3.3.1 : Wat is criminaliteit?

3.3 Criminaliteit

Les 2: Herhaling en opdrachten
1 / 15
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

3.3 Criminaliteit

Les 2: Herhaling en opdrachten

Slide 1 - Slide

Thema 3.3

10 weken
9 lessen (week 9 niet op maandag)
gastles Officier van Justitie (week 4 of 5)

Afsluiting: 
PTA TOETS 90 minuten in de week van 17 april (week 10)

Slide 2 - Slide

Wat moet ik weten en kunnen?

Weten wat het verschil is tussen overtredingen en misdrijven en hiervan voorbeelden kunnen noemen.
Weten wat het verschil is tussen immateriële (niet-materiële) schade en materiële schade.
Weten dat criminaliteit een maatschappelijk vraagstuk is.

Slide 3 - Slide

timer
3:00
criminaliteit

Slide 4 - Mind map

Criminaliteit is

Alles wat door de wet strafbaar is gesteld

Wetten of rechtsregels zijn geschreven regels
Fatsoensnormen zijn ongeschreven regels

Criminaliteit = Maatschappelijk probleem

Veel mensen last van
Verschillende meningen
Overheid heeft er mee te maken
Media aandacht

Slide 5 - Slide

Wetten zijn tijdgebonden
  • Spugen was vroeger een misdrijf

  • Sinds 1970 is overspel niet meer strafbaar

  • Tegenwoordig is hacken van computers strafbaar

  • Vroeger stonden er gevangenisstraffen op homoseksualiteit

Slide 6 - Slide

Wetten zijn plaatsgebonden
  • In Nederland is abortus en euthanasie toegestaan

  • In Nederland mogen homo’s met elkaar trouwen

  • (Vuur)wapens zijn in Nederland verboden

  • Nederland kent geen doodstraf

Slide 7 - Slide

Overtreding of misdrijf?

Misdrijven → ernstige strafbare feiten waar je een gevangenisstraf of taakstraf voor krijgt. Strafblad

Overtredingen → strafbare feiten die minder erg zijn. Het gaat vaak om regels die als doel hebben om wanorde te voorkomen, bijvoorbeeld verkeersregels.Slide 8 - Slide

Verschil tussen materiële en niet- materiële schade


materiële schade:
schade die je kunt berekenen in geld

niet- materiële (immateriële) schade: 
gevolgen die je niet kunt uit drukken in geld.
Gevoelens behoren tot niet-materiële schade. 
Bijvoorbeeld je bent bang thuis na een inbraak, of verdrietig omdat er foto's zijn gestolen.
Schade die in geld uit te drukken is,  is materiële schade.
Vervangen van een gestolen auto kost geld.
Materiële schade kan bijvoorbeeld ook zijn dat je meer geld aan de verzekering moet betalen. 

Als er meer diefstallen zijn, is er meer schade en zal de verzekeringen meer premie vragen.
Ondanks dat een ring materiële schade is, ( je kan hem met geld vervangen) zou hij ook onder niet-materiële schade kunnen vallen.

Stel je hebt de ring van je oma die is overleden gekregen. Dan heeft de ring een emotionele (niet-materiële) waarde. 
Voorbeelden van schade. Klik op      bij de plaatjes en lees de uitleg.

Slide 9 - Slide

Wat is criminaliteit?
A
Alle misdadigers bij elkaar
B
alle misdrijven in een land
C
Alles wat door de wet strafbaar is gesteld
D
alle overtredingen in een land

Slide 10 - Quiz

Is brandstichting een overtreding of misdrijf?
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 11 - Quiz


 Misdrijf of overtreding?
A
Misdrijf
B
Overtreding

Slide 12 - Quiz

Snoepje stelen bij de Kruidvat. Overtreding, misdrijf of niet strafbaar?
A
Overtreding
B
Misdrijf

Slide 13 - Quiz

Wat is een overtreding?
A
Je pakt iets uit een winkel zonder te betalen.
B
Je fietst door rood licht.
C
Je slaat je vrouw/man.
D
Je rijdt auto met 8 glazen alcohol op.

Slide 14 - Quiz

Misdrijf of overtreding?
Fiets stelen
A
Misdrijf
B
Overtreding

Slide 15 - Quiz