W6 : Herhalingsles COTP

W6 : COTP : Herhalingsles
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Historisch bewustzijnSecundair onderwijs

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

W6 : COTP : Herhalingsles

Slide 1 - Slide

De historische periodes

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Zet de historische periodes in de juiste volgorde.
prehistorie
Oude nabije oosten
klassieke oudheid
middeleeuwen
vroeg-moderne tijd
moderne tijd
heden-daagse tijd

Slide 4 - Drag question

Wat zijn de 4 maatschappelijke domeinen?

Slide 5 - Open question

Slide 6 - Slide

Welk domein heeft te maken met afspraken, regels, wetten, bestuur van een land?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 7 - Quiz

Welk domein heeft te maken met communicatie, godsdienst, kunst, geloof, wetenschap?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 8 - Quiz

Welk domein heeft te maken met de verhouding tussen mensen, opvoeding, rollenpatronen?
A
economisch
B
cultureel
C
sociaal
D
politiek

Slide 9 - Quiz

Welk domein heeft te maken met werk, voedsel, kleding, woning, handel, transport?
A
economie
B
sociaal
C
cultuur
D
politiek

Slide 10 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 11 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 12 - Quiz

Bij welk maatschappelijk domein plaatsen we deze foto?
A
cultureel
B
economisch
C
politiek
D
sociaal

Slide 13 - Quiz

Oorlog in Oekraïne oorzaak van grondstoffen-tekort
Wisselwerking tussen domeinen: sleepoefening
Economische crisis vergroot kloof tussen arm en rijk
Toneelhuis behoudt Vlaamse subsidies
Documentaire over Vlaamse natuur levert miljoenen winst op
politiek-economisch
economisch-sociaal
cultureel-economisch
cultureel-politiek

Slide 14 - Drag question

feit en mening

Slide 15 - Slide

Wiskunde is het leukste vak op LAB.
Is dit een feit of een mening?
A
feit
B
mening

Slide 16 - Quiz

Woensdag 28 februari organiseren we onze tentoonstelling over de geschiedenis van het spelen.
Is dit een feit of een mening?
A
feit
B
mening

Slide 17 - Quiz

Welke 4 soorten bronnen zijn er ?

Slide 18 - Slide

geschreven bronnen
mondelinge bronnen
audio(visuele)
bronnen
materiële bronnen

Slide 19 - Slide

Welk soort bron is hier afgebeeld?

A
audio(visuele) bron
B
mondelinge bron
C
geschreven bron
D
materiële bron

Slide 20 - Quiz

Welk soort bron is hier afgebeeld?

A
audio(visuele) bron
B
mondelinge bron
C
geschreven bron
D
materiële bron

Slide 21 - Quiz

In welke historische periode situeren we het oude Egypte?
A
PREHISTORIE
B
OUDE NABIJE OOSTEN
C
KLASSIEKE OUDHEID
D
MIDDELEEUWEN

Slide 22 - Quiz

Sleep de punaise naar de plek waar Egypte ligt:

Slide 23 - Drag question

Welke belangrijke rivier stroomt er door Egypte?
A
Schelde
B
Nijl
C
Amazone
D
Donau

Slide 24 - Quiz

Egypte : politiek

Slide 25 - Slide

Wie was de baas in het oude Egypte?
A
een keizer
B
een president
C
een farao
D
een paus

Slide 26 - Quiz

België
Oude Egypte
Beschrijf de verschillen tussen de macht van de farao in het oude Egypte en de macht van onze koning vandaag door de woorden naar de juiste kolom te slepen.
regering
alleenheerschappij (regeert alleen)
levende god 
democratie
koning heeft niet veel macht
farao

Slide 27 - Drag question

Slide 28 - Slide

Welke uitspraak is juist?
A
Toetanchamon heeft heel lang geregeerd.
B
Toetanchamon was slechts 9 jaar oud toen hij farao werd.
C
Het graf van Toetanchamon is ontdekt in 1322 .

Slide 29 - Quiz

In welk jaar wordt het graf van Toetanchamon ontdekt?
A
1905
B
1922
C
22 VC
D
1222

Slide 30 - Quiz

Egypte : sociaal

Slide 31 - Slide

Gelaagde samenleving:
  1. Een gelaagde samenleving is een samenleving die bestaat uit lagen waarin de bevolking verdeeld is: de lagen verschillen van elkaar in aanzien, macht en rijkdom.
  2. Farao, priesters (ministers), soldaten,
    ambachtslieden, handelaren, boeren en 
    slaven.

Slide 32 - Slide

Sleep de beroepen naar de juiste plek/ laag in de piramide:
ambachtsman
ambtenaar
slaaf
priester
farao
boer

Slide 33 - Drag question

Egypte : cultureel

Slide 34 - Slide

In de aflevering zijn enkele Egyptische goden genoemd
Sleep de namen van de goden naar de juiste afbeelding:


Isis
Godin van de vruchtbaarheid
De God van het dodenrijk
Godin die het hart op de weegschaal weegt
God van de zon.

Slide 35 - Drag question

Egypte : economie

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Plaats de juiste periode bij de juiste tijd!

half juli - oktober

november - maart

april - half juli

Slide 38 - Drag question