Kwaliteit en Deskundigheid

Kwaliteit en Deskundigheid
CGI  -  Lintexamen
1 / 35
next
Slide 1: Slide
KwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Kwaliteit en Deskundigheid
CGI  -  Lintexamen

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Afname
  • 3e pinksterdag 6 juni 
  • 2 Docenten
  • Digitaal aanleveren verslagen met verantwoording bij SLB er , max 5 bewijsstukken
  • Authentiek, van jezelf, handtekening begeleider, gedurende de opleiding verzameld.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

o Je verzamelt vanaf leerjaar 2 de bewijsstukken.
o De bewijsstukken moeten uniek en van jezelf zijn. Dat betekent dat je geen
schoolopdrachten mag inleveren.
o De bewijsstukken dienen gezamenlijk alle beoordelingscriteria af te dekken.
▪ Je levert maximaal 5 bewijsstukken inclusief verantwoordingsverslagen aan
voor het werkproces Werkt aan de eigen deskundigheid.
▪ Je levert maximaal 5 bewijsstukken inclusief verantwoordingsverslagen aan
voor het werkproces Werkt aan bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.
o Voor verslaglegging van de bewijsstukken maak je gebruik van het format in bijlage 3.

Slide 6 - Slide

DESKUNDIGHEID

Slide 7 - Mind map

Hoe word je deskundig?

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

voorbeelden kwaliteit
Knelpunten bespreekbaar gemaakt in een teamoverleg
knelpunt actief aangepakt = verbetering van zorg
nieuw inzicht toegepast 

Slide 12 - Slide

Opdracht 

Voor volgende les: Uitleg examen crisis

Slide 13 - Slide

Criteria: Werken aan kwaliteit en deskundigheid 
De student:
1.onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid
2.onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen
3.onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling
4.onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen
5.onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg
6.onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Slide 14 - Slide

Criterium 1: deskundigheid
De student onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid.

Slide 15 - Slide

Met onderbouwen bedoelen we hier:
A
bewijzen
B
vertellen
C
uitleggen
D
fundering leggen

Slide 16 - Quiz

Wat moet je uitleggen bij het 1e criterium?

De student onderbouwt de keuze van de bewijsstukken voor het bevorderen van eigen deskundigheid

Slide 17 - Open question

Wat kunnen redenen zijn
om voor een bewijsstuk
te kiezen?

Slide 18 - Mind map

Criterium 2: deskundigheid

De student onderbouwt hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt om eigen deskundigheid te bevorderen

Slide 19 - Slide

Wat is vakliteratuur?
Definities:
Vakliteratuur is: het geheel aan teksten, afbeeldingen, beeld- of geluidsdragers die informatie bevatten over een bepaald onderwerp.

Vakliteratuur is: tijdschriften en boeken die betrekking hebben op de inhoud van een beroep.


Slide 20 - Slide

De literatuur die je gebruikt moet betrouwbaar zijn.

Hoe controleer je of iets betrouwbaar is?

Slide 21 - Open question

1. Hoe is hier vakliteratuur gebruikt?
2. Waarom is hier vakliteratuur gebruikt?
Voorbeeld onderbouwing hoe en waarom vakliteratuur is gebruikt

Slide 22 - Slide

Criterium 3: deskundigheid
De student onderbouwt hoe ontvangen feedback heeft bijgedragen aan eigen ontwikkeling.

Slide 23 - Slide

Geef een voorbeeld uit eigen ervaring
waarbij de feedback die je kreeg,
bijdroeg aan je ontwikkeling

Slide 24 - Open question

Criterium 4 deskundigheid
De student onderbouwt waarom en op welke wijze eigen deskundigheid is gedeeld met andere betrokkenen

Slide 25 - Slide

Waarom je eigen
deskundigheid delen?

Slide 26 - Mind map

Op welke manieren kun je je deskundigheid delen?

Slide 27 - Mind map

Criterium 5 kwaliteitszorg
De student onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg

Slide 28 - Slide

De student onderbouwt hoe de inzet van protocollen, procedures en/of wettelijke richtlijnen heeft bijgedragen aan het bewaken van kwaliteitszorg.

Hoe kun je dit uitleggen? (Geef zo nodig voorbeelden.)

Slide 29 - Open question

Criterium 6 kwaliteitszorg
De student onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Slide 30 - Slide

De student onderbouwt hoe gesignaleerde knelpunten/tekortkomingen besproken zijn met de juiste persoon.

Leg uit wat met dit criterium bedoeld wordt.

Slide 31 - Open question

Deskundigheid en kwaliteitszorg
Wat hebben deze met elkaar te maken?

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide