H4 - P2 - Regenten en Vorsten - Week 2 - les 3 Opdracht Jan Pieterszoon coen

1 / 27
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Programma
Samen (15 min)
 • Herhalen vorige les
 • Uitleg historische vaardigheid ‘standplaatsgevondenheid’ 
 • Wie was Jp Coen?
Zelfstandig / in tweetallen  (30 minuten)
 • aan de slag met de opdracht over JP Coen
Samen (5 minuten)
 • Afsluiten les 

Slide 2 - Slide

Kenmerkend aspect 
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme,    en het begin van een wereldeconomie

wereldeconomie:
economie die bestaat uit verschillende werelddelen die door handel met elkaar verbonden zijn


Handelskapitalisme
economisch systeem waarbij ondernemers zich met handel bezighouden en waarvan zij een deel van hun winst investeren in hun onderneming

Slide 3 - Slide

Wat is handelskapitalisme?

A
Een vorm van handel met als doel het maken van winst
B
Een economisch systeem waarbij iedereen hetzelfde verdiende
C
Een systeem waarbij het kapitaal uit handel weer geïnvesteerd werd in handel
D
Een economisch systeem waarin veel gehandeld werd in valuta

Slide 4 - Quiz

De VOC speelde in "de Gouden Eeuw" een belangrijke rol.
Wat was de VOC?
De VOC had een aantal rechten. Wat zijn rechten van de VOC?
A
De VOC was een grote Handelsvereniging en mocht oorlog voeren
B
De VOC was een vereniging van kooplieden en handelaren en mocht verdragen sluiten
C
De VOC was een onderneming waarvan je aandelen kon kopen en mocht forten bouwen
D
De VOC was een beursgenoteerd bedrijf en mocht als enige handel drijven met Azië

Slide 5 - Quiz

Wat past NIET bij de WIC?
A
1621
B
Slavenhandel
C
Monopolie
D
Specerijen

Slide 6 - Quiz

De WIC is opgericht in...
A
1602
B
1611
C
1621
D
1630

Slide 7 - Quiz

Leerdoelen
 • Je kunt uitleggen wat er bedoeld wordt met standplaatsgebondenheid
 • Je kunt een onderbouwde mening vormen over een historisch persoon uit ons koloniaal verleden
 • Je kunt de paragraaf uit boek gebruiken om leesvragen te maken

Slide 8 - Slide

Standplaatsgebondenheid( tijd en plaatsgebondenheid)
Standplaatsgebondenheid = het feit dat je gebonden bent aan je standplaats of gezichtspunt bij het bestuderen van het verleden. Deze standplaats wordt bepaald door je ervaringen. Je ervaringen worden beïnvloed door de tijd waarin je leeft, de plaats waar je woont, je leeftijd, je sekse, je maatschappelijke positie, je godsdienst en politieke overtuiging.

Slide 9 - Slide

tijdvak 5
tijdvak 6

Slide 10 - Slide

Jan Pieterszoon Coen (1587-1629)
 • Directeur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
 • Sticht de hoofdstad van Nederlands-Indië Batavia (nu Jakarta)
 • Uiterst succesvol bestuurder, leverde de VOC en Nederland veel geld op. 
 • Maar ook kritiek! Zijn antwoord: "we kunnen geen handel drijven zonder oorlog, of oorlog drijven zonder handel” EN “God is met ons!”
 • 17e eeuw was een zeer gewelddadige eeuw

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Slide 15 - Slide

Maak de opdracht

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

Huiswerk
Lever de opdracht in classroom in.
Maak je weektaak af:
Maak vraag 6, 7 en 8, 
Maak 14, 15 en 16.

Slide 20 - Slide

Het standbeeld van J.P. Coen moet verwijderd worden
A
Ja, hij was een massamoordenaar
B
Nee, hij was in die tijd een held.
C
Nee, ook onaangename geschiedenis is belangrijk
D
Ja, het is allemaal zo lang geleden.

Slide 21 - Quiz

Wie was J.P. Coen?
A
stadhouder van Holland
B
landsadvocaat
C
gouverneur-generaal van de VOC in Azië
D
veroveraar van de Zilvervloot

Slide 22 - Quiz

Is JP Coen een held of een schurk
A
Held
B
Schurk
C
geen van beide
D
allebei

Slide 23 - Quiz

Het standbeeld van JP Coen moet
A
Weg
B
Blijven staan
C
Naar een museum

Slide 24 - Quiz

wel woord weg
slavenhandel - koffie en suiker - 1621 - specerijen

Slide 25 - Slide

Welk woord weg
Engeland - Frankrijk - Nederland - landbouwbedrijven

Slide 26 - Slide

Welk woord weg
kaapvaart - 1602 - monopolie - bevoegdheid tot besturen en oorlog voeren

Slide 27 - Slide