MH P&W les 5

Methodisch handelen
Protocol en wet 
Periode 4 les 5
1 / 18
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Methodisch handelen
Protocol en wet 
Periode 4 les 5

Slide 1 - Slide

Terugblik les 4
Geldstroom binnen de zorg

Slide 2 - Slide

Welke geldstromen zijn
er binnen de zorg?

Slide 3 - Mind map

Vanuit de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet zelfredzaam zijn
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

De WLZ is bedoeld voor mensen die 24 uurs zorg of verpleging nodig hebben
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Vanuit welke wet?
"Meneer en mevrouw Sutoon zijn allebei al ver in de 80 en hebben huishoudelijke hulp nodig. Voorheen werd dit gedaan door hun dochter van 61, maar zij heeft last van een versleten heup. Binnenkort krijgt het echtpaar huishoudelijke hulp."

Slide 6 - Slide

De WLZ is alleen van toepassing als cliënten in een instelling wonen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quiz

De gemeente regelt de 24 uurs zorg van cliënten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

Lesdoelen
• De student kan de huidige wetgeving en financiële regelgeving onderzoeken ten aanzien van de zorg binnen je eigen gemeente.
Thema 18.3 en 18.4 (Maatschappelijke Zorg 2)

Slide 9 - Slide

Indicatie
WMO:
Gemeente => "keukentafelgesprek" of afspraak bij gemeente zelf
WLZ:
CiZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) => aanleveren van bewijsmateriaal, voldoen aan harde eisenSlide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Zorgprofiel
Een zorgprofiel is een indicatie van de zorgbehoefte die iemand heeft. 
In de Wet Langdurige Zorg (Wlz) staat wat voor zorgprofielen er zijn. 
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) is de instelling die vast stelt of u recht heeft op zorg en kent het CIZ een zorgprofiel toe. 

Slide 12 - Slide

Zorgprofielen CIZ
 • verpleging en verzorging (vv)
 • verstandelijk gehandicaptenzorg (vg)
 • licht verstandelijk gehandicaptenzorg (lvg)
 • lichamelijk gehandicaptenzorg (lg)
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg auditief (zgaud)
 • zintuiglijk gehandicaptenzorg visueel (zgvis)
 • geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Slide 13 - Slide

Hoe komt een cliënt in een verpleeghuis 
 1. Wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt vragen een indicatie aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 2. CIZ checkt of iemand voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz
 3. Gegevens moeten worden ingeleverd (zorgverzekeraar, medische gegevens, etc)
 4. Binnen 6 weken indicatiebesluit van CIZ per brief 
 5. CIZ indiceert het zorgprofiel dat het best past bij de cliënt

Slide 14 - Slide

Vergoeding niet altijd via WLZ
Niet elk zorgprofiel wordt betaald vanuit de Wlz. Zo spreek je bijvoorbeeld bij mensen met een licht verstandelijke beperking van een ‘laag profiel’. Laag betekent in dit geval: lichte zorg en begeleiding. De Wlz betaalt wel de zorg voor cliënten met een laag profiel die in een instelling wonen. Maar als cliënten met een laag profiel ervoor kiezen thuis te wonen, moeten ze aankloppen bij de gemeente (voor ondersteuning vanuit de Wmo) en eventueel bij de zorgverzekeraar (voor behandeling, verpleging of verzorging). De Wlz vergoedt dan niets.

Slide 15 - Slide

Een indicatie geeft als het ware toegang tot de zorg. In de indicatie is vastgelegd:

A
hoelang heb je recht op zorg? en welke rechten?
B
welk ziekenhuis ik ga en welke zorgvorm
C
welke zorg, zorgvorm iemand nodig heeft en het aantal uren zorg
D
of de tandarts verzekerd is

Slide 16 - Quiz

Bij welke zorg kan de zorgvrager een indicatie krijgen van het CIZ?
A
Zelfzorg
B
Mantelzorg
C
Blijvend intensieve vrijwilligerszorg
D
Blijvend intensieve zorg

Slide 17 - Quiz

Verwerkingsopdracht 10
 • Bestaat het pgb nog steeds? Welke veranderingen zijn hier doorgevoerd?
 • Is de jeugdwet ondertussen gewijzigd? Of overzichtelijker geworden?
 • Bestaan dezelfde zorgprofielen nog? Welke veranderingen kun je vinden?
 • Hebben de zorgwetten nog steeds dezelfde uitvoerders? Hoe is de situatie nu?
 • Is het eigen risico verhoogd ten opzichte van 2015? Om welk bedrag gaat het?
 • Zijn er andere opvallende wijzigingen in de zorgfinanciering doorgevoerd? Welke?

Slide 18 - Slide