H7. Aankleden en inrichten van een ruimte

Herhalen H6. Hulpmiddelen, technologie en veiligheid
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Zorg en WelzijnVoortgezet speciaal onderwijsMiddelbare schoolLeerroute 3Leerjaar 5

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Herhalen H6. Hulpmiddelen, technologie en veiligheid

Slide 1 - Slide

Het plaatje is een voorbeeld van:
A
E-Health
B
Domotica
C
Robotica
D
Elektronisch patiëntendossier

Slide 2 - Quiz

Welk woord hoort bij het plaatje?
A
Domotica
B
E-Health
C
Robotica
D
Elektronisch Patiëntendossier

Slide 3 - Quiz

H7. Aankleden van een ruimte

Slide 4 - Slide

Doelen hoofdstuk 7. 

Aan het einde van dit hoofdstuk weet/kun je:
 • de wensen en behoeften van mensen inventariseren
 • weet je de functies van verschillende ruimtes
 • kun je een schets maken voor de aankleding en  inrichting van een ruimte
 • kun je ruimtes aanpassen aan de doelgroep
 • kun je een ruimte logisch indelen
 • ben je op de hoogte van veiligheidsvoorschriften
 • heb je oog voor veiligheid

Slide 5 - Slide

Grondhouding

Grondhouding = instelling die bepalend is voor je gedrag
 1. respect: Iemand serieus nemen.
 2. empathie: je kunnen verplaatsen of inleven in gevoelens van een ander
 3. echtheid: je bent eerlijk

Slide 6 - Slide

Omgangsvormen
Omgangsvormen: manieren waarop je met andere mensen hoort om te gaan

Omgangsvormen zijn niet altijd en over hetzelfde. Hoe jij met andere omgaat wordt beinvloed door:
- De tijd waarin je leeft.
- Woonplaats en cultuur
- Leeftijd van mesnen
- De situatie waarin je zit

Er zijn geschreven en ongeschreven regels die aangevenhoe je met andere mensen hoort om te gaan. 

Slide 7 - Slide

Over welke 3 dingen gaat de grondhouding?

Slide 8 - Open question

Geschreven en ongeschreven regels

ongeschreven regels: regels die niet op papier staan maar die iedereen eigenlijk opvolgt.

geschreven regels: regels die vastgelegd zijn, bijv. wetten.

Slide 9 - Slide

Wat zijn geschreven regels? Noem 1 voorbeeld.

Slide 10 - Open question

Wat zijn ongeschreven regels? Noem 1 voorbeeld

Slide 11 - Open question

Doelgroep en functie van de ruimte
Doelgroep 
Houdt rekening met:
 • leefsituatie - wonen/geld/vrije tijd/school/werk/gezondheid
 • leeftijd - kind / oudere
 • functies van ruimtes - wonen/slapen/verplegen/recreatie/kinderopvang


Slide 12 - Slide

Functie van de ruimtes
Functie= waarvoor iets dient

- wonen
- slapen
- Verplegen
- Recreactie
- Kinderopvang
- Werken (personeel)

Slide 13 - Slide

Veiligheid en ruimte
Veilgheid en Ruimte
In een ruimte moet gekeken worden naar:
 1. brandveiligheid
 2. EHBO
 3. materialen
 4. apparatuur
 5. gevaarlijke stoffen/materialen
 6. doelgroep

Slide 14 - Slide

Veiligheid en ruimte
1. brandveiligheid
Voorschriften: 
- nooduitgangen, brandblussers, vluchtwegen, noodverlichting, brandmelders, onruimingsplattegronden.

In een ontruimingsplan staat beschreven wat er moet gebeuren in geval van nood om zoveel mogelijk mensen het gebouw uit te krijgen.

Een ontruimingsplattegrond is bedoeld om de gerbuikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw moeten verlaten bij een gebeurtenis

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Video

Veiligheid en ruimte
2. EHBO
 • in elke ruimte moet een EHBO-koffer aanwezig zijn
 • in ieder bedrijf moet iemand aanwezig zijn met een BHV-diploma

Slide 17 - Slide

Veiligheid en ruimte
3. materialen: 
 • Materialen moeten regelmatig worden gecontroleerd. 
 • Kapotte meubels worden direct verwijderd
 • Lees de voorschriften op de materialen goed door
 • Vermijd brandgevaarlijke materialen. 

Slide 18 - Slide

veiligheid en ruimte
4. Apparatuur.
5. Gevaarlijke stoffen.
6. Doelgroep.

Slide 19 - Slide

Decoratie
Decoratie = (tijdelijke versiering). 
Bijvoorbeeld; kussens, kaarsen, schilderijen.

Kleuren zijn belangrijk bij het inrichten van een ruimte. Kleuren zijn van invloed op je gemoedstoestand. 

Slide 20 - Slide