B6.2 Kringloop

Thema 6 ecologie en duurzaamheid
1 / 11
next
Slide 1: Slide
Biologie / VerzorgingMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Thema 6 ecologie en duurzaamheid

Slide 1 - Slide

Maak de voedselketen compleet
Plant
Planteneter
Alleseter
Vleeseter

Slide 2 - Drag question

Leerdoelen:
1 Je kunt uitleggen wat producenten, consumenten en reducenten zijn.
2 Je kunt de kringloop van stoffen beschrijven.
3 Je kunt aangeven welk afval biologisch afbreekbaar is en welk afval niet.

Slide 3 - Slide

Producenten
Elke voedselketen begint met planten. Dat komt doordat planten het voedsel maken voor mensen en dieren. Een ander woord voor maken is produceren. Daarom noemen biologen planten producenten. Planten produceren voedsel door fotosynthese.

Slide 4 - Slide

Consumenten
 Dieren eten de stoffen die door planten zijn gemaakt. Een ander woord voor eten en drinken is consumeren. Biologen noemen dieren daarom consumenten. In de afbeelding zie je drie consumenten. Dieren (consumenten) vind je in de tweede en volgende schakels van voedselketens.

Slide 5 - Slide

Reducenten
Afvaleters eten dode dieren en planten. Maar ze eten niet alle dode resten op. Een deel blijft achter. Bacteriën en schimmels breken die resten af. Dat zie je in afbeelding 3. Bacteriën en schimmels breken ook ander afval van organismen af. Bijvoorbeeld dode bladeren en poep. Een ander woord voor afbreken is reduceren. Biologen noemen bacteriën en schimmels daarom reducenten

Slide 6 - Slide

Kringloop
Bij het afbreken van de dode resten van organismen komen voedingsstoffen voor planten vrij. Planten nemen deze stoffen weer op. Zo worden stoffen in de natuur steeds weer opnieuw gebruikt.
Stoffen van planten komen via dieren, afvaleters, bacteriën en schimmels uiteindelijk weer bij planten terecht. In de natuur maken alle stoffen een kringloop. In de afbeelding is de kringloop van stoffen getekend. Reducenten maken de kringloop van stoffen compleet.

Slide 7 - Slide

Biologisch afbreekbaar afval
Bacteriën en schimmels breken het afval van planten en dieren af. Daarom noem je het afval van planten en dieren biologisch afbreekbaar afval.
Mensen gebruiken planten en dieren om allerlei producten te maken. Een deel van die producten wordt afval. Bijvoorbeeld broodkorsten, schillen en vleesresten. Dit afval is ook biologisch afbreekbaar, omdat schimmels en bacteriën (reducenten) dit afval kunnen afbreken.

Slide 8 - Slide

Onder welke groep vallen afval-eters?
A
Consumenten
B
Producenten
C
Reducent

Slide 9 - Quiz

Consumenten
Afvaleters
Reducenten
Producenten

Slide 10 - Drag question

Een hondendrol is ................afval.
A
biologisch afbreekbaar
B
niet biologisch afbreekbaar

Slide 11 - Quiz