Quiz H5 Passé composé

Passé Composé-QUIZ!

Qui est le champion?!

1 / 36
next
Slide 1: Slide
FransMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Passé Composé-QUIZ!

Qui est le champion?!

Slide 1 - Slide

Passé composé (Chapitre 5D)
De passé composé (de verleden tijd) bestaat uit 2 delen:

1) Het hulpwerkwoord (een vorm van avoir)
2) Het voltooid deelwoord (hele ww -er +é)

Bv: J'ai cherché - Tu as parlé - Nous avons visité - Ils ont dansé

Slide 2 - Slide

Passé composé 

Deel 1: 
het hulpwerkwoord

Kies de vorm van avoir (hebben) die bij het onderwerp van de zin past. 
J'ai                      Ik heb
Tu as                  Jij hebt
Il/elle             Hij/zij heeft
On                   We hebben / 
                              men heeft
Nous avons     Wij hebben
Vous avez         Jullie hebben / 
                               u heeft
Ils/elles ont       Zij hebben

Slide 3 - Slide

Passé composé 

Deel 2: 
het voltooid deelwoord

Stappenplan:
1. Neem het hele werkwoord
2. Haal "-er" er af
3. Plak "é" er aan
Voorbeelden:

1. danser                         1. visiter
2. dans                             2. visit
3. dansé                          3. visité

1. parler                            1. regarder
2. parl                                2. regard
3. parlé                              3. regardé

Slide 4 - Slide

Kies de juiste vorm van avoir

On ....
A
avons
B
as
C
ont
D
a

Slide 5 - Quiz

Kies de juiste vorm van avoir

Tu ....
A
avons
B
as
C
ont
D
a

Slide 6 - Quiz

Kies de juiste vorm van avoir

Vous ....
A
avons
B
ont
C
avez
D
ai

Slide 7 - Quiz

Kies de juiste vorm van avoir

J' ....
A
avons
B
ont
C
avez
D
ai

Slide 8 - Quiz

J'
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles
a
avons
ai
avez
as
ont

Slide 9 - Drag question

timer
1:30
avoir
être
ont
es
avons
ai
sommes
avez
suis
a
as
sont
êtes
est

Slide 10 - Drag question

Bij de volgende vragen moet je aangeven of het een présent of een passé composé is. 

Geheugensteuntje:
de passé composé bestaat altijd uit 2 delen 
(het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord)

Slide 11 - Slide

On a habité
A
présent
B
passé composé

Slide 12 - Quiz

Ma mère demande
A
présent
B
passé composé

Slide 13 - Quiz

nous habitons
A
présent
B
passé composé

Slide 14 - Quiz

elle a regardé
A
présent
B
passé composé

Slide 15 - Quiz

nous avons écouté
A
présent
B
passé composé

Slide 16 - Quiz

Uit hoeveel delen bestaat de passé composé?
A
1
B
2

Slide 17 - Quiz

Ils (envoyer, passé composé)
A
ont envoyé
B
sont envoyé
C
envoyais
D
envoyait

Slide 18 - Quiz

Jullie hebben Parijs bezocht.
A
Vous avez visité Paris.
B
Vous allez visiter Paris.
C
Vous visitez Paris.
D
Vous avez visiter Paris.

Slide 19 - Quiz

tu - parler

passé composé
A
tu as parlé
B
tu est parlé
C
tu parles
D
tu parle

Slide 20 - Quiz

vous - manger

passé composé
A
vous mangez
B
vous avez mangé
C
vous êtes mangé
D
vous mangons

Slide 21 - Quiz

Zet in de goede vorm:
On (passé composé, passer) __________
A
a passer
B
as passé
C
ont passer
D
a passé

Slide 22 - Quiz

Open vragen
In het laatste gedeelte van deze quiz moet je de passé composé zelf kunnen schrijven.

Als je de vormen van avoir nog niet helemaal beheerst, leer deze dan eerst weer uit je hoofd (staan op volgende dia). 

Slide 23 - Slide

Passé composé

Deel 1: 
het hulpwerkwoord

Kies de vorm van avoir (hebben) die bij het onderwerp van de zin past. 
J'ai                      Ik heb
Tu as                  Jij hebt
Il/elle             Hij/zij heeft
On                   We hebben / 
                              men heeft
Nous avons     Wij hebben
Vous avez         Jullie hebben / 
                               u heeft
Ils/elles ont       Zij hebben

Slide 24 - Slide

Passé composé 

Deel 2: 
het voltooid deelwoord

Stappenplan:
1. Neem het hele werkwoord
2. Haal "-er" er af
3. Plak "é" er aan
Voorbeelden:

1. danser                         1. visiter
2. dans                             2. visit
3. dansé                          3. visité

1. parler                            1. regarder
2. parl                                2. regard
3. parlé                              3. regardé

Slide 25 - Slide

Voorbeelden
Ik heb gedanst (danser) --> J'ai dansé
Wij hebben gespeeld (jouer) --> Nous avons joué
Etc.

Slide 26 - Slide

Zet in de passé composé:
Ik heb gekletst (bavarder)

Slide 27 - Open question

Zet in de passé composé:
Zij heeft gespeeld (jouer)

Slide 28 - Open question

Zet in de passé composé:
Jij hebt gekeken (regarder)

Slide 29 - Open question

Zet in de passé composé:
Hij heeft gewoond (habiter)

Slide 30 - Open question

Zet in de passé composé:
Jullie hebben gedanst (danser)

Slide 31 - Open question

Zet in de passé composé:
Zij hebben gezocht (ils, chercher)

Slide 32 - Open question

Zet in de passé composé:
Zij heeft gehouden van (aimer)

Slide 33 - Open question

Zet in de passé composé:
Wij hebben gezongen (nous, chanter)

Slide 34 - Open question

Zet in de passé composé:
U heeft gegeten (manger)

Slide 35 - Open question

Laatste vraag...
Zet in de passé composé:
Zij hebben gedragen (elles, porter)

Slide 36 - Open question