Passé composé

Passé composé
Volooid tegenwoordige tijd

Er is geen actie meer, het is gedaan.
1 / 24
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolvmbo k, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Passé composé
Volooid tegenwoordige tijd

Er is geen actie meer, het is gedaan.

Slide 1 - Slide

Passé composé
Er is een verschil tussen de voltooide tijd en de verleden tijd.

Voltooide tijd: De actie is klaar.

Verleden tijd: Er is actie in het verleden.

Slide 2 - Slide

Passé composé
Kijk naar het verschil:

Ik heb gegeten.
De actie is klaar.

Ik at.
De actie is bezig in het verleden.

Slide 3 - Slide

Passé composé
Voorbeelden:
Ik heb gegeten.              J'ai mangé.
Ik heb gesproken.         J'ai parlé.
Ik heb gehad.                  J'ai eu
Ik ben geweest.             J'ai été.
Ik heb gedaan.               J'ai fait

Slide 4 - Slide

Passé composé
Hoe maak je de passé composé?

1. Hulpwerkwoord (avoir of être)

2. Voltooid deelwoord

Slide 5 - Slide

Passé composé
Hulpwerkwoord: wanneer avoir of être?
1. Kijk naar het Nederlands

2. Werkwoorden uit het huisje, altijd être.

3. Wederkerende werkwoorden (die beginnen met se) altijd être.

Slide 6 - Slide

Passé composé
Hoe maak je een voltooid deelwoord in het Frans bij regelmatige werkwoorden?
1. ww op -er: parler - er + é= parlé
2. ww op -ir: finir - ir + i = fini
3. ww op -re: vendre - re + u = vendu

Onregelmatige werkwoorden hebben een eigen vorm.

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Passé composé van avoir
J'ai eu                                                    ik heb gehad
Tu as eu                                                jij hebt gehad
Il/elle/on a eu                                     hij, zij, men heeft gehad
nous avons eu                                   wij hebben gehad
vous avez eu                                       jullie hebben gehad/ u heeft                                                                            gehad
ils/elles ont eu                                   Zij hebben gehad

Slide 9 - Slide

Passé composé van être (1)
j'ai été                                     ik ben geweest
tu as été                                 jij bent geweest
il/elle/on a été                     hij/zij/men is geweest
nous avons été                   wij zijn geweest
vous avez été                       jullie zij geweest/u bent geweest
ils/elles ont été                   zij zijn geweest

Slide 10 - Slide

Passé composé van être (2)
Bij het werkwoord être gebruik je dus het werkwoord avoir als hulpwerkwoord.
Je schrijft J'ai été en je vertaalt ik ben geweest.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Wanneer uitgang bij passé composé?


1. de zin moet met être vervoegd zijn.

2. Het onderwerp bepaalt de uitgang.

Slide 13 - Slide

Uitgang bij het voltooid deelwoord
Onderwerp mannelijk ev.                 geen uitgang
Onderwerp vrouwelijk ev.                 voltooid deelwoord + e
Onderwerp mannelijk mv.                 voltooid deelwoord + s
Onderwerp vrouwelijk mv.                voltooid deelwoord + es

Onderwerp mannelijk en vrouwelijk: voltooid deelwoord + s

Slide 14 - Slide

Voorbeelden
Piet est allé
Marie est allée
Piet et Marc sont allés
Marie et Yvonne sont allées

Piet et Yvonne sont allés

Slide 15 - Slide

PC: je parle
(ik praat, spreek)

Slide 16 - Open question

PC: tu chantes
(jij zingt)

Slide 17 - Open question

PC: nous dansons

Slide 18 - Open question

PC: elle a
(zij heeft)

Slide 19 - Open question

PC: vous êtes
(jullie zijn, u bent)

Slide 20 - Open question

PC: il commande
(hij bestelt)

Slide 21 - Open question

PC: ils montrent
(zij laten zien)

Slide 22 - Open question

Tu écoutes

Slide 23 - Open question

Geef een cijfer voor de uitleg en de oefening

Slide 24 - Open question