COTP W2 Herhaling : De domeinen


HISTORISCH REFERENTIEKADER
1 / 30
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisSecundair onderwijs

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson


HISTORISCH REFERENTIEKADER

Slide 1 - Slide

Tijd
Wanneer iets gebeurt / gebeurde.

We verdelen de Europese geschiedenis in 7 tijdvakken

Slide 2 - Slide

Zet de historische periodes in de juiste volgorde.
prehistorie
Oude nabije oosten
klassieke oudheid
middeleeuwen
vroeg-moderne tijd
moderne tijd
heden-daagse tijd

Slide 3 - Drag question

Maatschappelijke domeinen

Het menselijk gedrag, al wat mensen doen/deden en hoe ze samen leven/leefden kunnen we ordenen in 4 domeinen.

Slide 4 - Slide

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 5 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 6 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 7 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 8 - Quiz

Over welk maatschappelijk domein gaat deze krantenkop?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 9 - Quiz

Over welk maatschappelijk domein gaat deze krantenkop?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 10 - Quiz

Wisselwerking tussen de vier maatschappelijke domeinen

Slide 11 - Slide

Oorlog in Oekraïne oorzaak van grondstoffen-tekort
Wisselwerking tussen domeinen: sleepoefening
Economische crisis vergroot kloof tussen arm en rijk
Toneelhuis behoudt Vlaamse subsidies
Documentaire over Vlaamse natuur levert miljoenen winst op
politiek-economisch
economisch-sociaal
cultureel-economisch
cultureel-politiek

Slide 12 - Drag question

Chronologisch rangschikken
Gebeurtenissen ordenen in de volgorde waarin ze gebeurden:

= de langst geleden gebeurtenis eerst, de meest recente gebeurtenis laatst.

Slide 13 - Slide

6 juni 1944: D-day luidt het einde van WOII in
1453: uitvinding van de boekdrukkunst
21 april 753 v.C.: stichting van Rome volgens de legende
51 v.C.: einde van de Gallische oorlogen van Julius Caesar
476: Val van het West-Romeinse Rijk

Slide 14 - Drag question

Uit hoeveel tijdvakken bestaat onze tijdlijn?
A
6
B
8
C
7
D
5

Slide 15 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 16 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Vroegmoderne Tijd
B
Moderne Tijd
C
Hedendaagse Tijd

Slide 17 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Klassieke Oudheid
B
Middeleeuwen
C
Vroegmoderne Tijd
D
Moderne Tijd

Slide 18 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Oude Nabije Oosten
B
Klassieke Oudheid
C
Middeleeuwen
D
Vroegmoderne Tijd

Slide 19 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 20 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Prehistorie
B
Oude Nabije Oosten
C
Klassieke Oudheid
D
Middeleeuwen

Slide 21 - Quiz

Welk tijdvak wordt hier afgebeeld?
A
Middeleeuwen
B
Vroegmoderne Tijd
C
Moderne Tijd
D
Hedendaagse Tijd

Slide 22 - Quiz

Bepaal de historische periode

Slide 23 - Open question

Bepaal het maatschappelijk domein

Slide 24 - Open question

Bepaal de historische periode

Slide 25 - Open question

Bepaal de historische periode

Slide 26 - Open question

Bepaal het maatschappelijk domein

Slide 27 - Open question

Bepaal de historische periode

Slide 28 - Open question

Bepaal het maatschappelijk domein

Slide 29 - Open question

Slide 30 - Slide