B1-K1-W1- Lesweek 10 - S20

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 10           -  09 november 2020                                             
1 / 12
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 12 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Aan het einde van de les.......

 • Kun je uitleggen wat ontwikkelingsaspecten zijn
 • Kun je uitleggen welke factoren je ontwikkeling bepalen .
 • Kun je uitleggen wat belangrijke voorwaarden zijn voor een kind om zich optimaal te ontwikkelen Kun je uitleggen wat hechting is en wat hechtingsproblemen zijn 
Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 10           -  09 november 2020                                             

Slide 1 - Slide

Programma- onderdeel ontwikkelingspsychologie/doelgroepen  
 • Welkom, AWR 
 • Lesdoelen

 • Terugblik ASS  (VR- bril) 
 • Theorie problemen in de ontwikkeling - de risicodriehoek 
 • Begrippen:  Ongewenst gedrag , Gedragsprobleem, Gedragsstoornis  

 • Check lesdoelen
 • Afsluiting les
 • Huiswerk- zelfstandig aan de slag met de theorie 

Slide 2 - Slide

Lesdoelen vandaag: 
 • Aan het einde van de les heb je kort ervaren/ enig ideehoe het is om met ASS in een druk winkelcentrum rond te lopen

 • Aan het einde van de les kun je uitleggen wat de risico-driehoek is

 • Aan het einde van les kun je uitleggen wat het verschil is tussen ongewenst gedrag, probleemgedrag en gedragsprobleem 

 • Aan het einde van de les kun je de theorie koppelen aan de fase puber/adolescent 

Slide 3 - Slide

Wat weet je nog van ASS?

Slide 4 - Mind map

Autisme - kenmerken
Onder te verdelen in 3 categorieën:
1. Problemen in de sociale interactie (contactstoornis) 
Moeite met: contact, verwachtingen begrijpen, emoties aanvoelen, oogcontact
2. Problemen in de communicatie
Vertraagde taalontwikkeling, ander taalbegrip, zaken letterlijk nemen, gesprekken gaande houden.
3. Ander (afwijkend) gedrag en beperkte interesses/belangstelling
Vasthouden aan routines, Overgevoeligheid vs. helemaal niet, afwijkende motoriek, overmatige gerichtheid


Opdracht aan de klas: Kunnen jullie per categorie een voorbeeld geven?

Slide 5 - Slide

Problemen in de ontwikkeling 
 Ontwikkelingsproblemen zijn vaak 
 te voorspellen vanuit risicofactoren.

Oorzaak kind- intern 
Oorzaak ouder/gezin- omgeving
: extern 


Slide 6 - Slide

Opdracht: Begrippen opspeuren
Lees eerst de opdracht hieronder goed door en klik voor jezelf op de timer
(je hebt 20 min de tijd). 

Opdracht: 

Zoek  de onderstaande begrippen op, op internet. 
Beschrijf wat elk begrip inhoudt. En geef aan wat het verschil is tussen
de begrippen.
- Ongewenst gedrag
- Gedragsprobleem
- Gedragsstoornis


timer
20:00

Slide 7 - Slide

Ongewenst gedrag
Handelingen (van een groep of) van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Dit hoeft niet structureel plaats te vinden. En kan eenmalig zijn.
Gedragsprobleem
Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij. Door die problemen verloopt nu de ontwikkeling minder goed. Het probleem is vaak aan de situatie gebonden.
Gedragsstoornis
Als het probleemgedrag langer dan zes maanden duurt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis.
Bij een gedragsstoornis komen de symptomen in bepaalde combinaties voor, die ook in de DSM-V zijn beschreven.

Ongewenst gedrag
Handelingen (van een groep of) van een individu, gericht tegen een persoon die deze handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Dit hoeft niet structureel plaats te vinden en kan eenmalig zijn.


Gedragsprobleem

Gedragsproblemen zijn de ongewenste gedragingen die voor de omgeving of het kind zelf storend zijn. Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij. Door die problemen verloopt nu de ontwikkeling minder goed. Het probleem is vaak aan de situatie gebonden.

Gedragsstoornis

Als het probleemgedrag langer dan zes maanden duurt, kan er sprake zijn van een gedragsstoornis. Bij een gedragsstoornis komen de symptomen in bepaalde combinaties voor, die ook in de DSM-V zijn beschreven.

Slide 8 - Slide

Invloed van de omgeving/ ouders 
We komen tot de conclusie dat de omgeving erg belangrijk is voor het kind.
Krijgt het kind de stimulans vanuit zijn omgeving dan heeft het de kans om zich goed te ontwikkelen.
Echter soms doen ouders/verzorgers/opvoeders nog zo hun best maar toch blijven er problemen. Het kan zijn dat dit te maken kan hebben met puberteit, foute vrienden, en/of een ontwikkelingsprobleem.

LET OP! Ontwikkelingsprobleem= in te halen. Ontwikkelingsachterstand niet.
LET OP! Een gedragsprobleem = kan weggaan. Een gedragsstoornis: is blijvend/je kan ermee leren omgaan (afhankelijk van het type gedragsstoornis).

Slide 9 - Slide

Feedback W1- online les
https://www.menti.com/nc99pje5w2 

of naar menti.com en vul dan code in:
55 12 25 0 

Slide 10 - Slide

Lesdoelen check voor jezelf! 
Lesdoelen check - SPIN IT!

Draai aan het wiel en vertel hardop tegen jezelf wat je hebt geleerd. Kun je het begrip uitleggen in je eigen woorden? Is dit nog lastig ga neem de stof dan door, maak de opdrachten (zie laatste dia huiswerk) en stel vragen aan de docent.

Slide 11 - Slide

Zelfstandig aan de slag
Thieme Meulenhoff opdrachten: 
Maak dan alle Thieme Meulenhoff opdrachten van  (behalve de samenwerkingsopdrachten) van niveau 3-4 'Thema 2.3 t/m 2.8.  

Alle opdrachten zijn af van 2.3 t/m 2.8. --> heb je het niet af sta je afwezig tijdens zelfstandig werken. 
Alle dia's heb je doorgenomen van de lessen- lesson up 


Vlog - werken aan de 'Wie ben ik' presentatie
Zie de opdracht in teams. 


Slide 12 - Slide