Toets uitvoering module garage periode 2

Welke twee typen BG-constructievloeren zijn er?
1 / 43
next
Slide 1: Open question
UitvoeringMBOStudiejaar 1

This lesson contains 43 slides, with interactive quizzes.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Welke twee typen BG-constructievloeren zijn er?

Slide 1 - Open question

Omschrijf in eigen bewoordingen wat een dragende vloer is.

Slide 2 - Open question

Wat verstaan we onder een verdicht zandbed?

Slide 3 - Open question

Hoe groot moet de Rc waarde van een vloer minimaal zijn volgens het bouwbesluit?
A
1,7 m2K/W
B
2,7 m2K/W
C
3,7 m2K/W
D
4,7 m2K/W

Slide 4 - Quiz

bekijk de afbeelding hiernaast. Vul bij ieder cijfer in welk onderdeel het is.

Slide 5 - Open question

Wat is een krimpnet?

Slide 6 - Open question

Waarvoor dient de cement-dekvloer? Meerdere antwoorden kunnen goed zijn.
A
Om de betonvloer te egaliseren
B
Om de betonvloer op te hogen tot peil
C
Hierin kan een vloerverwarming worden aangelegd
D
Dit is esthetischer

Slide 7 - Quiz

Uit welke onderdelen bestaat een spouwmuurconstructie?

Slide 8 - Open question

bekijk de afbeelding hiernaast. Wat is de functie van de waterkering aangeduid met de rode pijl?

Slide 9 - Open question

Welke verbinding zit er tussen de isolatieplaten onderling? Waarom is dit?

Slide 10 - Open question

Hoe wordt isolatie tegen het binnenblad vastgezet?

Slide 11 - Open question

Waarom worden isolatieplaten onderling afgetaped? En waarmee gebeurt dit?

Slide 12 - Open question

hoe noemen we de profielen waartegen wordt gemetseld?

Slide 13 - Open question

Hoe noemen we het gereedschap waarmee je een 90 graden hoek kunt uitzetten?

Slide 14 - Open question

Hoeveel stenen heb je nodig om een lagenlat te maken?

Slide 15 - Open question

Omschrijf in eigen bewoordingen hoe je de koppenmaat berekend.

Slide 16 - Open question

Vanaf welke dikte spreekt men van een dunbedmortel?
A
als de voeg kleiner is dan 5 mm
B
als de voeg kleiner is dan 9 mm
C
als de voeg kleiner is dan 10 mm
D
als de voeg groter is dan 5 mm

Slide 17 - Quiz

Wat is de functie van spouwankers?

Slide 18 - Open question

Waarom moeten de spouwankers naar beneden aflopen?

Slide 19 - Open question

Hoe groot is de Rc waarde voor een spouwmuur tegenwoordign volgens het beouwbesluit?
A
3,7 m2K/W
B
4,7 m2K/W
C
5,7 m2K/W
D
6,7 m2K/W

Slide 20 - Quiz

Als een kozijn reeds in de ruwbouwfase wordt geplaatst dan spreken we over een.....
A
montagekozijn
B
inmetselkozijn
C
spouwlat
D
stelkozijn

Slide 21 - Quiz

inmetselkozijnen worden nog steeds tijdens de ruwbouw geplaatst, waarom is dit?

Slide 22 - Open question

wat verstaan we onder een montagekozijn?
A
een kozijn dat tijdens de ruwbouw wordt gesteld
B
een kozijn dat in een later stadium van de bouw wordt geplaatst
C
een kozijn dat tijdens de ruwbouw wordt gesteld met een stellat
D
een kozijn dat in een later stadium van de bouw wordt geplaatst met behulp van een spouwlat

Slide 23 - Quiz

Bekijk de afbeelding en sleep de juiste benaming naar het juiste vakje
A
B
C
D
E
Stijl
Onderdorpel
Tussenstijl
Kalf
Bovendorpel

Slide 24 - Drag question

Wie maakt de kozijnen, ramen en deuren voor een bouwproject?
A
De aannemer
B
De opdrachtgever
C
De timmerproducent
D
Het goede antwoord staat er niet bij

Slide 25 - Quiz

Wie geeft de opdracht om kozijnen, deuren en ramen voor een bouwproject te maken?
A
De aannemer
B
De opdrachtgever
C
Detimmerproducent
D
Het goede antwoord staat er iet bij

Slide 26 - Quiz

Waar haalt de aannemer de informatie vandaan om kozijnen, deuren en ramen te laten maken?
A
Bij de timmerproducent
B
Uit het bestek en bestektekeningen
C
Die geeft de opdrachtgever
D
Die geeft de principaal aan de aannemer.

Slide 27 - Quiz

De onderzijde van een boven- en tussendorpel moet voorzien zijn van een waterhol. Wat is de functie van een waterhol? (zie rode omcirkeling)

Slide 28 - Open question

draaikantel / draaikiep en draaival ramen draaien altijd naar .....

Slide 29 - Open question

Sleep de goede omschrijving naar het bijbehorende vakje
A
B
C
D
E
F
vast raamwerk
draairaam naar buiten
Uitzetraam naar buiten
Valraam naar binnen
Draairaam naar binnen
Draaikiepraam naar binnen

Slide 30 - Drag question

De breede zijde van de driehoeken geeft de plaats aan van ....
A
de scharnieren
B
het sluitwerk

Slide 31 - Quiz

Vanaf welke zijde worden kozijnaanzichten altijd getekend?

Slide 32 - Open question

Een inmetselkozijn is voorzien van een....
A
spouwlat
B
stelkozijn
C
meetlat
D
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 33 - Quiz

hoe worden een inmetselkozijn en een spouwlat met elkaar verbonden?
A
niet, het inmetselkozijn wordt pas later gemonteerd
B
dmv een lijmnaad
C
deze wordt erin geperst en afgekit
D
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 34 - Quiz

Welk soort kozijn zie je hiernaast afgebeeld?

Slide 35 - Open question

Mag een betonlatei dragen op het kozijn?
A
Ja
B
Nee
C
ja, alleen als er geen metselwerk boven zit

Slide 36 - Quiz

Waaraan is het stelkozijn verankerd?
A
Aan het binnenblad
B
Aan het buitenblad
C
Aan het kozijn

Slide 37 - Quiz

Wat is de functie van een daktrim?

Slide 38 - Open question

In welke afmetingen kun je underlayment platen krijgen?

Slide 39 - Open question

Wat is een cacheerlaag?

Slide 40 - Open question

Welke Rc-waarde moet een dak tegenwoordig hebben volgens het bouwbesluit?

Slide 41 - Open question

Welke dakconstructie zie je hiernaast?
A
Koud dak
B
Omgekeerd dak
C
Lauw dak
D
Warm dak

Slide 42 - Quiz

Hoe groot moet het afschot minimaal zijn van een plat dak?
A
5 mm/m
B
10 mm/m
C
15 mm/m
D
30mm/m

Slide 43 - Quiz