H1 woordenschat: herhaling, tegenstelling en opsomming

Woordenschat H1
blz. 24-25
Stijlfiguren
1 / 15
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Woordenschat H1
blz. 24-25
Stijlfiguren

Slide 1 - Slide

Lesdoel
Ik kan de stijlfiguren herhaling, tegenstelling en opsomming herkennen en begrijpen.

Slide 2 - Slide


Uitleg theorie stijlfiguren blz. 24-25
Maak opdracht 1 t/m 3 (in tweetallen)

Slide 3 - Slide

Stijlfiguren
Een tekst kun je op verschillende manieren aantrekkelijk maken: met beeldspraak (vergelijking, metafoor en personificatie), met (rijmende) uitdrukkingen en met stijlfiguren. 
Een stijlfiguur gebruik je om iets te benadrukken. 

Slide 4 - Slide

Herhaling
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een herhaling van woorden om datgene wat je zegt te onderstrepen.
Voorbeelden:
Uur na uur bleef het stil.
Tijdens het kamp was het macaroni en nog eens macaroni wat we kregen.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Tegenstelling

voorbeeld: 

– Vierkant in de fles, rond op de tong (reclame van jeneverproducent)

Slide 7 - Slide

Opsomming
– Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (uit een liedtekst van Ramses Shaffy)

Bijzondere opsommingen zijn:
drieslag, climax en anticlimax

Slide 8 - Slide

Drieslag (opsomming in drieën)
De naam zegt het al: er worden drie dingen opgesomd. 
Het gaat dus om een opsomming van drie woorden, zinnen of zinsdelen.

Voorbeeld:
Te land, ter zee en in de lucht.


Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Climax
Dit is een opsomming die naar een hoogtepunt voert.

Voorbeelden:
-Het team ging voor brons, hoopte toen op zilver, maar heeft goud gewonnen.
-Je hebt goed, je hebt beter, je hebt het beste (reclame van een advocatenkantoor)

Slide 11 - Slide

Anticlimax

Bij een anticlimax neemt de kracht of de spanning juist af.


Voorbeeld:

– Vorige week zag ik een fantastische film, nou ja, hij was mooi, ach, best wel goed eigenlijk.


Het begrip 'anticlimax' wordt ook wel gebruikt als het einde van een verhaal, roman of film nogal teleurstellend is.Slide 12 - Slide

Je hebt mensen en mensen.

Dit is een:
A
Drieslag
B
Anticlimax
C
Herhaling
D
Tegenstelling

Slide 13 - Quiz

Zij begon op het vmbo, ging naar havo, toen naar het hbo en zit nu op de universiteit.
A
Herhaling
B
Drieslag
C
Tegenstelling
D
Climax

Slide 14 - Quiz

Huiswerk
in tweetallen in de les
blz. 24-25
Maak de startopdracht, opdracht 1 en 2

Slide 15 - Slide