H3 Draagkracht: les 2 (p1 en 2 - w21)

Doe het volgende...
1. Ga naar LessonUp: https://lessonup.app/login
2. Log in met je Google Account van school

3. Voer de klassencode in (als je dat nog niet gedaan hebt)
H3A: mmlqa
H3B: fbvha

4. Wacht tot ik de les open.
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 20 min

Items in this lesson

Doe het volgende...
1. Ga naar LessonUp: https://lessonup.app/login
2. Log in met je Google Account van school

3. Voer de klassencode in (als je dat nog niet gedaan hebt)
H3A: mmlqa
H3B: fbvha

4. Wacht tot ik de les open.

Slide 1 - Slide

Draagkracht
Les 2 | Week 21

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
- Jij kan de definitie geven van een ecosysteem en daar een voorbeeld van noemen.

- Jij kan vertellen wat de geofactoren zijn en wat geofactoren te maken hebben met een ecosysteem en draagkracht.

- Opdracht: Jij kan door gebruik te maken van de geofactoren achterhalen welk effect de mens heeft op een ecosysteem.

Slide 3 - Slide

Waar gaat het met de aarde naartoe?

Slide 4 - Slide

1

Slide 5 - Video

02:50
Door het Coronavirus gaat het ... met de aarde.
A
beter
B
slechter
C
even goed
D
geen idee

Slide 6 - Quiz


Ecosysteem

Een natuurgebied waarbinnen alles wat leeft en groeit elkaar in evenwicht houdt.


Voorbeeld (assimilatie) -->

Slide 7 - Slide

Maar hoe weet je of
er iets veranderd is?

Slide 8 - Slide

De geofactoren laten zien wat de onderlinge samenhang is tussen alle factoren in de wereld of in een ecosysteem.

Slide 9 - Slide

Geofactoren
De mens is een van de meest invloedrijke factoren in het lijstje. Denk maar aan alle dingen die in het nieuws hebt gehoord over de invloed op het klimaat, de platen, de dieren en eigenlijk alle andere factoren op dit lijstje.
Dieren zijn net zoals planten afhankelijk van veel van de andere factoren om te kunnen overleven. Dit betekent niet dat dieren geen invloed kunnen hebben op de andere factoren. Dieren hebben bijvoorbeeld veel invloed op planten door ze op te eten.
Planten zijn erg bepalend voor het soort dier wat er in een gebied an leven. De planten zelf zijn heel afhankelijk van water, de bodem en het klimaat.
De bodem is iets anders dan de ondergrond. De bodem bestaat namelijk uit het bovenste laagje van de grond. Is die droog of vochtig? Dit is redelijk tijdelijk.
Water is essentieel voor leven in een gebied. De draagkracht in veel gebieden wordt voor een heel groot deel bepaald door de geofactor water.
Zonder de bijzondere samenstelling van de lucht zou er eigenlijk geen leven kunnen zijn op onze planeet. Als een deken ligt onze atmosfeer om de aarde. Door het natuurlijke broeikaseffect blijft de aarde leefbaar en hebben we een aangename temperatuur om te leven, vloeibaar water en zuurstof om te ademen.
De ondergrond is opgesplitst in twee andere categoriën. Reliëf (hoogeverschillen) en gesteente (heeft invloed op rivieren, grotten en meren)
Het klimaat is het gemiddelde weer gemeten over 30 jaar. Het klimaat is van grote invloed op de draagkracht van een gebied. Dit verandert namelijk niet zomaar.

Slide 10 - Slide

Wat hebben geofactoren te maken met draagkracht?

Slide 11 - Open question


Geofactoren

1. Wat is volgens jou de meest invloedrijke geofactor?

2. Wat zijn andere woorden voor 'interne' en 'externe' invloeden?

Slide 12 - Slide


Geofactoren

Hoe werkt het?

1. Waar begint de verandering? (oorzaak)
2. Waar heeft dit invloed op? (gevolg)
3. Waar heeft dat weer invloed op?
4. ... (en zo maar door)

Slide 13 - Slide

Leerdoelen
- Jij kan de definitie geven van een ecosysteem en daar een voorbeeld van noemen.

- Jij kan vertellen wat de geofactoren zijn en wat geofactoren te maken hebben met draagkracht.

- Opdracht: Jij kan door gebruik te maken van de geofactoren achterhalen welk effect de mens heeft op een ecosysteem.

Slide 14 - Slide

Wat nu?
Ga naar de Google Meet van jouw groep (zie Google Agenda)
Ik kom vanzelf een keer langs om met jullie te praten

1. open de opdracht van week 21 en ga deze met je hele groep maken.
2. is de opdracht af? Lever de opdracht dan in op Classroom!
Deadline 20-05

Slide 15 - Slide