Financiering zorg (VT)

Financiering in de zorg
1 / 31
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Financiering in de zorg

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

financiering zorg:
welke wetten?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Zorg in Nederland 
 1. Zorgverzekeringswet (ZVW)
  - Iedereen heeft recht op basisverzekering
 2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  - Ondersteuning op niet-medische basis
 3. Wet Langdurige Zorg (WLZ)
  - Levenslange/levensbrede zorg (via Zorgkantoor)
 4. Jeugdwet

Slide 3 - Slide

Zorgverzekeringswet (Zvw): Iedereen heeft recht op basisverzekering
- Betalen premie per maand 
- Eigen risico (minimaal 385 euro)
- Zorg, verpleging, medicijnen, tandarts etc.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): Ondersteuning om zo lang mogelijk mee te doen in de maatschappij en thuis te blijven wonen
- Geregeld door de gemeente
- Betalen van eigen bijdrage
- Hulp huishouding, dagbesteding, scootmobiel etc.

Wet Langdurige Zorg (WLZ): Voor levenslange en/of levensbrede zorg
- Indicatie nodig via Zorgkantoor
- Eigen bijdrage
- Verblijf in een instelling, persoonlijke verzorging, verpleging
   etc.
Zorgverzekeringswet (ZVW)
 • basisverzekering
 • vergoedingen 
 • doel 
 • financiering

 • Basisverzekering is verplicht voor iedereen van 18 jaar of ouder die in Nederland woont of     werkt. ​
 • Basiszorg zoals bv.  huisarts, medicatie
 • Wijkverpleging voor mensen die verpleging en verzorging aan huis nodig  hebben. ​
 • Doel van de overheid is om zelfstandigheid en participatie te stimuleren. 
 • Het is de  bedoeling dat mensen minder snel in een zorginstelling gaan wonen. ​
Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat wordt er in de Zvw geregeld?
A
Inhoud basisverzekering
B
Langdurige zorg
C
Waar verzekeraars zorg mogen inkopen

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Wie stelt de indicatie hoeveel thuiszorg (verzorging/verpleging) iemand nodig heeft?

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

WMO

Slide 8 - Mind map

This item has no instructions

WMO 
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)
 • Zo lang mogelijk thuis wonen
 • Aanvragen bij de gemeente
 • Dagopvang, hulpmiddelen, aanpassingen, huish. hulp, vervoer
 • Eigen bijdrage

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Wat is het doel van de WMO?
A
Mensen verblijven zolang mogelijk in een zorginstelling
B
Mensen verblijven zo lang mogelijk thuis
C
Mensen krijgen zoveel mogelijk ondersteuning
D
Mensen maken zoveel als mogelijk gebruik van mantelzorgers.

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions


Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Door ondersteuning aan te reiken aan mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn.

A
Juist
B
onjuist

Slide 12 - Quiz

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:
begeleiding en dagbesteding;
ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.
Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.
Waar staat WLZ voor?
A
Wet Langdurige Zorg
B
Wet Lage Zorg
C
Wet Lange Zorg
D
Wet Lastige Zorg

Slide 13 - Quiz

This item has no instructions

De Wmo is een onderdeel van de Wlz
JUIST
ONJUIST

Slide 14 - Poll

This item has no instructions

Voor wie is de WLZ bedoeld?
 • Somatische aandoening of beperking 
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking
 • verstandelijke handicap 
 • lichamelijke handicap 
 • Zintuigelijke handicap


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Welke zorg valt onder de Wlz?

 • Verblijf in een zorginstelling
 • Persoonlijke verzorging en verpleging thuis
 • Medische zorg
 • Dagbesteding
 • Hulpmiddelen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

In vier stappen naar langdurige zorg
 1. De aanvraag
 2. Contact CIZ
 3. Indicatiebesluit
 4. Hulp zorgkantoor 


Slide 18 - Slide

This item has no instructions

1. Aanvraag
Hoe doe ik een Wlz- aanvraag?
Digitaal of per post
Voor Wlz- aanvraag is nodig:
- Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
- (Medische) gegevens over situatie
- Zorgplan

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

2. Contact met het CIZ


 • Aanvraag volledig?
Binnen zes weken 

 • Is er extra informatie nodig
CIZ vraagt dit telefonisch of schriftelijk op


Slide 20 - Slide

This item has no instructions

3. Indicatiebesluit

 • Het besluit wordt mondeling toegelicht
 • (In principe) binnen zes weken besluit
 • Zorgkantoor ontvangt bericht

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

4. Zorgkantoor kan helpen


 • Hoe wilt u de zorg ontvangen?
 • Welke zorgaanbieders zijn er in de regio?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Herindicatie
De zorgvraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Eigen bijdrage
 • lage bijdrage: thuis
 • hoge bijdrage: langer dan 4 maanden in instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wie geeft de WLZ indicatie af?
A
Gemeente
B
Een arts
C
Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ)

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Zorg via Wlz
Intramuraal: 
 • zorg in natura (zin) 
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Extramuraal: 

 • middels een volledig pakket thuis (vpt), 
 • modulair pakket thuis (mpt) 
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Mpt
 • geen maaltijden
 • verschillende zorgaanbieders

Vpt
 • wel maaltijden
 • 1 zorgaanbieder

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Wanneer krijgt een persoon
een MPT of VPT
vanuit de WLZ-indicatie?
A
Bij opname in het verpleeghuis
B
Bij thuis verpleging/ verzorging
C
Bij opname in het ziekenhuis
D
Bij opname in een GGZ of VGZ instelling

Slide 28 - Quiz

In een instelling is het zorg in natura of PGB (kan ook).
Thuis is het een PGB, MPT of VPT.


timer
1:00
24 uur per dag zorg of toezicht die chronisch nodig zal zijn
 Medische zorg behandeling of verpleging. Eerste lijnsverblijf
Hulp bij opvoedproblemen, bij gedragsproblemen of begeleiding en persoonlijke zorg van een kind met een milde handicap.
 Kosten voor hulpmiddelen. 
WLZ
ZVW
Jeugdwet
WMO

Slide 29 - Drag question

This item has no instructions

Afronding
 • vragen les?
 • v

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Voorziening vanuit de WMO

Slide 31 - Slide

This item has no instructions