4.4 Globalering verandert de wereld

1 / 28
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

timer
0:45

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

1 Wat zag je op de foto?

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

2 Je zag figuren uit animatie-films en series. Wat hebben deze plaatjes met elkaar gemeen?

Slide 6 - Open question

timer
0:30

Slide 7 - Slide

3 Wat zag je op deze kaart?

Slide 8 - Open question

MNO's
Multi Nationale Onderneming
zoals --> 

Bedrijven zijn over de hele wereld gevestigd 

Slide 9 - Slide

3 Weet jij nog een MNO?

Slide 10 - Mind map

Slide 11 - Slide

timer
0:45

Slide 12 - Slide

Multinationals
Bedrijven die over de hele werkzaam zijn.

Slide 13 - Slide

Even herhalen: centrum, semiperiferie, periferie

Slide 14 - Slide

4 Leg in eigen woorden uit wat we met centrum-, semiperiferie- en periferielanden bedoelen.

Slide 15 - Open question

Slide 16 - Video

Slide 17 - Video

'Globalisering zorgt ervoor dat alle landen steeds afhankelijker van elkaar worden'.
a. Leg uit wat deze zin betekent
b. Noem één nadeel van het steeds meer afhankelijk zijn van landen.
(2 minuten de tijd)
timer
2:00

Slide 18 - Open question

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Gevolgen
  • Productie van (vooral) laagwaardige goederen steeds meer naar lagelonenlanden. 
  • De semiperiferie wordt belangrijke producent van goederen en diensten. 
  • Veel maakindustrie verdwijnt uit de centrumlanden. 

Slide 21 - Slide

Wereldsysteem verandert door globalisering
Vroeger, tot 1980
Periferie: export grondstoffen
Centrum: verwerking tot halffabricaten en eindproducten

Nu, vanaf 1980
(Semi)periferie: verwerking tot halffabricaten en eindproducten
Centrum: Hoofdkantoren, R&D en afzetmarkt

Slide 22 - Slide

De welvaart verschuift
Economie groeit snel in de semiperiferie. Met name in China en India.

Economie groeit traag in de centrumlanden. Met name in de VS en Europa

Verschillen worden dus minder groot.

Slide 23 - Slide

Maar!
Landen en gebieden in de periferie zonder grondstoffen blijven arm.

Waarom? MNO's investeren daar niet. 

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

6 Leg uit: door globalisering wordt de wereld steeds kleiner

Slide 26 - Open question

Samenvatting paragraaf 4.4: Globalisering verandert
de wereld
Globalisering: Gebieden op aarde raken steeds meer met elkaar verbonden, afstanden worden kleiner. Hiervoor zijn drie oorzaken:
  1. Steeds meer multinationale ondernemingen (MNO)
  2. Steeds meer landen stellen hun grenzen open
  3. Afstand tussen gebieden 'krimpt' door goede vervoers- en communicatiemogelijkheden

Door Globalisering veranderen na 1980 twee dingen:
  1. Productie van goederen verplaatste naar (semi)periferielanden, vanwege lage lonen.
  2. Welvaart verschuift. Rijke landen groeien nog langzaam, semi-periferie landen groeien snel. Verschillen tussen centrum en semiperiferie worden kleiner.
Verliezers: Landen in de periferie die geen grondstoffen hebben: mno's investeren daar niet.
timer
1:30

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide