15.4 + 15.5 De stad als ecosysteem

15.5 De stad als ecosysteem
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 80 min

Items in this lesson

15.5 De stad als ecosysteem

Slide 1 - Slide

Inhoud hoofdstuk
15.1 Energiestromen
15.2 Populaties
15.3 Warmte, water en exoten
15.4 Biobrandstof en recycling
15.5 De stad als ecosysteem

Veel toepassen van wat we al weten.
Belangrijk: komt veel terug in het examen.

Slide 2 - Slide

Deze les:
- Rekenvraag: Vangst-terugvangst methode
- 15.4 Koolstofkringloop en Biobrandstoffen

Slide 3 - Slide

Rekenvraag; Vangst-terugvangst
Mario vangt in de visvijver de eerste keer 37 stekelbaarsjes, die hij allemaal markeert met een groene stip. Vervolgens laat hij de dieren vrij.
Een week later vangt hij 44 vissen, waarvan er 2 een stip hebben.

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 4 - Slide

Hoe groot is de populatie stekelbaarsjes in de vijver?

Slide 5 - Open question

Rekenvraag
Stekelbaarsjes met een groene stip vallen echter eerder op voor hun roofdier (de snoek), waardoor ze sneller opgegeten worden.
In de vorige vraag was een populatie berekend van 814 stekelbaarsjes. 

Je vangt weer 44 stekelbaarsjes waarvan 2 met een stip.

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?

Slide 6 - Slide

Zal de werkelijke populatie stekelbaarsjes groter, gelijk aan of kleiner zijn dan 814 stekelbaarsjes?
A
groter
B
gelijk aan
C
kleiner

Slide 7 - Quiz

Rekenvraag
Want:
aantal stekelbaarsjes is 37*44/2 = 814

Maar die 2 is eigenlijk een te lage waarde (deel is weggegeten)

37*44/>2..  is dus kleiner dan 814.

Slide 8 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

Slide 9 - Slide

Biodiversiteit

Slide 10 - Slide

CO2 uitstoot

Slide 11 - Slide

BINAS 93F

Slide 12 - Slide

Biobrandstoffen  - 1e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Eerste generatie: brandstof gemaakt uit koolzaad/ suikerbieten.

Nadelen: kost veel landbouwgrond, kost veel energie, hoog gebruik pesticiden

Slide 13 - Slide

Wat is het verschil voor het milieu tussen het verbranden van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen?

Slide 14 - Open question

Biobrandstoffen  - 2e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Tweede generatie: biomassa (afval) -> biodiesel of bio-ethanol
E-10 benzine is 90% bezine, 10% bioethanol

In NL wordt 7% van de brandstof uit biobrandstoffen gehaald door frituurvet te importeren en hier biodiesel van te maken.

Slide 15 - Slide

Biobrandstoffen  - 3e generatie
Biobrandstoffen ter vervanging van fossiele brandstoffen.
Derde generatie: algen en zeewier.

Voordelen: groeit snel, kan in tanks dus weinig ruimte
Nadelen: duur proces

Slide 16 - Slide

Havo 2012-II

Slide 17 - Slide

Antwoorden
5. maximumscore 1. Voorbeelden van een juist antwoord zijn:
− verminderen van het versterkt broeikaseffect
− minder stijging van het koolstofdioxide gehalte in de atmosfeer
− minder stijging van de opwarming van de aarde
− minder stijging van de stijging van de zeespiegel
− minder smelten van de ijskappen
− biobrandstof is een blijvend vervangbare brandstof

6 A
7 E

Slide 18 - Slide

Doel 15.4
  • Je leert wat biobrandstoffen zijn en hoe mensen stoffen hergebruiken.

begrippen: biodiversiteit, biobrandstoffen, recycling

Slide 19 - Slide

Doel 15.5
  • Je leert waarin steden afwijken van andere ecosystemen

Slide 20 - Slide

Verschillende energievormen
Zonne-energie ->
Warmte (zonneboilers)
Elektrische energie (zonnepanelen)

Chemische energie->
Electrische energie (electriciteitscentrale)
Warmte (aardgas)

Slide 21 - Slide

Microklimaat stad
warmer, droger, meer luchtverontreiniging (fijnstof, NOx, CO2, )

Slide 22 - Slide

Steden zijn warmer dan de omgeving

Slide 23 - Slide

Luchtkwaliteit

Slide 24 - Slide

Voedselweb in de stad
Start met afval van mensen/huisdieren
Daarvan leven de afvaleters

Nauwelijks producenten, weinig carnivoren

Slide 25 - Slide

Invloed van mensen

Slide 26 - Slide

vwo 2010-I

Slide 27 - Slide

Doel 15.5
  • Je leert waarin steden afwijken van andere ecosystemen

Slide 28 - Slide

Opdrachten maken
15.4 opdr. 1, 3, 5, 6
15.5 opdr. 1, 3 t/m 5

Slide 29 - Slide