Groepsdynamiek - Pedagogiek Verwerking HC3

Verwerking Pedagogiek HC3
"Sociaal Klimaat: Theorie, Empirie, Praktijk" - Groepsprocessen

Emma Staals
Karin Mantilla Linares
Ronnie Hossain
1 / 17
next
Slide 1: Slide
Middelbare school

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Verwerking Pedagogiek HC3
"Sociaal Klimaat: Theorie, Empirie, Praktijk" - Groepsprocessen

Emma Staals
Karin Mantilla Linares
Ronnie Hossain

Slide 1 - Slide

Lesdoelen
 • Je kunt uitleggen dat groepsdynamiek gekenmerkt door hoge cohesie en positieve normen gunstig is voor het leerklimaat
 • Je kunt benoemen dat de basisbehoeften die een leerling binnen een groep heeft: veiligheid, invloed, en persoonlijk contact zijn
 • Je hebt een globaal beeld van de handelingen waarmee een docent in iedere fase van het groepsvormingsproces (volgens Tuckman) ten goede kan bijsturen
 • Je vormt een mening over de inzet van het instrument sociogram

Slide 2 - Slide

4

Slide 3 - Video

00:34
Welke verdeling over de Roos van Leary hoort bij een groep zeer ervaren docenten, en welke bij beginnende docenten?
A
A: beginners B: ervaren docenten
B
A: ervaren docenten B: beginners

Slide 4 - Quiz

02:49
Op welke manier denk jij dat groepsdynamiek
het leerklimaat beinvloedt?

(1 antwoord is voldoende)

Slide 5 - Open question

10:25
Wat voor kenmerken maken dat een klas door hun docent doorgaans als 'prettige groep' ervaren wordt?
A
Positieve Normen Hoge Cohesie
B
Positieve Normen Lage Cohesie
C
Negatieve Normen Hoge Cohesie
D
Negatieve Normen Lage Cohesie

Slide 6 - Quiz

10:25
Wat voor groepsdynamiek kenmerkt een klas die tijdens de les 'te gezellig' is waarschijnlijk?
A
Positieve Normen Hoge Cohesie
B
Positieve Normen Lage Cohesie
C
Negatieve Normen Hoge Cohesie
D
Negatieve Normen Lage Cohesie

Slide 7 - Quiz

2

Slide 8 - Video

00:04
De individuele behoeften van leerlingen zijn veiligheid, invloed, en persoonlijk contact.

Licht een van deze behoeften toe met een voorbeeld.

Slide 9 - Open question

02:11
Invloed in de groep is een basisbehoefte van de individuele leerling.
Tot welk niveau van de piramide van Maslow behoort deze behoefte?
A
Behoefte aan veiligheid en zekerheid
B
Behoefte aan sociaal contact
C
Behoefte aan waardering en erkenning
D
Behoefte aan zelfontplooiing

Slide 10 - Quiz

4

Slide 11 - Video

00:20
Binnen welke fase in de theorie van Tuckman is de piramide van Maslow het meest van toepassing?
A
Forming
B
Storming
C
Norming
D
Performing

Slide 12 - Quiz

01:26
Zet de 5 fasen van Tuckman in de juiste volgorde
Performing
Forming
Storming
Adjourning
Norming

Slide 13 - Drag question

05:39
Een veilige sfeer voor iedere leerling is belangrijk.

Binnen welke stap is het cruciaal om een anti-pest klimaat te creeren?
A
Forming
B
Storming
C
Norming
D
Adjourning

Slide 14 - Quiz

05:39
Antwoord: Storming
Hoewel Jan van Tartwijk aanstuurt op 'Forming at the Norming', omschrijft het Handboek ook het belang van Storming als ontwikkeling van de groep. De Storming moet op een veilige manier begeleid worden, om een veilige (docentgestuurde) norming te laten ontstaan.

Slide 15 - Slide

Herhaling Lesdoelen
 • Je kunt uitleggen dat groepsdynamiek gekenmerkt door hoge cohesie en positieve normen gunstig is voor het leerklimaat
 • Je kunt benoemen dat de basisbehoeften die een leerling binnen een groep heeft: veiligheid, invloed, en persoonlijk contact zijn
 • Je hebt een globaal beeld van de handelingen waarmee een docent in iedere fase van het groepsvormingsproces (volgens Tuckman) ten goede kan bijsturen
 • Je vormt een mening over de inzet van het instrument sociogram

Slide 16 - Slide

Einde Instructie - Wat nu?
 1. Ga naar https://www.sometics.com/nl/start
 2. Gebruik de code: IJHIHN
 3. Beantwoord de vragen
 4. Keer terug naar de Teams video-meeting voor bespreking

Slide 17 - Slide