Hoorcollege 'Ontwikkelingspsychologie peuter-kleuter

HOORCOLLEGE
Ontwikkelingspsychologie peuter-kleuter
1 / 24
next
Slide 1: Slide
Zorg en Welzijn hoorcollegeMiddelbare schoolvmboLeerjaar 3,4

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

HOORCOLLEGE
Ontwikkelingspsychologie peuter-kleuter

Slide 1 - Slide

Vorige week.....................

Slide 2 - Slide

Het ontwikkelen van de gevoelens van vertrouwen en veiligheid (denk aan hechting)
Het volgende ontwikkelingsgebied is de ........ Deze kan onderverdeeld worden in de fijne en de grove motoriek.
Dit is de ontwikkeling van het weten, denken en begrijpen.
Ontwikkeling van lichaams- en lustbeleving. Ontwikkeling van waarden van eigen lichaam. 
Ontwikkeling van de omgang met anderen, acceptatie van anderen en sociaal gedrag
Vorming van je eigen identiteit 
Emotionele ontwikkeling
lichamelijke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Sociale ontwikkeling
Persoonlijkheids ontwikkeling
Seksuele ontwikkeling

Slide 3 - Drag question

Wat is hechting
A
Het hebben van 2 ouders in je eerste levensjaar
B
een relatie aangaan met de personen die je verzorgen vanaf je geboorte
C
Goed opgevangen worden als je geen ouders hebt
D
Blij zijn met je ouders omdat ze een goede baan hebben

Slide 4 - Quiz

Wat is een oorzaak van onveilige hechting bij een dreumes?
A
Kind toont geen interesse
B
Kind laat niet responsief gedrag zien
C
Kind reageert voorspelbaar
D
Kind heeft vaste verzorger

Slide 5 - Quiz

Veilige hechting uit zich door
A
dat een kind zelf op onderzoek uit gaat
B
dat een kind weinig steun van ouders verwacht
C
dat een ouder beschermend is
D
dat een kind niet bij de ouder weg wil

Slide 6 - Quiz

Leervragen
- Welke belangrijkste ontwikkelingen maken peuters door?
- Welke belangrijkste ontwikkelingen maken kleuters door?
- Welke type spel zijn er?
- Wat houden deze type spel in? 

Slide 7 - Slide

De peuter (2 - 4 jaar)
Lichamelijk en motorisch ontwikkelingsgebied:

- Verfijnen van de grove motoriek (springen, klimmen, rennen)
- Verfijnen van de fijne motoriek (tekenen, aan- en uitkleden)

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Peuter (2-4 jaar) 


Cognitief ontwikkelingsgebied:


- Concreet denken (denken o.b.v. aanwezig en tastbaarheid)

- Magisch denken (Zelf verklaringen bedenken: angst)

- Animistisch denken (Menselijke eigenschappen aan levenloze dingen/ voorwerpen toekennen)

Slide 10 - Slide

Als ik mijn knuffel niet zie, bestaat deze ook niet
De dinosaurus praat tegen mij
Ik word door het doucheputje gespoeld
Animistisch denken
Concreet
denken
Magisch Denken

Slide 11 - Drag question

Peuter (2-4 jaar)
Emotionele- en persoonlijkheids ontwikkeling

- Ik besef 
Vanaf 1,5 jaar ontwikkeling ik- besef (wetend dat zijn gedrag effect heeft)
- Egocentrisme
De peuter kan zich niet verplaatsen in een ander, bekijkt alles van eigen perspectief


- Peuterpuberteit, oftewel koppigheidsfase
- Leren en steun d.m.v. een knuffel
- Geen schaamte gevoel

Slide 12 - Slide

Peuter (2-4 jaar)
Sociaal ontwikkelingsgebied

- Geen schaamtegevoel (beperkt geweten)

Spel
- Parallelspel (door egocentrisme)
- Bewegingsspel 
- Imitatiespel
- Constructiespel

Slide 13 - Slide

Stel, de moeder van deze baby speelt kiekeboe en de baby doet haar na.
Dan is dit een vorm van?
A
Imitatieleren
B
Herhalingsleren
C
Ervaringsleren

Slide 14 - Quiz

Kleuter (4 - 6 jaar)
Lichamelijke en seksuele ontwikkeling 
 • De kleuter groeit rond de 8 cm per jaar

Motorische ontwikkeling
 
- Fijne motoriek: kleuter leert veters strikken, knopen dichtdoen, tussen lijnen kleuren
- Grove motoriek: rennen zonder vallen, klimmen

Seksuele interesse en nieuwsgierigheid  
- Vragen waar kom ik vandaag?
- Terug te zien in spel: doktertje spelen; nieuwsgierig naar zichzelf en ander geslacht
- Genderidentiteit en geslachtsgebonden gedrag (aangeleerd/aangeboren)

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Waar denk je dat het jokken van kinderen vandaan komt? Denk ook aan de begrippen van de vorige les

Slide 17 - Mind map

Kleuter (4-6 jaar) - Cognitieve ontwikkeling

 • - Fantasiedenken: 
                   * Leidt tot jokken (onbewust onwaarheden vertellen) 
                   * Leidt tot angsten (kleuters geloven in eigen fantasie/ magisch denken)
  Schoolrijpheid:  Kleuters zijn klaar om naar groep 3 te gaan om nieuwe uitdagingen te vinden.
  - Taalontwikkeling van de kleuter:
                * Langere zinnen +  tegenwoordige/ verleden tijd en enkel/meervoud hanteren
                * Blijft veel ‘waarom’ vragen stellen om de wereld te begrijpen en ordenen
  - Rechtlijnig denken (denken vanuit eigen perspectief, egocentristisch)

Slide 18 - Slide

Kleuters zijn graag taakgericht bezig. Wat is taakgericht
A
Ze willen graag zelf taken uitdelen
B
opdrachtjes en taakjes met een duidelijk begin en einde.
C
Ze willen graag zelf taken bedenken
D
Ze willen graag taken opeten

Slide 19 - Quiz

Noem een taakgerichte activiteit voor kleuters

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Verklaar waardoor een aantal kinderen toch over stag gingen door een cakeje te eten.

Gebruik hierbij begrippen vanuit de les, bijvoorbeeld: magisch denken, egocentrisme, jokken, rechtlijnig denken etc.

Slide 22 - Open question

Verwerkingsopdracht
Er zijn verschillende soorten spel. Jullie zijn docent:
1. Maak tweetallen
2. Kies een type spel
3. Leg dit type spel uit & geef 2 voorbeelden
4. Onder welk (of welke) ontwikkelingsgebieden valt dit type spel?
5. Bij welke doelgroep past dit type spel?
6. Verwerk je 'lesje' in powerpoint oid
7. geef je les! (max 5 minuten)

Slide 23 - Slide

De typen spel

- Functioneel
- Parallel 
- Fantasie
- Constructief
- Associatief
- Coöperatief
- Toekijkend

Slide 24 - Slide