3.2 De sinusregel

Maak 20
vierkant: 12, 13, 14, 15, 16, 17 + nakijken
cirkel: 15, 16, 17, 18 + nakijken
ster: 16, 17, 18, 19 + nakijken
timer
5:00
1 / 19
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 19 slides, with text slides.

Items in this lesson

Maak 20
vierkant: 12, 13, 14, 15, 16, 17 + nakijken
cirkel: 15, 16, 17, 18 + nakijken
ster: 16, 17, 18, 19 + nakijken
timer
5:00

Slide 1 - Slide

De sinusregel in scherphoekige driehoeken
 • In opgave 20 heb je in driehoek ABC de lengte van de zijde AC berekend.
 • Dit deed je door een hoogtelijn te tekenen en dan gebruik te maken van de twee rechthoekige driehoeken die ontstaan.
 • Deze omslachtige manier was nodig omdat driehoek ABC niet gelijkbenig of rechthoekig is.

Slide 2 - Slide

De sinusregel in scherphoekige driehoeken
 • De berekening wordt een stuk eenvoudiger door gebruik te maken van de sinusregel.
 • De sinusregel geldt in elke driehoek.

Slide 3 - Slide

De sinusregel in scherphoekige driehoeken

Slide 4 - Slide

Voorbeeld
Gegeven is  ∆ABC met AB = 12, hoek A = 48º en hoek B = 76º.
Bereken BC. Rond af op één decimaal.

Slide 5 - Slide

opgave 23
Hiernaast is de stomphoekige driehoek ABC getekend.
a. Licht toe dat CD = bsin(180° - hoekBAC).

Slide 6 - Slide

opgave 23
Hiernaast is de stomphoekige driehoek ABC getekend.
b. Licht toe dat CD = asin(hoekB)

Slide 7 - Slide

opgave 23
Hiernaast is de stomphoekige driehoek ABC getekend.
c. Licht toe dat uit a en b volgt
                       a                       =          b             
      sin(180° - hoekBAC)        sin(hoekB)

Slide 8 - Slide

De sinusregel in stomphoekige driehoeken

 • Omdat is afgesproken dat sin(180 - hoek BAC) = sin(hoek BAC), geldt de sinusregel ook in stomphoekige driehoeken.

Slide 9 - Slide

De sinusregel in stomphoekige driehoeken
 • Afspraak
 • sin (180 - hoek A) = sin (hoekA)
 • Dus bijvoorbeeld sin(170º) = sin (10º) en
 • sin (95º) = sin(85º).
 • Op het GR-scherm hiernaast zie je dat de GR rekent volgend deze afpraak. 

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Aan het werk...
vierkant: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 + nakijken
cirkel: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 + nakijken
ster: 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31 + nakijken

Slide 18 - Slide

Huiswerk
vierkant: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 + nakijken
cirkel: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 + nakijken
ster: 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31 + nakijken
9 januari PW H3

Slide 19 - Slide