GGZ 1 Crisissituatie agressie

Vorige week
Opdracht psychofarmacologie
In groepen -> kanalen.
Maximaal 5 per kanaal
timer
15:00
1 / 38
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Vorige week
Opdracht psychofarmacologie
In groepen -> kanalen.
Maximaal 5 per kanaal
timer
15:00

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Crisissituaties - Agressie
GGZ 1
Week 5

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 • De student: kan op een professionele manier omgaan met ethische dilemma’s en morele problemen of kwesties in de geestelijke gezondheidszorg.

 • Je kunt oorzaken en aanleidingen van agressief gedrag bij de psychiatrische zorgvrager herkennen en benoemen.
 • Je kunt de-escalerende verpleegkundige interventies toepassen bij een psychiatrische zorgvrager met agressief gedrag.
 • Je kunt verwoorden wat er wordt verstaan onder seksuele intimidatie en seksueel misbruik.
 • Je kunt op professionele wijze reageren als je geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie van een psychiatrische zorgvrager.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke agressie ben je tegengekomen tijdens je stage?

Slide 4 - Mind map

This item has no instructions

Soorten agressie
Verbaal
Non-verbaal

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat hoort onder verbale agressie?
A
Uitschelden
B
Slaan
C
Knijpen
D
Bijten

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Agressie
 • Is een emotie.
 • Maakt deel uit van het afweersysteem, soms een overlevingsmechanisme.
 • Opkroppen of veel in conflict zijn met andere is een niet-effectieve coping.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 8 - Video

This item has no instructions

00:13
Wat vinden jullie van deze begroeting van de verpleegkundige?

Slide 9 - Open question

This item has no instructions

00:44
Wat zou jij doen als een patiënt 'nee' zegt?

Slide 10 - Open question

This item has no instructions

Terug schelden
Weglopen
Niks doen
Aanspreken op gedrag 

Slide 11 - Drag question

This item has no instructions

4

Slide 12 - Video

This item has no instructions

00:27
voorbeeld frustratie agressie

Slide 13 - Mind map

This item has no instructions

01:02
Heb je instrumentele agressie meegemaakt op stage?
A
Ja
B
Nee

Slide 14 - Quiz

This item has no instructions

03:30
Confronteren
- Vanuit jezelf
- Gedrag benoemen wat je ziet
- Aangeven wat het met je doet
- Aangeven wat je graag wil zien

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

03:58
De-escaleren
- Papegaaien
- Ja’tjes vangen
- Gevoelsreflectie
- LSD: Luisteren Samenvatten Doorvragen

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld
 1. Je staat dichtbij mij
 2. Dat vind ik vervelend
 3. Ik wil dat je een stap naar achteren doet

Confronteren of de-escaleren?

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld de-escaleren
‘NU IS MIJN FIETS OOK NOG GEJAT, WAT EEN KUTZOOI! NIETS GAAT GOED, NU KOM IK NIET OP SCHOOL, HAAL IK GEEN DIPLOMA, IS MIJN HELE OPLEIDING VERPEST, GVD!!!!!’

‘Je fiets is gejat.’

‘JAAAA DIE IS GEJAT, WAT MOET IK NOU DOEN?! HET KOMT NOOIT MEER GOED’

‘Je vraagt je af wat je nu moet doen?’

‘JAAAA WAT MOET IK DOEN, ZO KOM IK NOOIT MEER ERGENS, ALLES IS VERPEST’
Enz.

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Waar let je op bij fysiek ingrijpen?

Slide 19 - Mind map

Uitgangspunten:
Veilig
Humaan
Deskundig
Als laatste optie
Kort

Casus
Peter is opgenomen op een gesloten afdeling. Jij begint je dienst en komt de afdeling oplopen. Peter loopt op je af en eist dat je de deur voor hem open doet of hem jouw sleutel geeft. ‘Anders geef ik je een paar stompen in je gezicht’. Peter komt kort op je staan en maakt zich groot.
 

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Welke vorm van agressie is dit?
A
Frustratie agressie
B
Instrumentele agressie
C
Onbeheerste agressie

Slide 21 - Quiz

This item has no instructions

Welke strategie zet je in?
A
Confronteren
B
De-escaleren

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Casus
Jelle is opgenomen op een gesloten afdeling. Hij is vanuit zijn psychose erg angstig. Hij heeft het idee dat de afdeling gebombardeerd gaat worden en wil er weg. Jij begint je dienst en komt de afdeling oplopen. Jelle komt op je af en eist dat je de deur voor hem open doet. Hij schreeuwt dat hij weg moet waarbij zijn hoofd rood aan loopt en zijn speeksel in je gezicht komt. Jelle schreeuwt ‘Geef mij je sleutel, ik moet hier nu weg!’. Als je de sleutel niet geeft loopt Jelle naar een stoel en wil hiermee het raam in de deur eruit slaan.

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Welke vorm van agressie is dit?
A
Frustratie agressie
B
Instrumentele agressie
C
Onbeheerste agressie

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Welke strategie zet je in?
A
Confronteren
B
De-escaleren

Slide 25 - Quiz

This item has no instructions

Spanningsopbouw

Slide 26 - Slide

toelichting afbeelding:
Met een iets verhoogd stressniveau presteer je beter (bv. met een toets). Bij teveel stress niet (denk aan een black-out). 

Slide 27 - Slide

Toelichting tabel
Bij oplopende spanning, verhoogde hartslag.
Eerst vermindering fijne motorische vaardigheden, dan complexe motorische vaardigheden, vervolgens cognitieve verwerking vermindering (ja/nee denken).
Laatste fase is doodsangst, bv. in een oorlogssituatie. 
Reflex

Slide 28 - Slide

Reflexen:
- Vechten
- Vriezen
- Vluchten

Hoe blijf je rustig in een spannende situatie?

Slide 29 - Open question

- Ademhalingstechnieken
- Houding
- Neem de tijd (indien mogelijk)

Rustig in en uit ademen, buikademhaling, keer diep inademen
Geaard, niet je knieën op slot, waar heb je je handen?
Probeer de controle te houden, neem de tijd waar nodig en check hoe het met je collega’s is.


Na een incident
- Contact herstellen
- Evalueren met patiënt en collega’s
- Opvang voor verpleegkundigen en patiënten.
- Uit ook als verpleegkundige je emoties, krop het niet op!
- Melding maken, intern en/of politie.
- Zo nodig aangifte

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Voorkomen nieuw incident
- Gebruik de uitkomsten van de evaluatie (vanuit de patiënt en collega’s)
- Aanleidingen wegnemen (bv. overvraging, overprikkeling, om leren gaan met emoties)
- Vroegtijdige signalering (o.a. door signaleringsplan)
- Duidelijke regels en consequente uitvoering:
 • Blijf jezelf als verpleegkundige afvragen waarom jullie welke regels hanteren.
 • Zorg dat je het kan uitleggen aan de patiënt.
 • Voorkom onnodig veel regels, dit kan weer agressie uitlokken.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Seksuele intimidatie
‘ongewenste intimiteiten’Slide 32 - Slide

This item has no instructions

Wat is seksuele intimidatie?

Slide 33 - Open question

This item has no instructions

Seksuele intimidatie
Voorbeelden:
- Seksistische opmerkingen
- Hinderlijk gedrag
- ongewenst betasten


Het gedrag van de ene overschrijdt de grens van de ander op seksueel gebied.

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Wet verplichte GGZ
De Wet verplichte GGZ is 1 januari 2020 ingevoerd.
   

Maak de e-learning over deze wet: e-Xpert mbo GGZ: Wet verplichte GGZ.


Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Leerdoelen
 1. Welke vormen van agressie zijn er?
 2. Uit welke stappen bestaat confronteren?
 3. Wat zijn voorbeelden van de-escaleren?
 4. Welke 3 reflexen zijn er?

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wat vonden jullie van deze lessonup?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

e-Xpert college
Deze week:
e-Xpert mbo GGZ: Wet verplichte GGZ

Volgende week: 
e-Xpert mbo GGZ: Suïcide en preventie


Slide 38 - Slide

This item has no instructions