Klas 3G/T, H4 Taalverzorging 2: meervoud

Nederlands klas 3 
Week 2021
Docent: meneer Weerman
1 / 23
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 3

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Nederlands klas 3 
Week 2021
Docent: meneer Weerman

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Les 1 + 2 + 3
H4 Taalverzorging 2: meervoud

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Afspraken 
5 algemene afspraken:  
1. Ik ga respectvol om met anderen en andermans spullen 
2. Ik volg de instructie van alle medewerkers op 
3. Ik ruim (mijn) afval op 
4. Ik loop rustig door de school 
5. In school draag ik geen pet en doe ik mijn capuchon af 
 
En 4 afspraken in de klas:  
1. Ik heb mijn schoolspullen in orde 
2. Mijn iPad gebruik ik alleen met toestemming van de docent 
3. Mijn telefoon bewaar ik in mijn kluis. Let op: neem je je telefoon toch mee de klas in, dan doe je deze in de telefoontas. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal. 
4. Luisteren we naar elkaar (hand opsteken voordat je wat wilt zeggen/vragen) 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Afspraken telefoon
Basis is dat telefoons niet zichtbaar zijn in de les. Leerlingen kunnen: 
- de telefoon blijft in de tas 
- de telefoon gaat in de telefoontas 
- de telefoon blijft in de kluis  
 
De docent 
- zorgt ervoor dat de telefoon niet “meer” zichtbaar is 
- draagt zelf zorg voor passende consequenties 
- hanteert hierbij afspraken rondom regel overtredend en grensoverschrijdend gedrag 


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Vandaag 17/03
 • LEZEN 

 • -> Conventies/indeling zakelijke brief

 • -> Schrijven zakelijke brief 'Word jij onze school-dj?

 • Klaar: verder lezen in jouw leesboek

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Vandaag 17/03
 • LEZEN 
 • -> Conventies zakelijke brief
 • 10 min: Lesdoelen / Uitleg (video-uitleg) H4 Spelling -> meervoud
 • 20 min: Aan de slag: 
  - maken startopdracht / opdracht 1 + 2 + 3
  -samenwerken/zelfstandig werken
 • 5 min: Afsluiting

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Huiswerk
Hoofdstuk 4 -> Taalverzorging meervoud (bladzijde)
 • Leren: theorie H4 Spelling meervoud (video-uitleg)
 • Maken: opdracht 

Slide 7 - Slide

This item has no instructions


Meervoud

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

DOEL

- je kunt meervouden correct spellen
spelling: meervoud

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Doelen
 • Je kent de regels voor meervoudsvormen op -en.
 • Je kent de regels voor meervoudsvormen op -s of 's.
 • Je weet dat er zelfstandige naamwoorden bestaan die geen meervoudsvorm hebben en kunt er een aantal noemen.
 • Je weet dat er zelfstandige naamwoorden bestaan
  die zich niet  aan de meervoudsregels houden.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

In deze les:
 1. Meervoud op -en
  stoelen, katten, beren

 2. Meervoud op -s
  vogels, toffees

 3. Meervoud op 's
  oma's

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Enkelvoud - meervoud
De meeste zelfstandig naamwoorden kun je in enkelvoud 
en meervoud zetten. Bij het enkelvoud is er één van iets, 
bij het meervoud is er méér van iets.

Let op! Er zijn uitzonderingen, zelfstandig naamwoorden die geen meervoud hebben. Bijvoorbeeld melk.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Meervoud op -en
Woorden die eindigen op een medeklinker
krijgen meestal -en in het meervoud.

Als het voor de uitspraak nodig is, verdubbel je 
de medeklinker of verenkel je de klinker.

kat - katten (niet: *katen), 
beer - beren (niet *beeren)

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Meervoud op -s
1. Als de laatste lettergreep geen klemtoon heeft, 
is het meervoud op -s.
Bijvoorbeeld: vó-gel - vogels, bé-zem - bezems

2. Ook woorden die eindigen op een klinker
krijgen in het meervoud -s
Bijvoorbeeld: toffee - toffee

Slide 14 - Slide

Benadruk dat de lettergreepregel een uitzondering is op de regel voor het meervoud op -en.
Let op!
Eindigt een woord op een enkele 
a, i, o, u, y
dan krijgt het meervoud -'s.
Dat is nodig om de klank gelijk te houden. 

oma - oma's (niet: *omas)
baby - baby's (niet: *babys)

Slide 15 - Slide

Benadruk dat de enkele 'e' hier niet tussen staat. Deze wordt aan het einde van een woord uitgesproken als stomme e en daar mag de -s direct achter. 
Uitzonderingen
Een aantal woorden houden zich niet aan de standaard meervoudsregels. 

Bijvoorbeeld: 
koe-koeien, kind-kinderen, museum-musea
zeeman-zeelui, technicus-technici


Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Wat is de meervoudsvorm van het woord bureau?

Slide 17 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een klinker (tweeklank).
Wat is de meervoudsvorm
van het woord avocado?

Slide 18 - Open question

Het enkelvoud eindigt op de enkele lange klinker 'o'.
Wat is de meervoudsvorm van het woord machine?

Slide 19 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een klinker.
Wat is de meervoudsvorm
van het woord paardenbloem?

Slide 20 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een medeklinker.
Wat is de meervoudsvorm van het woord dadel?

Slide 21 - Open question

Het enkelvoud eindigt op een medeklinker, maar de klemtoon ligt niet op de laatste lettergreep: dá-del. 
GELEERD?

- je kunt meervouden correct spellen
spelling: meervoud

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

schema werkwoordspelling

Slide 23 - Slide

This item has no instructions