VPRO GZ H 14 Bijzonder gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg MZ
H 14 Bijzonder gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking
1 / 28
next
Slide 1: Slide
profiel gehandicaptenzorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 28 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg MZ
H 14 Bijzonder gedrag bij mensen met een verstandelijke beperking

Slide 1 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
  1. Inleiding blz 10
  2. Oorzaken
  3. ADHD
  4. Hechtingsproblemen
  5. Psychiatrische stoornissen
  6. Depressie
  7. Epilepsie
  8. Gedragsproblemen
  9. Fysieke agressie

Slide 2 - Slide

Wat bedoelen we met een gedragsstoornis?

Slide 3 - Open question

H 14 Bijzonder gedrag 
3. ADHD

Kenmerkend gedrag
Ondersteuning

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
4. Hechtingsproblemen
Oorzaken
Gevolgen
Functioneel handelen
verzamelwoede
Willen wat een ander heeft
Grenzeloos
Ondersteuning - Hoe?

Slide 6 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
4. Hechtingsproblemen
Oorzaken
Gevolgen
Functioneel handelen
verzamelwoede
Willen wat een ander heeft
Grenzeloos
Ondersteuning - Hoe?

Slide 7 - Slide

Wat is het verschil tussen een hechtingsstoornis en een hechtingsproblematiek? Motiveer je antwoord door diepgang aan te brengen en theorie te verwerken.

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
5. Psychiatrische stoornis
gevolg - afwijkend gedrag
schizofreen
psychose
stemmingsstoornis
anst/ paniek/  stoornis   fbie
osc  - obessieve compulsieve stoornis/ dwang
Ondersteuning - Hoe?    

Slide 10 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
5. Psychiatrische stoornis

Ondersteuning - Hoe?    
Regelmaat
vast dagritme
voorspelbaarheid
bewegen
spanning vermijden
medicijnen

Slide 11 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
6. Depressie
Medicatie
Zingeving
Behandeling

Ondersteuning - Hoe?    
client in zijn waarde gevoelens serieus
praat over gevoelens

Slide 12 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
7 Epilepsie
gevolg van hersenbeschadiging
Medicatie  (noodmedicatie)

Ondersteuning - Hoe?    
1 op 1 begeleiding soms
mondverzorging
veilig - inschatten risico
 hulp bij desorientatie
rust

Slide 13 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
8. gedragsproblemen
automutilatie
agressief gedrag
destructief
rumineren
dwangmatie

Ondersteuning - Hoe?    
zoek oorzaak

Slide 14 - Slide

H 14 Bijzonder gedrag 
9 Fysieke agressie  = examen crisis
Niet goed voelen
omgeving
gedrag van anderen
traumatische gebeurtenis

Ondersteuning - Hoe?    
voorkomen
escalatie signaleren
uit de situatie
humor

Slide 15 - Slide

Zet de antwoorden op volgorde van: zeer ernstig naar licht verstandelijk beperkt. 
De client heeft een vertraagde ontwikkelin, kan goed communiceren en heeft bijna geen begeleiding nodig. 
De client heeft motorische problemen. Vertoont passief gedrag en communiceert ook in woorden en voorwerpen. 
De client heeft redelijk goede motoriek, heeft vooral ondersteuning en voorlichting nodig. 
De client leeft in zijn eigen wereld en is niet zelf redzaam. Houdt soms van knuffelen. 

Slide 16 - Drag question

Slide 17 - Video

Slide 18 - Video

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Verstandelijke beperking
Syndroom
Meervoudige beperking
Autisme-
spectrumstoornis
ADHD
Beperking in het aanpassings-vermogen 
Aangeboren stoornis die informatie anders verwerkt in de hersenen
Iemand die twee of meer beperkingen heeft
Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Ziektebeeld 

Slide 21 - Drag question
Wat mensen kunnen en niet kunnen is leeftijdsgebonden. 


Beperking in het aanpassingsvermogen wil zeggen dat iemand niet voldoet aan de normen die horen bij de leeftijd. 

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Wat zijn de vooroordelen over verstandelijk beperkte mensen?

Slide 24 - Mind map

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide