Module 2 les 3 examentraining

Nederlands periode 2
Vier lessen in p2
NUMO in mentoruur
Uitlegfilmpjes SVO - YouTube
Examinering CE lezen en luisteren begin p3
1 / 29
next
Slide 1: Slide
NederlandsMBOStudiejaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Nederlands periode 2
Vier lessen in p2
NUMO in mentoruur
Uitlegfilmpjes SVO - YouTube
Examinering CE lezen en luisteren begin p3

Slide 1 - Slide

Domein lezen en luisteren
1. Lees- en luisterstrategie
2. Kritisch lezen
3. Examentraining lezen
4. Examentraining luisteren


Slide 2 - Slide

Doelen vandaag
Aan het einde van de les:

- Ken je de kwalitatieve en kwantitatieve inhoud van een leesexamen; ​
- Kun je de in het leesexamen opgenomen informatie begrijpen;​
- Kun je de in het leesexamen opgenomen informatie interpreteren;​
- Kun je de bij het leesexamen behorende vragen beantwoorden.


Slide 3 - Slide

Programma vandaag
Inleiding

Examentekst 3F

Afsluiting
10 minuten

30  minuten

5 minuten
Programma vandaag

Slide 4 - Slide

Terugblik kritisch lezen

Slide 5 - Slide

Als je een tekst kritisch leest, stel jij jezelf vragen over:
(noem er minimaal twee)

Slide 6 - Open question

Wat wordt er bedoeld met 'kritisch zijn op de tekst'.

Slide 7 - Open question

Waar let je op bij het kritisch zijn op de schrijver?

Slide 8 - Open question

Examentekst 3F

Slide 9 - Slide

Aanpak leestekst
- Oriënteer op de tekst
- Intensief lezen
-Vraag lezen > wat denk je?
-Zoekend lezen
- Antwoord invullen

Slide 10 - Slide

Tekst 'Voorwaarden'
Leestekst 'Algemene voorwaarden sportschool Fit!' uit het voorbeeldexamen 2022-2023.

Stap 1: Oriënterend lezen
Stap 2: Intensief lezen
Stap 3: Vraag bekijken
Stap 4: Zoekend lezen
Stap 5: Antwoord invullen

Slide 11 - Slide

Oriënterend lezen
Lees de titel: 'Algemene voorwaarden sportschool Fit!'

Wat denk je?
Wat weet je al?
Waar gaat het over?

Slide 12 - Slide

Intensief lezen
Lees de tekst.

Staan er moeilijke woorden in die je niet aan een ander kunt uitleggen?
Onderstreep ze en zet deze in de volgende sheet.
timer
15:00

Slide 13 - Slide

Moeilijke woorden uit de tekst.

Slide 14 - Mind map


A
Ja
B
Nee
C
Niet te beantwoorden

Slide 15 - Quiz

Slide 16 - Slide


A
Ja
B
Nee
C
Niet te beantwoorden

Slide 17 - Quiz

Slide 18 - Slide


A
Ja
B
Nee
C
Niet te beantwoorden

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide


A
Ja
B
Nee
C
Niet te beantwoorden

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Slide


A
Ja
B
Nee
C
Niet te beantwoorden

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

Afsluiting

Slide 25 - Slide

Terugblik doelen
Aan het einde van de les:

- Ken je de kwalitatieve en kwantitatieve inhoud van een leesexamen; ​
- Kun je de in het leesexamen opgenomen informatie begrijpen;​
- Kun je de in het leesexamen opgenomen informatie interpreteren;​
- Kun je de bij het leesexamen behorende vragen beantwoorden.


Slide 26 - Slide

Mentoruur
Taalverzorging
Numo > spelling 3F
Numo > werkwoordspelling 3F


Slide 27 - Slide

Volgende les
Examenfragmenten luisterenSlide 28 - Slide

Slide 29 - Slide