Hoofdstuk 4 - Politiek in theorie | HAVO

'Politiek in theorie' 
Hoofdstuk 4
1 / 51
next
Slide 1: Slide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4,5

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

'Politiek in theorie' 
Hoofdstuk 4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Ouders moeten volledige inzage hebben in de digitale communicatie van hun kinderen tot hun 17e jaar
Ouders moeten volledige inzage hebben in de
digitale communicatie van hun kinderen tot hun 17e jaar

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Wat heb ik vorig hoofdstuk geleerd?
 • wat sociale ongelijkheid is
 • hoe macht en dwang van elkaar verschillen en hoe ze relateren
 • wat gezag is
 • de tegenpolen samenwerking en conflict te begrijpen
Vorig hoofdstuk leerde ik...

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat leer ik dit hoofdstuk?
 • wat staatsvorming is
 • wat rationalisering inhoudt
 • wat politieke socialisatie is
 • welke ideologieën er zijn
 • wat politieke instituties zijn  en hoe deze werken
Ik leer...

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

§4.1 Staatsvorming

Slide 5 - Slide

Pagina 63


Waar bestaat de Staten-Generaal uit?

Waar bestaat de Staten-Generaal uit?
A
Eerste Kamer
B
Tweede Kamer
C
Eerste en Tweede Kamer
D
Parlement

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Slide 7 - Video

This item has no instructions

Staatsvorming
De institutionalisering van politieke macht tot een staat

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

This item has no instructions

Rationalisering
Het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en van het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijk resultaten te bereiken

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Rationalisering
 • Het proces van het ordenen en systematiseren van de werkelijkheid 
 • Met de bedoeling haar voorspelbaar en beheersbaar te maken en 
 • Het doelgericht inzetten van middelen om zo efficiënt en effectief mogelijk resultaten te bereiken 

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

§4.2 Politieke Socialisatie

Slide 12 - Slide

Pagina 68
Politieke socialisatie
Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Politieke socialisatie
 • Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en samenleving waar mensen toe behoren. 
 • Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

0

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Conflict
model
Harmonie
model
Overleg
Demonstraties
Poldermodel
Consensus
Strijd
Stakingen

Slide 16 - Drag question

This item has no instructions

Economisch
Cultuur
Politiek
Hoe moet de macht worden verdeeld?
Hoe moeten goederen geproduceerd en gedistribueerd (verdeeld) worden?
Hoeveel vrijheid ten opzichte van de overheid mogen mensen hebben?

Slide 17 - Drag question

This item has no instructions

§4.3 Ideologie

Slide 18 - Slide

Pagina 71

Slide 19 - Video

This item has no instructions

Ideologie
Een samenhangend geheel van beginselen en denkbeelden, meestal uitmondend in ideeën over de meest wenselijke maat­ schappelijke en politieke verhoudingen.

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de drie hoofd ideologieën van het Nederlandse politieke landschap?

Wat zijn de drie hoofd ideologieën van het
Nederlandse politieke landschap?

Slide 21 - Mind map

Confessionalisme, liberalisme en socialisme/sociaaldemocratie
Links
Rechts
Midden
Zet de ideologieën op de juiste plek
Communisme
Socialisme
Liberalisme
Conservatisme
Fascisme

Slide 22 - Drag question

This item has no instructionsHoe denkt het socialisme over politiek?
Hoe denkt het socialisme over politiek?
A
Socialisten willen meer inspraak voor burgers
B
Linkse socialisten willen meer invloed voor burgers maar rechtse socialisten niet
C
Socialisten willen dat burgers politici kunnen kiezen maar ze zijn geen voorstander van het invoeren van het referendum

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions
Hoe denkt het liberalisme over politiek?
Hoe denkt het liberalisme over politiek?
A
Liberalen willen meer inspraak voor burgers
B
Linkse liberalen willen meer invloed voor burgers maar rechtse liberalen niet
C
Liberalen willen dat burgers politici kunnen kiezen maar ze zijn geen voorstander van het invoeren van het referendum

Slide 24 - Quiz

This item has no instructionsWelke ideologie wil dat burgers politici mogen kiezen maar is geen voorstander van het referendum?
Welke ideologie wil dat burgers politici mogen kiezen maar is geen voorstander van het referendum?
Welke ideologie wil dat burgers politici mogen kiezen maar is geen voorstander van het referendum?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions
Hoe denkt het socialisme over economie?
Hoe denkt het socialisme over economie?
A
Socialisten zijn voorstander van economische vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
B
Socialisten willen een belangrijke rol voor de overheid in de economie om te zorgen voor meer gelijkheid
C
Voor socialisten is dit een dilemma; enerzijds naastenliefde belangrijk, anderzijds zijn ze voorstander van eigen verantwoordelijkheid

Slide 26 - Quiz

This item has no instructionsHoe denkt het confessionalisme over economie?
Hoe denkt het confessionalisme over economie?
A
Confessionelen zijn voorstander van economische vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
B
Confessionelen willen een belangrijke rol voor de overheid in de economie om te zorgen voor meer gelijkheid
C
Voor confessionelen is dit een dilemma; enerzijds naastenliefde belangrijk, anderzijds zijn ze voorstander van eigen verantwoordelijkheid

Slide 27 - Quiz

This item has no instructions
Wat hoort er NIET bij het liberalisme?
Wat hoort er NIET bij het liberalisme?
A
Liberalen zijn voorstander van economische vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.
B
Liberalen willen een belangrijke rol voor de overheid in de economie om te zorgen voor meer gelijkheid.
C
Individuele vrijheid is belangrijk, mensen mogen dus zelf weten welke cultuur zij naleven.
D
Linkse liberalen willen meer invloed voor burger maar rechtse liberalen niet.

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

Ideologieën over politiek
Socialisten willen meer inspraak voor burgers.
Confessionelen willen dat burgers politici kunnen kiezen maar zijn zijn geen voorstander van het invoeren van het referendum.
Linkse liberalen willen meer invloed voor burger maar rechtse liberalen niet.

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Ideologieën over cultuur
Socialisten/sociaaldemocraten: eigen cultuur naleven, alle culturen zijn gelijkwaardig maar mag emancipatie niet in de weg staan.
Confessionelen vinden harmonie belangrijk, mensen mogen eigen cultuur naleven maar met niet ten koste gaan van NL cultuur of Bijbelse principes en normen.
Liberalen: individuele vrijheid is belangrijk, mensen mogen dus zelf weten welke cultuur zij naleven.

Slide 30 - Slide

This item has no instructions

Ideologieën over economie
Socialisten/sociaaldemocraten willen een belangrijke rol voor de overheid in de economie om te zorgen voor meer gelijkheid.
Voor confessionelen is dit een dilemma; enerzijds naastenliefde belangrijk, anderzijds zijn ze voorstander van eigen verantwoordelijkheid.
Liberalen zijn voorstander van economische vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Combineer de politieke partij met de juiste ideologie.
Confessionalisme
Rechts
Links

Slide 32 - Drag question

This item has no instructions

§4.4 Politieke Instituties

Slide 33 - Slide

Pagina 76

Slide 34 - Video

This item has no instructions

Politieke instituties
Een complex van min of meer geformaliseerde regels die het gedrag van mensen en hun onderlinge relaties rond politieke machtsuitoefening en politieke besluitvorming reguleren

Slide 35 - Slide

This item has no instructions


Wanneer is Prinsjesdag?
Wanneer is Prinsjesdag?

Slide 36 - Open question

Voor docent: zie pagina 76
Wat gebeurt er met Prinsjesdag?
Wat gebeurt er met Prinsjesdag?

Slide 37 - Mind map

This item has no instructions

Geef voorbeelden van politieke instituties rondom Prinsjesdag.

Slide 38 - Mind map

This item has no instructions

2

Slide 39 - Video

This item has no instructions

30:39
Welke mensen (qua functie) staan hier op de voorste rij?
Welke mensen (qua functie) staan
hier op de voorste rij?

Slide 40 - Mind map

Ministers, Staatsecretarissen, Raad van State, Nationale Ombudsman en de Nationale Rekenkamer
31:17

Met welke zin start de koning zijn troonrede altijd?
Met welke zin start de koning zijn troonrede altijd?

Slide 41 - Open question

This item has no instructions

Wat staat er centraal in de troonrede?
1. Beschouwingen over dingen die in de afgelopen periode in Nederland en elders in de wereld zijn gebeurd.
2. Aankondigingen van plannen en maatregelen op het gebied van wetgeving en bestuur.

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Algemene beschouwingen
Direct na Prinsjesdag bespreken de fractieleiders van de politieke partijen in de Kamer de hoofdlijnen van de Miljoenennota en de rijksbegroting. Dat gebeurt tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. In de Tweede Kamer debatteren politieke partijen bij die beschouwingen over de plannen van het kabinet. Zij doen dat vanuit hun overtuiging, hun idee over hoe de ideale samenleving eruit ziet.

Slide 43 - Slide

This item has no instructions


Leg uit dat de Algemene Beschouwingen een politieke institutie is.
Leg uit dat de Algemene Beschouwingen een politieke institutie is.

Slide 44 - Open question

This item has no instructions

De algemene beschouwingen zijn te koppelen aan het kernconcept ideologie

Slide 45 - Slide

Bespreek met de leerlingen waarom

Slide 46 - Link

This item has no instructions

Slide 47 - Link

This item has no instructionsWat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 48 - Open question

This item has no instructionsWat vind je nog lastig?
Wat vind je nog lastig?

Slide 49 - Open question

This item has no instructions

Wat leer ik deze les?
 • wat staatsvorming is
 • wat rationalisering inhoudt
 • wat politieke socialisatie is
 • welke ideologieën er zijn
 • wat politieke instituties zijn  en hoe deze werken
Ik leerde...

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Einde van hoofdstuk 4
'Politiek in theorie'

Slide 51 - Slide

This item has no instructions