NOVA 5.2

NOVA 5.2
1 / 18
next
Slide 1: Slide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 2

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

NOVA 5.2

Slide 1 - Slide

5.2 Gemiddelde snelheid
Je krijgt in de volgende dia eerst de leerdoelen voor deze paragraaf te zien, hierna krijg je wat uitleg over de gemiddelde snelheid berekenen met daar tussendoor opdrachten. 

Slide 2 - Slide

Leerdoelen 5.2
 • Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid toepassen. 
 • Je kunt een gemiddelde snelheid in m/s omrekenen naar km/h.
 • Je kunt de formule van gemiddelde snelheid omzetten zodat je er de afgelegde afstand of benodigde tijd mee kunt berekenen. 

Slide 3 - Slide

De gemiddelde snelheid berekenen

Gemiddelde snelheid = afstand : tijd
In symbolen (dus een formule)   vgem = s : t
De afstand is in meter als de tijd in seconden is en in kilometers als de tijd in uur is.
De snelheid is dus in m/s of in km/h. 

Slide 4 - Slide


De snelste tijd van Usain Bolt is 14,35 seconden op de 150 meter. Hoeveel meter per seconde loopt hij?

Slide 5 - Open question

Omrekenen van m/s naar km/h
Wat moet je weten om de snelheid te kunnen omrekenen?

 • 1 km = 1000 m
 • 1 uur = 60 min = 3600 sec


Slide 6 - Slide

Voorbeeld omrekenen naar km/h

Als je 5 meter per seconde loopt betekent dit dat je elke seconde 5 meter aflegt, dus 5 meter keer 3600 seconden om te weten hoeveel je per uur in meter aflegt. Wil je het dan weten in kilometers moet je delen door 1000, want 1 km is 1000 meter. 
Dus 5x3600 = 18 000 m per uur.
18 000 : 1000 = 18 km per uur.

Dit kan ook makkelijker: 
 • m/s  --->  km/h   -----> x 3,6  
 • km/h  --->  m/s ---> : 3,6         (want 3600 : 1000 = 3,6).

Slide 7 - Slide

Thijs fietst 7 m/s. Hoeveel km/h is dat?

Slide 8 - Open question

De afstand berekenen
Afstand = gemiddelde snelheid x tijd
Formule (dus met symbolen): 
s = vgem  .  t

Slide 9 - Slide

De gemiddelde snelheid van Thijs is 25,2 km/h. Hij zit 3 uur op zijn fiets. Hoeveel km heeft hij afgelegd?

Slide 10 - Open question

Even om te oefenen.
1000 m = ..... km
60 min = ..... sec
500 m = .... km

Slide 11 - Open question

Even de formules herhalen
gemiddelde snelheid = afstand : tijd ---> vgem = s : t
afstand = gemiddelde snelheid x tijd ---> s = vgem . t

Slide 12 - Slide

In de volgende dia staan nogmaals de leerdoelen, hiermee kan je checken of je de leerdoel gehaald hebt. 

Slide 13 - Slide

Leerdoelen 5.2
 • Je kunt de formule voor gemiddelde snelheid toepassen. 
 • Je kunt een gemiddelde snelheid in m/s omrekenen naar km/h.
 • Je kunt de formule van gemiddelde snelheid omwerken zodat je er de afgelegde afstand of benodigde tijd mee kunt berekenen. 

Slide 14 - Slide

Wat kan ik doen als ik een onderdeel nog niet helemaal begrijp?

 • De dia's die lastig zijn nog een keer doornemen.
 • Opdrachten uit het boek nog een keer maken of online boek nog een keer maken.
 • Filmpjes kijken over het onderwerp dat je moeilijk vindt.
 • De praktijk opdracht maken over 5.1 en 5.2.
 • Vragen stellen op Classroom of aan de docent tijdens de les.

Slide 15 - Slide

Opdrachten
6.2 - Opdracht 1 t/m 10
Heb je vragen? Stel ze op Classroom!

Slide 16 - Slide

Gaan de opdrachten je allemaal makkelijk af?
Maak dan ook de plus opdrachten in je boek of online boek. 

Slide 17 - Slide

Succes met het oefenen !

Slide 18 - Slide