W25-BIO-1kl1/1kl2-L10-HSS

Welkom bij Biologie!
Digitaal
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Welkom bij Biologie!
Digitaal

Slide 1 - Slide

Wat ga je deze week doen
  • Nieuwe THEMA 7 
  • Nieuwe lestof bekijken in lesson up met behulp van aantekeningen en video's in de sheets.
  • Lezen bs  1 van thema 7. 
  • Maken de opdrachten van bs 1 van thema 7 in digitaal omgeving.

Slide 2 - Slide

       Thema 7  basisstof 1 
               Bloemen
                        Lesdoel 
  • Je moet in een afbeelding van een bloem de delen kunnen benoemen.

Slide 3 - Slide

Basisstof 1
Bekijk de volgende video over basisstof 1

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

De bouw van bloemen
Bekijk bladzijde 89 & 90 van je Tekstboek 

De bloemkelk bestaat uit kelkbladeren: groene 'bladeren' die bloem beschermen tegen kou en uitdroging als de bloem nog in de knop zit.


Slide 6 - Slide

Bloemkroon bestaat uit kroonbladeren: zijn vaak groot en opvallend gekleurd om insecten aan te trekken 

Slide 7 - Slide

Kelkbladeren bieden bescherming aan de knop
 Ze beschermen tegen kou, uitdroging en beschadiging (vraat)

Slide 8 - Slide

Meeldraden

Slide 9 - Slide

Meeldraad
Meeldraden zijn de mannelijke voortplantingsorganen van een plant
Bestaat uit:
- Helmdraad 
- Helmknop (bestaat uit helmhokjes)
In de helmhokjes onstaat stuifmeel:  stuifmeelkorrels zijn de mannelijke geslachtscellen van een plant 

Slide 10 - Slide

Stamper

Slide 11 - Slide

Stamper
Stampers zijn de vrouwelijke voortplantingsorganen van een plant: bestaat uit een stempel, een stijl en een vruchtbeginsel (bestaat uit een zaadbeginsel waarin een eicel ontstaat met een kern)

Slide 12 - Slide

Kroonbladeren zijn
fel gekleurd om insecten te lokken
Leer de bloemonderdelen
Bloemsteel
1
blad
2
kelkblad
3
kroonblad
4
Uit welk onderdeel bestaat de bloemkelk?
Uit de kelkbladeren die meestal groen zijn 
Wat is de functie van de kelkbladeren?
Het beschermen van de bloem tegen koud en uitdroging

Slide 13 - Slide

Wat is waar?
A
Kelkbladeren zijn vaak groter dan kroonbladeren
B
De kroonbladeren beschermen tegen kou, uitdroging en beschadiging
C
De kelkbladeren trekken insecten aan
D
De kroonbladeren zijn vaak fel gekleurd

Slide 14 - Quiz

Welke planten hebben geen gekleurde kroonbladeren

Slide 15 - Open question

Leren: de onderdelen van de bloem


De bloemonderdelen

Slide 16 - Slide

Meeldraden: 
Mannelijk voortplantingsorgaan


In de helmknop zitten helmhokjes met daarin het stuifmeel
Welk onderdeel van het meeldraad is dit?
Helmknop met helmhokjes
Welk onderdeel van het meeldraad is dit?
Helmdraad
Welk onderdeel van het meeldraad is dit?
Helmknop met helmhokjes met daarin het stuifmeel
Helmdraad
Leren

Slide 17 - Slide

Stamper
Vrouwelijke voortplantingsorgaan:
stempel, stijl en vruchtbeginsel
Stempel
Stijl
Vruchtbeginsel
Leren

Slide 18 - Slide

Kelkbladeren
6
Helmknop met helmhokjes
8
Stuifmeelkorrel (mannelijke geslachtscel)
2
Kroonblad
1
Eicel
5
Zaadbeginsel
4
Vruchtbeginsel
13
Stijl
12
Stempel
11
Stamper
14
Helmdraad
9
Stuifmeelbuis (Pollenbuis)
3
Meeldraad
10
Bloemsteel
7
Teken de bloem na op een blaadje en benoem alle onderdelen. 

Slide 19 - Slide

Stuifmeelkorrel
12
Helmknop met helmhokjes met daarin stuifmeel
7
Helmdraad
8
Stempel
3
Stijl
4
Helmdraad
8
Kroonblad
1
Kelkblad
2
Bloembodem
6
Bloemsteel
10
Zaadbeginsel met eicellen
11
Vruchtbeginsel
5
Vruchtbeginsel
13
Helmknop
7
De nectar bevindt zich diep in de bloem(bodem)
9
nr. 3,4 + 13
De stamper
14
Oefening: 
Een iemand uit het tweetal noemt het onderdeel en
klikt daarna op het nr. ter controle. Goed? Open laten staan. Fout? sluiten en eerst alle andere nr's doen. Daarna gaat de ander uit het tweetal. Extra uitdaging? Speel het met een stopwatch. 
stopwatch
00:00000

Slide 20 - Slide

Wat is de meeldraad?
Kies 2 antwoorden
A
Het mannelijk geslachtsorgaan
B
Bestaat uit de stempel en de stijl
C
Het vrouwelijke geslachtsorgaan
D
Bestaat uit de helmdraad en helmknop

Slide 21 - Quiz

De helmknop

Wat is waar?
A
Het is het mannelijke geslachtsorgaan
B
De helmknop bestaat uit 2 helmdraden
C
In de helmknop zitten helmhokjes met stuifmeel
D
De helmknopjes zitten in de helmhok

Slide 22 - Quiz

De stamper

Wat is waar?
A
Is het mannelijke geslachtsorgaan
B
Bestaat uit de stempel, stijl en het vruchtbeginsel
C
Is het vrouwelijke geslachtsorgaan
D
Bestaat uit de helmdraad en de helmknop

Slide 23 - Quiz


Herhalen:

Wat is niet waar?
A
1 stempel 2 stijl 3 vruchtbeginsel
B
4 helmhokje 5 kroonblad 6 zaadbeginsel
C
de bloem wordt beschermd door nr.7
D
1, 2 en 3 vormen samen de meeldraad

Slide 24 - Quiz


Herhalen

Wat is niet waar?


A
de helmdraad heeft geen nummer
B
in de stamper zit stuifmeel
C
de helmdraad vormt samen met nr. 4 de meeldraad
D
de helmknop zit 'op de top' van de helmdraad

Slide 25 - Quiz

De belangrijkste functie van de bloem
A
Voortplanting
B
Dat ze mooi zijn
C
De bloem heeft geen functie
D
Dat ze lekker ruiken

Slide 26 - Quiz

Lezen en opdrachten 
Lezen bs 1 Bloemen op blz 88 t/m 89 in je Tekstboek 
Maak de opdrachten 1 t/m 5 van basisstof 1 van thema 7 in de digitale leeromgeving van Biologie. 


Slide 27 - Slide