Unit 3 - Australia 2M

Australia introduction
Unit 3 - Down Under
1 / 14
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo gLeerjaar 2

This lesson contains 14 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Australia introduction
Unit 3 - Down Under

Slide 1 - Slide

Wat gaan we vandaag doen?
- We gaan starten met het nieuwe hoofdstuk
- Kennis maken met Australie
- Opdrachten maken over Australië

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie:
- Minimaal 5 nieuwe dingen vertellen over Australië
- Minimaal 1 ding vertellen over Aboriginals

Slide 3 - Slide

What comes to your mind when you think about Australia?

Slide 4 - Mind map

Slide 5 - Video

Hoe lang is het Great Barrier Reef?
A
20 km
B
20.000 km
C
2 km
D
2000 km

Slide 6 - Quiz

In welke plaats staat
"The Opera House"?
A
Brisbane
B
Melbourne
C
Sydney
D
Perth

Slide 7 - Quiz

Welke afbeelding hoort bij welk begrip?
Coastline
Coral reef
Outback
Continent
Mountain range

Slide 8 - Slide

Continent
Mountain range
Outback
Coastline
Coral reef

Slide 9 - Drag question

What comes to your mind when you think of Aboriginals?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Video

Opdracht
Wat: Schrijf een kort verhaaltje van minimaal 50 woorden in het Engels over een Aboriginal die je bent tegen gekomen in Australië, die jou verschillende dingen heeft verteld over zijn leven en hoe Australië eruit ziet (landschap, dingen om te bezoeken, steden, etc.)

Hoe: Met pen, papier en de gegeven begrippen.  Online? Dan mag je het ook typen in een Word-document! 

Tijd: Je hebt 15 minuten voor deze opdracht. 

Klaar? Ga dan aan de slag met de opdrachten uit de studiewijzer.

Begrippen: Mountain range, continent, outback, coastline, coral reef, abandoned, community, crowded, experience en vivid.

Slide 12 - Slide

Lesdoelen behaald?
Aan het einde van de les kunnen jullie:
- Minimaal 5 nieuwe dingen vertellen over Australië
- Minimaal 1 ding vertellen over Aboriginals

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide