Les 2 - Begeleiden intramuraal GHZ

Programma 
 • Lesdoelen 
 • Theorie 
 • Opdracht soorten zorg 
 • Korte video 
 • Opdracht beroepshouding 
 • Afsluiting 
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Programma 
 • Lesdoelen 
 • Theorie 
 • Opdracht soorten zorg 
 • Korte video 
 • Opdracht beroepshouding 
 • Afsluiting 

Slide 1 - Slide

Lesdoelen 
 • Je kunt het verschil tussen intramurale,
    extramurale en semimurale zorg
    benoemen. 
 • Je kunt de zes onderdelen van de
    beroepshouding benoemen. 
 • Je kunt benoemen op welke manier de
     intramurale zorg gefinancierd wordt. 

Slide 2 - Slide

Woordweb (wat weten we nog?) 
 • Beroepshouding (zes onderdelen) 
 • Soorten zorg (drie)  

Slide 3 - Slide

Beroepshouding

Slide 4 - Mind map

Beroepshouding MZ'er 
 1. Betrokkenheid
 2. Empathie 
 3. Assertiviteit
 4. Representativiteit (vertegenwoordigen organisatie) 
 5. Integriteit 
 6. Reflectief vermogen  

Slide 5 - Slide

Soorten zorg

Slide 6 - Mind map

Financiering 
De zorg voor mensen met een beperking wordt op verschillende manieren betaald. Er zijn drie wetten die hierbij een grote rol spelen: 

1. Wet langdurige zorg 
2. Wet maatschappelijke ondersteuning 
3.  Jeugdwet. 


Slide 7 - Slide

Opdracht
 • Wat weet je al?
 • Vorm een duo en schrijf op.  

Slide 8 - Slide

Wet langdurige zorg 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en financiën van de Jeugdwet. Kinderen en jongeren onder de achttien jaar met een verstandelijke, zintuiglijke en meervoudige beperking vallen onder de Jeugdwet.
Wet langdurige zorg 

De Wet langdurige zorg (WLZ) regelt intensieve 24-uurszorg, ondersteuning of toezicht. Dit gaat vaak om zorg voor cliënten die langere tijd ondersteuning nodig hebben. 

De zorg voor cliënten met een beperking in een intramurale instelling wordt dus voor een deel vergoed uit de WLZ. Naast deze vergoeding zijn cliënten een eigen bijdrage verschuldigd. Deze eigen bijdrage is een landelijk verplichte regeling, die is vastgesteld door het ministerie.

Slide 9 - Slide

WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 regelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn, bijvoorbeeld gehandicapten. 

Voor mensen met een verstandelijke beperking valt bijvoorbeeld ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen onder de WMO. 

Slide 10 - Slide

Opdracht Boom 
Opdracht 11 
 • Leg uit hoe de zorg gefinancierd
   wordt. 
 • Zoek uit wat er in Nederland in 2010 en in 2015 is uitgegeven aan intramurale zorg. Wat valt je op als je deze twee jaren vergelijkt? 

Klassikaal nabespreken. 

Slide 11 - Slide

Lesdoelen 
 • Je kunt het verschil tussen intramurale,
    extramurale en semimurale zorg
    benoemen. 
 • Je kunt de zes onderdelen van de
    beroepshouding benoemen. 
 • Je kunt benoemen op welke manier de
     intramurale zorg gefinancierd wordt. 

Slide 12 - Slide