Een Kringloop

Een Kringloop
Paragraaf 6.4
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Een Kringloop
Paragraaf 6.4

Slide 1 - Slide

Waarmee beginnen voedselketens altijd?
A
Plant
B
Toppredator
C
Consument
D
Reducent

Slide 2 - Quiz

Maak de voedselketen!

Slide 3 - Drag question

Wat voor eter is iedereen?
Vleeseter
Planteneter
Alleseter
Producent

Slide 4 - Drag question

Hoe noem je meerdere voedselketens die door elkaar lopen?
A
Chaos
B
Energieweb
C
Voedselweb
D
Voedselketting

Slide 5 - Quiz

Welke figuur is een voedselpiramide van GEWICHT?
A
Figuur A
B
Figuur B
C
Figuur C
D
Figuur D

Slide 6 - Quiz

En welke is een piramide van aantallen van een tulp met bladluizen?
A
Figuur A
B
Figuur B
C
Figuur C
D
Figuur D

Slide 7 - Quiz

Stelling: alles wat je eet wordt gebruikt om te groeien
A
Waar
B
Niet waar

Slide 8 - Quiz

Stelling: een roofdier weegt veel minder dan al zijn voedsel bij elkaar opgeteld
A
Waar
B
Niet waar

Slide 9 - Quiz

Stelling: als mensen geen vlees zouden eten zou het makkelijker zijn de hele wereld te voeden
A
Waar
B
Niet waar

Slide 10 - Quiz

Leerdoel 1

Ik kan uitleggen hoe voedingsstoffen voor planten worden gemaakt van natuurlijk afval in de voedselkringloop

Slide 11 - Slide

Voedsel voor planten


Wat eten planten?

Slide 12 - Slide

Strooisellaag
Natuurlijk afval

Bodemdieren

Schimmels en bacteriën
Bodemprofiel

Slide 13 - Slide

Humuslaag

Klein-gemaakt afval

Schimmels en bacteriën
Bodemprofiel

Slide 14 - Slide

Grondlaag

Zand, klei, leem of veen

Mineralen (opgelost in water) -> voedsel voor de plant!
Bodemprofiel

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Leerdoel 2

Ik kan uitleggen dat ieder organisme een eigen taak heeft in de voedselkringloop.

Slide 17 - Slide

4 Rollen
1. Planten (producenten)
2. Consumenten (eters/gebruikers)
3. Afvaleters 
4. Reducenten (afbrekers)

Slide 18 - Slide

In welke laag van het bodemprofiel worden mineralen gemaakt?
A
Strooisellaag
B
Humuslaag
C
Grondlaag
D
Waterlaag

Slide 19 - Quiz

In welke laag leven mestkevers?
A
Humuslaag
B
Grondlaag
C
Strooisellaag
D
Boomlaag

Slide 20 - Quiz

Wie breken het afval af tot de mineralen die planten eten?
A
Kevers en wormen
B
Bacteriën en schimmels
C
Schimmels en wormen
D
Mussen en rupsen

Slide 21 - Quiz

Stelling: afvaleters zijn ook "consumenten/gebruikers"
A
Waar
B
Niet waar

Slide 22 - Quiz

Stelling: het bos heeft geen mest nodig door de voedselkringloop
A
Waar
B
Niet waar

Slide 23 - Quiz

Sleep naar de juiste laag
Strooisellaag
Humuslaag
Grondlaag
Mineralen
Mestkever
Schimmels
Dode blaadjes
Bacteriën
Pissebed
Zwarte korrels (afval)
Hertenkeutel
Klei

Slide 24 - Drag question

Leerdoel 3

Ik kan uitleggen wat er gebeurt als de voedselkringloop wordt verbroken.

Slide 25 - Slide

Wereld zonder strooisel

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Video