rechtstaat 3: strafrecht de opsporing

3: strafrecht: de opsporing
1 / 29
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

3: strafrecht: de opsporing

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

wat gaan we doen?
- presentatie
- herhalingsquiz
- uitleg: 
etnisch profileren.
rechtshandhaving/ rechtsbescherming
verschil misdrijf/ overtredingen.
je word opgepakt en dan?


Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Bestuursrecht regelt de verhouding tussen burger en overheid
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quiz

This item has no instructions

Een arbeidsovereenkomst valt onder het
A
vermogensrecht
B
ondernemingsrecht
C
personenrecht
D
staatsrecht

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

De uitvoerende macht wordt gecontroleerd door
A
1e kamer
B
2e kamer
C
1e + 2e kamer
D
de regering

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Sociale grondrechten
A
beschermen ons tegen de overheid
B
zijn plichten van de overheid

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Het legaliteitsbeginsel vinden we onder andere terug in
A
strafmaat
B
strafbaarheid
C
ne bis in idem regel
D
het openbaar ministerie

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

een journalist moet naar de gevangenis, omdat hij kritiek heeft op de regering
A
rechtsstaat
B
dictatuur

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

In een rechtsstaat:
A
zijn de meeste wegen recht
B
worden de wetten gemaakt door de rechters
C
is iedereen gelijk voor de wet

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

Wat is geen kenmerk van een rechtsstaat?
A
De overheid moet zich aan de wet houden
B
Je hebt grondrechten
C
De bevolking heeft invloed
D
Er is een afhankelijke rechterlijke macht

Slide 10 - Quiz

This item has no instructions

Met welk beginsel van de rechtsstaat heeft dit voorbeeld te maken: Als op zes april de boete voor te snel rijden verhoogd wordt, betaalt iemand die op vijf april te snel reed de oude boete.
A
Grondrechten
B
Onafhankelijke rechtspraak
C
Legaliteitsbeginsel
D
Machtenscheiding

Slide 11 - Quiz

This item has no instructions

Welke drie machten kennen wij in onze democratische rechtsstaat?
A
Landmacht, luchtmacht en politiemacht
B
Uitvoerende macht, wetgevende macht en rechterlijke macht
C
Uitvoerende macht, controlerende macht en instemmende macht

Slide 12 - Quiz

This item has no instructions

video: etnisch profileren

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Etnisch profileren
mag/ snap je dat de politie het doet?  past het in een rechtstaat?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Strafrecht: de opsporing

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Dilemma van de rechtsstaat
Rechtsbescherming van de burger: de individuele rechten van de burger dienen te worden gehandhaafd (vrijheid)

vs

Rechtshandhaving van de rechtsorde: criminaliteit en overlast dienen te worden voorkomen(veiligheid)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Kern rechtsstaat

beheersing van het overheidsgezag

verschil

democratie versus dictatuur

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

VERSCHIL
MISDRIJF EN OVERTREDING?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Geef bij de volgende afbeeldingen aan of het gaat om een overtreding of misdrijf.
Sleep het juiste woord naar de juiste afbeelding.
Mishandeling
Vuil op straat dumpen
Door rood lopen

Misdrijf

Overtreding

Slide 20 - Drag question

This item has no instructions

Overtreding of misdrijf?

Overtreding: minder ernstig (geen strafblad)

Misdrijf: ernstige strafbare feiten (wel strafblad en medeplichtig)

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Wat is criminaliteit?

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Veelvoorkomende criminaliteit
Winkeldiefstal
Vernielingen
Vandalisme

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

--> redelijk vermoeden van schuld
Politie - Staande houden
              - Fouilleren
              - Aanhouden/ arresteren
              - 6 uur vasthouden
              - Bewijsmateriaal 
                 innemen
(zonder toestemming officier van justitie)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Waarvoor zal de politie wel toestemming nodig hebben?

Slide 25 - Mind map

preventief fouilleren
binnengaan woning
afluisteren
verdachte langer vasthouden
infiltratie

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wel of niet naar de rechter?


  • Seponeren =niet vervolgen

  • Schikken of transactie =boete geven


  • Vervolgen =rechtszaak

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Rechter
  • schuldig of onschuldig
  • straf

Slide 28 - Slide

This item has no instructionsbedenk wat je wil vragen aan de wijkagent.

minimaal 3 vragen

Slide 29 - Slide

This item has no instructions