kwaliteit en deskundigheid 2

Les 2, kwaliteit en deskundigheid.
Boek: kwaliteit en deskundigheid module 1 hfd 2

Lesdoelen:
De studenten weten wat het belang is van teamwerk​.

 De studenten hebben kennis van de 6 succesfactoren van teamwerk​.

De studenten kennen de fasen van teamvorming.​
1 / 10
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 10 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Les 2, kwaliteit en deskundigheid.
Boek: kwaliteit en deskundigheid module 1 hfd 2

Lesdoelen:
De studenten weten wat het belang is van teamwerk​.

 De studenten hebben kennis van de 6 succesfactoren van teamwerk​.

De studenten kennen de fasen van teamvorming.​
Slide 1 - Slide

Jullie worden verdeeld in twee subgroepen ​

De docent vertelt een verhaal over het ballonvaartavontuur​

Jullie gaan eerst individueel een oplossing zoeken​
Nu gaan jullie in de groep een top 10 maken​

Let op!!: Er is in elke groep één groepsleider ​

Startspel: Het ballonvaartavontuur 

Slide 2 - Slide

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren?​

Wat vonden jullie goed gaan?​
Wat vonden jullie minder goed gaan?​
Wat viel jullie nog meer op?​

Wat heeft deze opdracht te maken met teamwerk?
Slide 3 - SlideTeam​
Een groep medewerkers die samen één of meerdere taken uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is. ​
 
Binnen een team ben je bezig met teamwerk. ​

Wat houdt teamwerk in?​
Met een ‘wij-gevoel’ samenwerken waarbij je rekening houdt met elkaar en de belangen van de organisatie. 
Teamwerk

Slide 4 - Slide

Opdracht: Teamwerk
Jullie worden verdeeld in 4 groepen​

In deze groep maken jullie een woordspin over teamwerk (waar denk je allemaal aan als je deze term hoort?)​
 
Om de 1,5 minuut schuift er een iemand van het groepje door naar een andere groep om nieuwe input te geven ​

Bespreken met de klas ​
 


Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Heldere doelen​
Flexibel aanpassen​
Gezamenlijke verantwoordelijkheid​
Open communicatie​
Wederzijds respect​
Initiatief tonen
De zes succesfactoren van een team
Zie bladzijde 30 en 31 van je boek , hoe zien jullie dit terug op je werk?

Slide 7 - Slide

Vijf fasen van teamvorming 
Forming (vormfase):​
In deze fase leren de teamgenoten elkaar kennen​
 
Storming (stormfase) ​
De teamverhoudingen worden bepaald. Wie speelt welke rol?​

Norming (normfase) ​
De normen krijgen vorm. Alle (gedrags)regels binnen het team worden nu duidelijk.​

Performing (prestatiefase) ​
Teamgenoten werken samen om hun doelen te bereiken.​

Adjourning (alleen bij projectwerk) ​
Het team rondt de taak af en gaat weer uit elkaar. 
Slide 8 - Slide

Reflectie
Door middel van zelfreflectie kun je kijken of je een goed teamplayer bent,
op bladzijde 37 en 38 van je boek zie een aantal vragen die je je zelf kunt stellen.

Waar ben ik goed in en wat zou ik nog kunnen verbeteren en wat heb ik daarvoor nodig.

Om een juist beeld te krijgen is het goed om dit met collega's te bespreken.

Slide 9 - Slide

De klas wordt verdeeld in 3 groepen. Elke groep krijgt een onderwerp over deze les. Jullie maken van dit onderwerp een mini les, waarin jullie het onderwerp duidelijk aan de medestudenten kunnen overbrengen.​

Deze les bereiden jullie de mini les voor. Volgende week geven jullie de les.​ 
Mag 10-15 minuten duren

Onderwerpen:​ 
1. Werken in een organisatie (bladzijde 40 t/m 46)​

2. Blijven ontwikkelen (bladzijde 57 t/m 68)​

3. kennis delen ( bladzijde 70 t/m 81)​
Opdracht Volgende week:

Slide 10 - Slide