Les 6, Kleuters en schoolkinderen

1 / 41
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Ontwikkelingspsychologie
Kleuters & Schoolkinderen

Slide 3 - Slide

KLEUTERS
4 tot 6 jaar

Slide 4 - Slide

Kleuters
Waar denk je aan?

Slide 5 - Mind map

Lichamelijk/motorisch ontwikkelingsgebied

- leren fietsen / zwemles 
- welke (fijne of grove) motorische vaardigheden leert een kleuter in groep 1 en 2?

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Cognitief ontwikkelingsgebied
- fantasie speelt nog een grote rol
- taalontwikkeling: veel waarom vragen / woord verzinnen
- onopzettelijk jokken/liegen  

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Slide 10 - Video

Emotioneel ontwikkelingsgebied

- vragen om hulp, trots zijn
- beter verwoorden dat hij bijv. boos is i.p.v. slaan


Geheime leven van 4 jarigen (rode knop)

Slide 11 - Slide

Sociaal ontwikkelingsgebied
- identificatiefiguur
- fantasie en werkelijkheid van elkaar onderscheiden
- samen spelen, vriendjes maken, besef wat goed en fout is

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Video

Welke verandering zie je bij een kleuter op sociaal gebied?
A
steeds meer op zichzelf
B
steeds meer met anderen bezig
C
ligt aan het karakter

Slide 14 - Quiz

Seksueel ontwikkelingsgebied
- geïnteresseerd in elkaars geslachtsdeel
- castratieangst
- bewegingen die op zelfbevrediging lijken

Slide 15 - Slide

Kleuterangsten horen bij de.....
A
Cognitieve ontwikkeling
B
Lichamelijke ontwikkeling
C
Emotionele ontwikkeling
D
Seksuele ontwikkeling

Slide 16 - Quiz

Schoolrijpheid
- Zijn kleuters klaar voor groep 3?
- Wanneer is een schoolkind schoolrijp? 


Schoolrijpheid is meer dan intelligentie

Slide 17 - Slide

wat is de gedachtegang van een kleuter ?
A
realistisch beeld
B
combinatie van a en c
C
fantasie wereld

Slide 18 - Quiz

Om welke twee redenen vinden kleuters het vaak nog lastig om stil te zitten?
A
Ze hebben dat nog niet aangeleerd gekregen
B
Ze hebben de drang om van alles te onderzoeken
C
Ze hebben hier de motorische vaardigheden nog niet voor
D
Ze hebben veel energie en bewegen daardoor graag

Slide 19 - Quiz

SCHOOLKINDEREN
6 tot 12 jaar

Slide 20 - Slide

Schoolkinderen
Waar denk je aan?

Slide 21 - Mind map

Lichamelijk/motorisch ontwikkelingsgebied

- Kinderen worden steeds sterker, behendiger en leniger
- Netter tekenen, kleuren en schrijven

- Sterke drang tot beweging
- Uiterlijke geslachtskenmerken

Slide 22 - Slide

Cognitief ontwikkelingsgebied
- lezen, schrijven en rekenen
- leergierig door positieve ervaringen
- leerhouding verandert bij negatieve ervaringenSlide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Slide

Emotioneel ontwikkelingsgebied
- maakt kennis met empathie 
- wil meer zelfstandigheid
- handelt uit eigen overtuigingen

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Sociaal ontwikkelingsgebied
- participeren en het initiatief nemen tot sociale contacten
- worden sociaalvaardig
- behoefte om ergens bij te horen

Slide 29 - Slide

Seksueel ontwikkelingsgebied
- 6 tot 8 jaar: kind richt zich op de ouder van het andere geslacht
- basis voor verder seksuele ontwikkeling
- 'oedipale' fase

- 8 tot 12: 'latentiefase', seksualiteit komt
meer tot rust

Slide 30 - Slide

Wat hoort bij de
seksuele ontwikkeling
van jonge schoolkinderen?
A
Willen niks weten over verliefdheid
B
Opscheppen over seks
C
Kennen geen schaamte
D
Onderscheiden fantasie van werkelijkheid

Slide 31 - Quiz

Wat hoort bij de
seksuele ontwikkeling
van oudere schoolkinderen?
A
Zijn heel zeker van zichzelf
B
Ontdekken seksuele voorkeur
C
Ongeïnteresseerd in volwassen seksualiteit
D
Jongens komen eerder in de puberteit

Slide 32 - Quiz

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Video

Denken van het schoolkind
- Realistisch denken: onderscheid fictie en fantasie
- Logisch denken: verband leggen tussen oorzaak en gevolg
- Abstract denken: denkt na over zaken die niet waarneembaar zijn

Slide 35 - Slide

Schoolkinderen ontwikkelen een sterker besef van hun eigen identiteit, interesses en vaardigheden. Deze ontwikkeling hoort bij de:
A
Cognitieve ontwikkeling
B
Sociaal-emotionele ontwikkeling
C
Lichamelijke ontwikkeling
D
Motorische ontwikkeling

Slide 36 - Quiz

Start module opdracht
Boek gezondheidsbevordering en preventie
Module 4 Ontwikkelingspsychologie en gedrag
Moduleopdracht: animatie maken

Slide 37 - Slide

8 groepen
 • zuigeling
 • peuter
 • kleuter
 • basisschoolkind
 • adolescent
 • vroege volwassenheid
 • middelbare volwassenheid
 • late volwassenheidSlide 38 - Slide

Animatie opdracht uit de module


Jullie gaan samen een animatie maken waarin je voorlichting over de fase van de mens en zijn ontwikkeling en gedrag uitwerkt.

 • Kies in Canva voor 'video'
 • Kies vervolgens een vorm van video uit die jullie aanspreekt en goed past bij het geven van voorlichting. Dit kan een video, facebookvideo, videobericht, mobiele video, videocollage, enzovoort zijn.
 • Gebruik de uitwerking van de onderdelen in het Word-document.
 • Deel de link van de animatie met je medestudenten en de docent.

Slide 39 - Slide

Vergeet niet deze opdracht af te maken en te uploaden. 

Slide 40 - Slide

Slide 41 - Slide