ALGEMEEN - GA JE MEE INTERNATIONAAL ??

Wie ging reeds op buitenlandse stage/project - zo ja, wat, waar... ?
1 / 41
next
Slide 1: Open question
psychopedagogiekHBOStudiejaar 2

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wie ging reeds op buitenlandse stage/project - zo ja, wat, waar... ?

Slide 1 - Open question

GO ABROAD

Slide 2 - Slide

KWALITEIT
van de 
PARTNER- 
school
WAAROM 
motivatie

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Slide 5 - Video

BUITENLANDSE 
STAGE LSO

VOORWAARDEN
GESLAAGD VOOR ALLE STAGES 2E JAAR
GEMOTIVEERD
MINIMUM 2 MAANDEN (8 weken)

Slide 6 - Slide

STUDIEPUNTEN AV
15 SP ter vervanging v onderdeel
bouwstenen voor actief burgerschap (9 SP), 
Open ruimte (3SP) 
International learning environments (3SP) 

= 8 weken buitenlandse stage

Slide 7 - Slide

STUDIEPUNTEN 
LOBR

12 SP ter vervanging v
Stage LO (7), Stage BR (6),
Keuzestage (4), Open Ruimte (3)
= 6 weken buitenlandse stage

Tot 20 SP toevoeging stages en Learning Environements 3

Slide 8 - Slide

ERASMUSBEURS

MIN 15 SP of 8 weken stage  


Slide 9 - Slide

ERASMUSBEURS

MIN 15 SP of 8 weken stage  

Voor LOBR :
dan neem je 3SP van
Learning Environments mee
met een alternatieve opdracht

Slide 10 - Slide

PER STAGE - sec. school

 • Minstens 8u observatie
 • Min 15 lesuren per week
 • Min 10 lesuren
  buitenschoolse activiteiten
  per weekSlide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

PER STAGE - org./lagere school

 • 36u/week
 • Aanwezigheid, 
  deelname lessen,
  toezicht, voorbereidingen,...Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

ONDERWIJS
TAAL LAND 
beheersen

taaltest 

Slide 15 - Slide

verleden en dit academiejaar 
Nepal 
Filippijnen (nieuw!) 
Zuid Afrika (Bio Esthetiek)
Portugal 
Spanje
Nederland
Finland
.

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

niet mogelijk
GROOT BRITTANIË (brexit)

indien COVID weer toeslaat

Slide 18 - Slide

MOTIVATIEFICHE (click)
voor januari 2024

griet.deknopper (ex Europa) - willem.lauryssen (europa)

Slide 19 - Slide

AFSPRAAK 
PRIKKEN
voor
een 
INTERVIEW 

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

JOUW PERSOONLIJKHEID
OPEN MINDED & empathisch
Verantwoordelijkheidszin
Planmatig
Flexibel
Zelfstandig !!
Maturiteit en initiatief-name !!
Wereldburgerschap MO

Slide 22 - Slide

BESPREKING 
MET 
DOCENTEN

WEIGERING 
KAN

Slide 23 - Slide

ZELF INITIATIEF NEMEN
STAGEPLAATS ZOEKEN  & CONTACT MAKEN
VERBLIJFPLAATS REGELEN EN VERPLAATSING
TAALCURSUS eventueel 
VACCINATIES eventueel 

VLIR-VORMING volgen 
voor VLIR-BEURZEN verplicht

Slide 24 - Slide

SOORTEN BEURZEN
ERASMUSPLUS INTERNSHIP
= stage in Europa (+/- 500€/mnd)
ERASMUS BELGICA : Wallonië (100 tot 200€)

Buiten europa - vroege deadlines !! = 
GENERIEKE BEURS : 700€/mnd + reiskosten
PCP : 700€/mnd + reiskosten 

Slide 25 - Slide

INFORMATIE BEURZEN

Slide 26 - Slide

DEADLINES = belangrijk !!

Slide 27 - Slide

wat moet je doen 

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

STUDEREN buitenland
VOORWAARDEN

VOLLEDIG GESLAAGD VOOR DT 1 EN DT2
GEMOTIVEERD & ZELFSTANDIGE ATTITUDE
MINIMUM 30 CREDITS OPNEMEN
MINIMUM 3 MAANDEN WEG
ONDERWIJSTAAL SPREKEN

Slide 30 - Slide

MOTIVATIEFICHE (click)
voor januari 2023

griet.deknopper (ex europa)
willem.lauryssen (europa)

Slide 31 - Slide

AFSPRAAK 
PRIKKEN
voor
een 
INTERVIEW 

Slide 32 - Slide

Wanneer, wat & hoe
1 semester: herfstsemester


Overeenkomstig studieprogramma met dat van EHB
Nederlands, Engels of Frans

Gasthogeschool of universiteit biedt meestal
verblijfsaccommodatie aan
Slide 33 - Slide

WAT TE DOEN
Aanmelden bij Mobility Online - indien goedgekeurd !
Studieprogramma opstellen in samenspraak met mij
Deadlines opvolgen
Verblijfplaats zoeken, vliegtuigtickets boeken
Reisdocumenten en verzekering in orde brengen
 Info over land opzoeken
Taalcursus volgen


Slide 34 - Slide

INFORMATIE BEURZEN

Slide 35 - Slide

EVALUATIE STUDIE
Deelname aan examens
en opdrachten in buitenland

In geval van herexamen(s):
individueel bekijken

Slide 36 - Slide

MOGELIJKHEDEN
ZELF TE ZOEKEN en
wij reeds overeenkomsten met
Tilburg, Utrecht, Amsterdam, Lille, 
Budapest, Turkije, Spanje, Estland...
en Brussel/Wallonie ;-)

Slide 37 - Slide

SAMENGEVAT
OPTIES: Volgend jaar stage in Europa
of Zuiden of studeren in Europa
INDIEN INTERESSE:

Tegen januari AANMELDINGSFICHE 
+ afspraak boeken


Slide 38 - Slide

ZIJN ER VRAGEN ?

Slide 39 - Open question

WIE DENKT ER STERK
OVER OM NAAR HET
BUITENLAND TE GAAN?

Slide 40 - Mind map

Slide 41 - Slide