Week 2 - les 2 - tijdvak 6 (Wereldeconomie)

6.1  Een Wereldeconomie (Keerzijde)
1 / 16
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6.1  Een Wereldeconomie (Keerzijde)

Slide 1 - Slide

Programma
1. Voorkennis (20 min) 
2. Leerdoel 3 bespreken (10 min) 
3. De moord op de Banda-eilanden (20 min) 
Pauze 
4. Kijk-opdracht J.P. Coen: Held of schurk (35 min)
5. Bespreken (15 min) 

Slide 2 - Slide

Kenmerkend aspect 
Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme,    en het begin van een wereldeconomie

wereldeconomie:
economie die bestaat uit verschillende werelddelen die door handel met elkaar verbonden zijn


Handelskapitalisme
economisch systeem waarbij ondernemers zich met handel bezighouden en waarvan zij een deel van hun winst investeren in hun onderneming

Slide 3 - Slide

Wat gebeurde er in 1588?
A
Republiek der 7 verenigde Nederlanden werd uitgeroepen.
B
Er was een beeldenstorm.
C
Alteratie van Amsterdam
D
Val Antwerpen

Slide 4 - Quiz

Waarom werd de VOC opgericht?

Slide 5 - Open question

Leg uit waarom de VOC een voorbeeld is van handelskapitalisme. Gebruik in jouw antwoord aandelen.

Slide 6 - Open question

De VOC had een monopolie op de handel Azië. Welke bevoegdheden kreeg het van de Nederlandse bestuurders?

Slide 7 - Open question

Huiswerk - Leerdoel 4
4 Leg uit dat door de ontdekkingsreizen er uiteindelijk een wereldeconomie ontstond.  

De wereldwijde handelscontacten die het handelskapitalisme compagnieën aanknoopten, vormden het begin van de wereldeconomie. In de 17e eeuw raakten (werelddelen) gebieden over de hele wereld door handel met elkaar verbonden.Slide 8 - Slide

Huiswerk - Leerdoel 5
5 Welke rol speelde de WIC in de internationale handel? Geef ook aan wat het doel van de WIC was en waarom juist in die tijd? 

WIC speelde een kleinere rol in de internationale handel. Op en rondom de Atlantische Oceaan waren namelijk vooral Spanjaarden, Portugezen, Engelsen en Fransen actief. De WIC richtten zich op het kapen van Spaanse schepen en de handel in tot slaaf gemaakten (transatlantische-slavenhandel).  

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Jan Pieterszoon Coen
Gouverneur Generaal - de hoogste bestuurder van de VOC in Oost-Azië (ook wel De Oost genoemd)
- Zetelt in Batavia (Nu de hoofdstad van Indonesië: Jakarta)

- Dubieuze reputatie: 
enerzijds zorgt hij ervoor dat de VOC een ferme voet aan de grond krijgt in Azië,
anderzijds laat hij ook zien bereid te zijn om veel geweld te gebruiken. (Banda eilanden)


Slide 11 - Slide

Moord op de Banda eilanden (Molukken)
Alleen op de Banda eilanden kan kruidnagel groeien.

De VOC wil deze handel monopoliseren.
bewoners willen dat niet - vermoorden VOC handelaren.

VOC (Jan Pieterszoon Coen) neemt wraak en laat de hele bevolking vermoorden.

De VOC heeft het monopolie op kruidnagel.

Slide 12 - Slide

Brief van Coen
- Verslag aan de heeren van 17 over de expeditie op de Banda eilanden 


Slide 13 - Slide

JP Coen, stichter van Batavia
Tegenwoordig aan discussie onderhevig:
- kolonialisme onder vuur

Slide 14 - Slide

JP Coen: Held of Schurk?
Schrijf de argumenten op uit de video waarom sommige 
Nederlanders en Indonesiërs Coen als een schurk zien.
Je schrijft een kladversie van je brief.
Met de indeling: Adres, aanhef, introductie, (1) argument voor, (2) argument tegen, (3) argument voor, (4) argument tegen, advies geven over wat er met het beeld moet gebeuren en je eindigt door af te sluiten.
De brief stuur je naar de gemeente Hoorn. Adres: Gemeente Hoorn, VOC-straat 4, 1609 PC, Hoorn. Huiswerk voor volgende les. 

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video