Polders in Nederland

Polders in Nederland
1 / 16
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 16 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Polders in Nederland

Slide 1 - Slide

Wat moet je kennen?
✅ Soorten polders en kenmerken
✅ Soorten water
✅ Verschil afwatering laag-NL en hoog-NL
✅ Sluizen en stuwen: afvoer water, wanneer
✅ Stappen afvoer water in polder

Slide 2 - Slide

Begrippen
✅ bemaling
✅ grondwater
✅ oppervlaktewater
✅ capillair water
✅ hangwater
✅ draineren
✅ boezem
✅ binnenwater
✅ polder
✅ sluis
✅ stuw
✅ buitenwater
✅ kwel
✅ kunstmatige afwatering
✅ natuurlijke afwatering

Slide 3 - Slide

Soorten polders
📌 zeepolder:
 • op zeeniveau
 •  sedimentatie zand en klei door zee
 • bij Waddenzee en Noordzee

Slide 4 - Slide

Soorten polders
📌 Veenpolder:
 • tussen 0 en 2m onder NAP
 • West-NL
 • door draineren veenmoeras —> land droogt en zakt in
 •  —> dijken er omheen —> polder

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Soorten polders
📌 Droogmakerij
 • lager dan 2m onder NAP
 • was eerst een meer of stuk zee
 • eerst een dijk —> water wegpompen met molen of gemaal —> kunstmatige afwatering —> polder

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Soorten water
Grondwater
📌 onzichtbaar
📌 zit in openingen van zand- en kleideeltjes

Slide 9 - Slide

Soorten water
 Hangwater:
📌 water dat bij regen wordt vastgehouden door bodemdeeltjes
📌 ligt boven grondwater en capillair water

Capillair water:
📌 water dat opstijgt tussen nauwe kanaaltjes

Slide 10 - Slide

Soorten water
Kwelwater:
📌 water dat stroomt tussen de bodemdeeltjes
📌 water uit hoger gebied kan naar lager gebied stromen
📌 water kan onder de dijk doorsijpelen
Hier zie je hoe kwelwater door de dijk naar de uiterwaarden is gesijpeld.

Slide 11 - Slide

Soorten water
 Oppervlaktewater:
📌 zichtbaar
📌 sloten, kanalen, rivieren, meren, zeeën

Slide 12 - Slide

Afwatering laag-Nederland
 • Kunstmatige afwatering
 • sluis: bij zeepolders
 • bemaling: veenpolder en droogmakerij

Hoe?
❓water in de polder = binnenwater —> pomp of molen —> water in tijdelijke opslag = boezem —> via sluis kan water naar buitenwater

Sluis bij Noordpolderzijl in Groningen. Het woord “zijl” betekent sluis.

Slide 13 - Slide

Hoe komt water de polder in?
📌 neerslag
📌 kwel
📌 sluis

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Afwatering hoog-Nederland
Natuurlijke afwatering
 • door hoogteverschil loopt water van hoog naar laag
 • stuwen houden water tegen of laten water door

Slide 16 - Slide