Slide 26 - Slide

Gevolgen
Voedselketens kunnen in gevaar komen.
Als het seizoen van organismen die voedsel zijn voor anderen niet meer aansluit op het seizoen dat het meeste voedsel nodig is.

Slide 27 - Slide

Gevolgen
Blauwalg groeit beter bij hogere temperaturen.
Deze algen vergiftigen 
o.a. zwemwater.

Slide 28 - Slide

Klimaatverandering
Verzilting: vermindering van de hoeveelheid zoet water en zeewaterstijging leidt tot verzilting van rivieren en daardoor landbouwgrond.
Slide 29 - Slide

Klimaatverandering
Woestijnen worden groter.
Slide 30 - Slide

Gevolgen klimaatverandering
Droogte
Woestijnen worden groter
Verlies landbouwgrond

Slide 31 - Slide

Gevolgen klimaatverandering
Gevolgen gezondheid:

Ziekte van Lyme
Eikenprocessierups
Hittegolven

Slide 32 - Slide

Invloed van de mens
 • Door het uitputten van het milieu verdwijnen leefgebieden van dieren.
 • Diersoorten hebben weinig of geen gebied meer om te leven en worden bedreigd.  Ze kunnen zelfs uitsterven 
 • De variatie in de natuur neemt zo ook af = weinig biodiversiteit.

Slide 33 - Slide

Klimaatverandering
Verandering van het weer gedurende meerdere jaren

Slide 34 - Slide

Fossiele Brandstoffen
Duurzame energie
Kern energie
Goed voor het milieu
CO2
wind energie
Uitlaatgassen
6 procent van onze energie is?
waterkrachtcentrale
Verbranden
Raakt op
Onuitputtelijk

Slide 35 - Drag question