Leerstrategieën

Leerstrategieën
1 / 25
next
Slide 1: Slide
DuitsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Leerstrategieën

Slide 1 - Slide

Hoe leer je voor een toets van geschiedenis?

Slide 2 - Mind map

Hoe leer je voor een toets van aardrijkskunde?

Slide 3 - Mind map

Hoe leer je voor een toets van
wiskunde?

Slide 4 - Mind map

Hoe leer je voor een toets van Duits, Frans, Engels of Nederlands?

Slide 5 - Mind map

Hoe leer je voor een toets van natuurkunde?

Slide 6 - Mind map

In welk vak of welke vakken ben jij heel goed?

Slide 7 - Open question

Wat zijn leerstrategieën?
Hoe effectiever je leert, hoe beter je informatie kunt onthouden. Een leerstrategie is een strategie die je inzet om informatie (kennis) te verwerken en te onthouden. Door effectieve leerstrategieën in te zetten, wordt kennis goed opgeslagen in je langetermijngeheugen.

Slide 8 - Slide

De 4 beste leerstrategieën
Onderzoek heeft uitgewezen dat leerstrategieën zijn die het best werken. Handig om te weten wat werkt en wat niet werkt bij het leren!
  • mezelf overhoren
  • gespreid oefenen
  • uitgebreid doorvragen
  • zelf uitleg geven over de lesstof

Slide 9 - Slide

Bedenk twee manieren hoe je jezelf kunt overhoren!

Slide 10 - Open question

Bedenk een manier om gespreid te oefenen!

Slide 11 - Open question

Bedenk een manier om jezelf uitgebreid vragen te stellen over de leerstof!

Slide 12 - Open question

Benoem een manier om te oefenen door de lesstof hardop uit te leggen!

Slide 13 - Open question

Een valkuil bij het leren 
  • Samenvatting maken

Een samenvatting maken van de leerstof is alleen effectief als je deze in je eigen woorden opschrijft. Het letterlijk overschrijven van informatie heeft weinig zin.

Slide 14 - Slide

Samenvatting
Een samenvatting is een VERKORTE VERSIE van een stuk tekst met daarin alleen de hoofdzaken over het onderwerp van deze tekst. Daarnaast is het een hulpmiddel om een grote hoeveelheid leerstof gestructureerd te ordenen.
Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Tips voor het maken van een samenvatting
1. Het maken van een samenvatting is een goede manier om de tekst te begrijpen en te leren. 
2. Een samenvatting kan een goedlopende tekst zijn of een verzameling van kernwoorden en kernzinnen.
3. Gebruik altijd ook je aantekeningen bij het maken van een samenvatting. 
4. Je kunt van elke alinea drie kernwoorden noteren of de kernzin. De belangrijkste informatie van een alinea staat meestal in de eerste of laatste zin (ELZA-methode). Binnen de tekst staat de meeste informatie in de eerste en laatste alinea. Daarbij is een eerste alinea vaak inleidend en een laatste alinea vaak concluderend of samenvattend.
5. Maak een kopie van een moeilijk stuk tekst. Streep hierop de kernzinnen en begrippen aan. Zet pijlen of andere tekens zodat je het verband beter gaat zien.

Slide 17 - Slide

Tips voor het maken van een samenvatting
6. Door het maken van een mindmap zet je je samenvatting in een schema. Leg een vel papier dwars neer. Schrijf in het midden het onderwerp van de tekst of van je presentatie. Daaromheen komen in een cirkel de deelonderwerpen, die met lijnen met het hoofdonderwerp verbonden worden. Daarbuiten komen de begrippen die van belang zijn voor de deelonderwerpen. Lijnen geven telkens de verbanden aan tussen de begrippen. Hoe groter het papier dat je gebruikt, hoe verder je je schema kunt uitbreiden. Er zijn mensen die een mindmap maken van een heel boek. Je kunt je mindmap verduidelijken door kleuren te gebruiken en tekeningetjes toe te voegen. Het voordeel van een mindmap is, dat direct alle kernbegrippen uit de tekst zichtbaar zijn, met hun onderlinge verbanden.


Slide 18 - Slide

Cornell-methode

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Video

Cornell-methode
1. in de bovenste , horizontale ruimte noteer je het onderwerp of de titel en datum
2. in de brede rechterkolom maak je aantekeningen.. Gebruik korte zinnen of maak gebruik van visual notes (tekeningen + korte tekst).
3. in de linker kolom zet je trefwoorden of belangrijke vragen die je tijdens een toets moet kunnen beantwoorden.
4. Zodra je klaar bent met de aantekeningen, vat je de lesstof samen in de onderste horizontale ruimte. Noteer hierbij de bronnen (docent, pagina boek…).

Checklist voor het goed verwerken van de lesstof:
o Schrijf ik de samenvatting in eigen woorden?
o Begrijp ik wat ik heb opgeschreven?
o Als ik iets niet begrijp, zoek ik dan meer informatie over het onderwerp en/of vraag ik het aan mijn docent?
o Gebruik ik mijn schrift/notieblokje om vragen die ik heb over de lesstof te noteren?

Slide 21 - Slide

Een valkuil bij het leren 
  • Voorkom de sneeuwschuivermethode!
Met sneeuwschuiven bedoelen we: het uitstellen van leertaken en het voor je uitschuiven tot het laatste moment. Dit zorgt ervoor dat kennis onvoldoende wordt opgeslagen in je langetermijngeheugen. Wil je kennis goed opslaan, dan moet je hem leren verdelen over meerdere dagen.

Slide 22 - Slide

Wat zou je kunnen doen om het uitstellen en het voor je uitschuiven van leertaken te kunnen voorkomen?

Slide 23 - Open question

Stappenplan leren

Slide 24 - Slide

Stappenplan leren
Oriënteren = overzien 
Plannen = vooruitkijken
Uitvoeren = herhalen, verdiepen en structureren 
Monitoren = bijhouden
Evalueren/ reflecteren = terugkijken 

Slide 25 - Slide