H 3.5 Afronden

Wiskunde!
Wiskunde

1 / 20
next
Slide 1: Slide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo b, kLeerjaar 1

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Wiskunde!
Wiskunde

Slide 1 - Slide

Wat gaan we deze les doen?
- Huiswerk bespreken
- Terugblik
- Doelen van deze les
- Theorie
- Huiswerk

Slide 2 - Slide

Terugblik
Weten we het nog?

* kleiner dan, groter dan?
* decimalen?
* breuken, teller, noemer?


Slide 3 - Slide

Doelen van deze les

- Ik kan een decimaal getal afronden. 


- Ik rond getallen af op één of twee decimalen.


Slide 4 - Slide

Afronden
Wat is afronden?
Soms heel handig, soms ook niet... Voorbeeld?

Afronden kan op een heel getal.
Afronden kan op een decimaal getal.

= (is gelijk aan)     ≈ (is ongeveer)


Slide 5 - Slide

Afronden
Bij afronden op een heel getal kijk ja naar het 1e decimale getal.
Is dit een 5 of hoger?   Is dit een 4 of lager?
14,792  ≈  15

Slide 6 - Slide

Afronden op een heel getal
4,7 wordt
A
4
B
5

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Slide

Afronden op een heel getal:
5,5 wordt
A
5
B
6

Slide 9 - Quiz

Afronden op een heel getal
7,934

Slide 10 - Open question

Rond af op een heel getal.
24,4967

Slide 11 - Open question

Slide 12 - Video

Rond af op één decimaal
156,754

Slide 13 - Open question

Afronden op één decimaal
135,59

Slide 14 - Open question

Slide 15 - Slide

Afronden op 2 decimalen

                 a.     5,7368
                 b.    13,6097
                 c.     0,4378

Slide 16 - Slide

Afronden op 2 decimalen
                      Antwoorden
            a.     5,7368 -->     5,74
            b.    13,6097 -->   13,61
            c.     0,4358 -->    0,44

Slide 17 - Slide

Ik heb nog extra begeleiding nodig?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quiz

Doelen...
Heb je bij de vorige vraag JA ingevuld, dan ga ik zo nog verder uitleggen..
heb je NEE ingevuld, dan kun je gaan beginnen met het huiswerk.

Slide 19 - Slide

Huiswerk


H 3.5 boek

blz. 113 t/m 115

Slide 20 - Slide