Hfdst. 2: Ontwikkeling: algemeen

Hfdst. 2: Ontwikkelingsfasen:

inleiding
1 / 13
next
Slide 1: Slide
PsychologieSecundair onderwijs

This lesson contains 13 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

Hfdst. 2: Ontwikkelingsfasen:

inleiding

Slide 1 - Slide

2. DE ONTWIKKELINGSFASEN
Iedereen ongeveer dezelfde ontwikkeling waardoor men het leven indelen in ontwikkelingsfases.
 
Een ontwikkelingsfase = een gevoelige periode waarin iemand beter in staat is om iets nieuws te leren.

Elke ontwikkelingsfase is onderverdeeld in 3 verschillende ontwikkelingsgebieden.

Slide 2 - Slide

Een ontwikkelingsgebied = een gebied waarin mensen zich
ontwikkelen. 
Bij elk ontwikkelingsgebied moet de mens enkele specifieke ontwikkelingstaken volbrengen.

Drie soorten ontwikkelingsgebieden:
  • de fysieke ontwikkeling
  • de cognitieve ontwikkeling 
  • de socio - emotionele ontwikkeling

Slide 3 - Slide

3. DE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN
Elk ontwikkelingsgebied kan men onderverdelen in:
3.1 Fysieke ontwikkeling
3.1.1 Ontwikkeling van de lichaamsbouw
3.1.2 Sensomotorische ontwikkeling
3.1.3 Fijne motoriek

Slide 4 - Slide

3.2 Cognitieve ontwikkeling

3.2.1 Het geheugen
  • Kortetermijngeheugen
  • Langetermijngeheugen

3.2.2 Taal
  • Passieve taal
  • Actieve taal

3.2.3 Waarneming
3.2.4 Denken

Slide 5 - Slide

3.3 Socio-emotionele ontwikkeling
3.3.1 Sociale ontwikkeling
  • Hoe gaan mensen met elkaar om?

3.3.2 Affectieve of emotionele ontwikkeling
  • Gevoelens en emoties

3.3.3 Morele ontwikkeling
  • Vorming van een geweten.

Slide 6 - Slide

VIDEO ONTWIKKELINGSGEBIEDEN

→ Bekijk de video ‘Levenspsychologie’, website: https://www.youtube.com/watch?v=S4Eh9UCUink.
→ Bekijk deze video tot 3’45’’ (geluid is niet nodig).
Slide 7 - Slide

WAT IS ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE?

Slide 8 - Open question

WIE WAS ERIK ERIKSON?
A
Een neuropsycholoog
B
Een cardioloog
C
Een ontwikkelingspsycholoog
D
Een cardioloog

Slide 9 - Quiz

IN HOEVEEL ONTWIKKELINGSFASEN DEELT ERIKSON DE LEVENSLOOP IN?
A
5
B
11
C
10
D
9

Slide 10 - Quiz

Noteer de verschillende ontwikkelingsfasen die door Erik Erikson onderzocht zijn.

Slide 11 - Open question

WELKE DRIE ONTWIKKELINGSGEBIEDEN WORDEN ER BESPROKEN?
A
de baby, de kleuter en het schoolgaand kind
B
de fysieke, de sociaal-emotionele en de cognitieve ontwikkeling
C
sociale, de cognitieve en de fysieke
D
de baby, de peuter en de kleuter

Slide 12 - Quiz

Sociale - emotionele ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Fysieke ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Emotionele ontwikkeling
De seksuele ontwikkeling
Denk-
ontwikkeling
Taal-
ontwikkeling
Persoonlijk-heids- ontwikkeling
Sensorische ontwikkeling
Motorische ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling

Slide 13 - Drag question