Les 4 (her)indicatie en zorgtoewijzing

  zorgindicatie en zorgtoewijzing
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 3

This lesson contains 16 slides, with text slides and 5 videos.

Items in this lesson

  zorgindicatie en zorgtoewijzing

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Doel
Je kunt na deze les de zorgverzekeringswet, 
WMO en de WLZ beschrijven
Je kunt na deze les beschrijven wat het ciz doet.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Inhoud
Zorgverzekeringswet
Wet langdurige zorg
WMO
CIZ
opdracht

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Zorgverzekeringwet
- basiszorg
- huisarts
- geneesmiddelen
- ziekenhuiszorg
- ambulance vervoer

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Video

This item has no instructions

Wet Langdurige Zorg
De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
 • Somatische aandoening of beperking en/ of
 • Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
 • verstandelijke handicap en/ of
 • lichamelijke handicap en/ of
 • Zintuigelijke handicap


Slide 6 - Slide

De WLZ is bedoeld voor mensen met een:
Somatische aandoening of beperking en/ of
Psychogeriatrische aandoening of beperking en/ of
verstandelijke handicap en/ of
lichamelijke handicap en/ of
Zintuigelijke handicap

WLZ indicatie
 • Om zorg te kunnen krijgen in instelling is een WLZ indicatie nodig
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd 
 • De Wlz is er voor zorgvragers die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Centrum Indicatiestelling Zorg
 • Centrum indicatiestelling zorg. 
 • Indicatiestellen voor wet-langdurige zorg
 • Er wordt een zorgprofiel vastgesteld: hoe veel zorg heeft iemand nodig en welke zorg
 • Zorg wordt verleend intramuraal tenzij.....

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Video

This item has no instructions

Herindicatie
De zorgvravraag of begeleidingsvraag kan veranderen. Die kan zwaarder of lichter worden. Dan is een herindicatie nodig. Het CIZ bepaalt dan opnieuw het best passende zorgprofiel. 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Eigen bijdrage
lage bijdrage: thuis
hoge bijdrage: langer dan 4 maanden in instelling voor langdurige zorg of beschermd wonen

bijdrage afhankelijk van eigen vermogen 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet is vooral gericht op het zelfstandig thuis wonen te stimuleren. De gemeente bepaald of iemand een vergoeding krijgt (keukentafelgesprek). Je vraagt de hulp ook aan bij de gemeente.
Zelfredzaamheid en participatie is het uitgangspunt. Uit de WMO kan de volgende zorg vergoed worden:
 • Begeleiding en dagbesteding
 • Ondersteuning die de mantelzorgers tijdelijk ontlast
 • Een plaats in een beschermde woonomgeving (psychiatrische stoornis)
 • Opvang in geval van huiselijk geweld


Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

bronnen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/vraag-en-antwoord/eigen-bijdrage-wlz

Slide 16 - Slide

This item has no instructions