Differentiatie les 5&6: uitloop & zelfredzaamheid

Differentiatie
Zelfredzaamheid van top tot teen. 
Les 1: introductie
1 / 19
next
Slide 1: Slide
BurgerschapMBOStudiejaar 3

This lesson contains 19 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Differentiatie
Zelfredzaamheid van top tot teen. 
Les 1: introductie

Slide 1 - Slide

Les 1: inhoud
 • Doelen zelfredzaamheid
 • Opdrachten
 • Periode overzicht
 • Doelen les 1
 • Introductie met begripsbepaling & stellingen
 • Kritisch in de spiegel nabespreken
 • Online module?

Slide 2 - Slide

Zelfredzaamheid: doelen
 • Je kan het begrip zelfredzaamheid uitleggen.

 • Je kan hulpvragen van cliënten vertalen in doelen. 

 • Je kan op passend niveau spreken met cliënten.

 • Je kan zelfredzaamheid toepassen bij cliënten.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Opdrachten (inleveren:)
 1. Reflectieverslag ‘Kritisch in de spiegel kijken’
 2. Print screen: certificaat online module over zelfredzaamheid
 3. Korte cliënt beschrijving & ingevulde zelfredzaamheidradar voor 1 cliënt
 4. Verslag aanleren en onderhouden

Slide 5 - Slide

Opdrachten
 • Elke les start met kort theorie

 • Daarna starten we gezamenlijk een opdracht 

 • In de les krijg je tijd om de opdrachten te beginnen/maken/afronden afhankelijk van hoe snel je bent :)

Slide 6 - Slide

Les 1: doelen
 • Je kan het begrip zelfredzaamheid uitleggen

 • Je kan enkele belangrijke begrippen die te maken hebben met zelfredzaamheid uitleggen

 • Je hebt een begin gemaakt/kan beginnen met het reflectieverslag 

Slide 7 - Slide

Begripsbepaling
Denk na over de volgende vragen:

 • Wat betekent volgens jou het woord zelfredzaamheid? 
 • Wat valt daaronder als je kijkt naar jouw cliënten. 
 • Beantwoord deze in de volgende slide.

Slide 8 - Slide

Zelfredzaamheid

Slide 9 - Mind map

Zelfredzaamheid
 • Andere benaming voor zelfredzaamheid is jezelf redden

 • Belangrijke vaardigheden aanleren & onderhouden

 • Waarom is dat belangrijk?

Slide 10 - Slide

Stellingen
 • Ik bepaal voor de cliënt wat hij of zij nog kan (leren)

 • Het versterken van de zelfredzaamheid van cliënten is een belangrijk uitgangspunt in mijn werk

 • Zelfredzaamheid leidt tot eenzaamheid 

Slide 11 - Slide

Stellingen
 • Zelfredzaamheid vergroten is voor elke cliënt belangrijk

 • Mijn cliënt kent heeft er geen zin in zijn zelfredzaamheid te vergroten, dan hoeft het niet. 

 • Iemand anders nog?Slide 12 - Slide

Belangrijk:
 • Zelfredzaamheid is belangrijk maar niet het belangrijkste

 • Sommige cliënten kunnen of willen niet meer dan ze op dat moment doen

 • Je gaat altijd uit van je cliënt
   

Slide 13 - Slide

Belangrijk:
''Als je iemand eigen regie oplegt, dan is dit al geen eigen regie meer, want hij móet het. Het is geen eigen beslissing. Voor ons is het zo vanzelfsprekend dat je dingen zelf wil bepalen, dat we denken dat de bewoner dat óók wil. Maar dingen zelf bepalen, is soms juist waar de ander geen behoefte aan heeft''
https://www.nursing.nl/eigen-regie-in-de-zorg-niet-zaligmakend/

Slide 14 - Slide

Deze week: in de les & huiswerk
 • Kritisch in de spiegel (nabespreken):
  Welk cijfer geef je jezelf en waarom?
 • Online module invullen in de les

 • Huiswerk: korte cliëntbeschrijving voor zelfredzaamheidradar:
  Huiswerk voor volgende weekSlide 15 - Slide

Online module:
 • https://free-learning.nl/modules/zelfredzaamheid/start.html

 • Achteraf: printscreen toevoegen aan OneNote

Slide 16 - Slide

Volgende les: Korte cliënt beschrijving:
Stel je cliënt kort (zo anoniem mogelijk) voor. Denk aan leeftijd, ziektebeeld/stoornis/beperking, cognitieve/lichamelijke/sociaal emotionele/seksuele ontwikkeling & passies

Voor deze cliënt vul je de volgende les een zelfredzaamheidradar in

Slide 17 - Slide

Volgende les 
 • Verschil eigen regie en zelfredzaamheid

 • Stappen naar zelfredzaamheid

 • Zelfredzaamheidradar invullen

Slide 18 - Slide

Les 1: doelen
 • Je kan het begrip zelfredzaamheid uitleggen

 • Je kan enkele belangrijke begrippen die te maken hebben met zelfredzaamheid uitleggen

Slide 19 - Slide