Hof H5 drama en muziek_ les 2

1 / 49
next
Slide 1: Slide
KunstMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

This lesson contains 49 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

lesdoel
 • Doornemen accenten voor de toetsweek
 • Herhaling van de stof van H5
 • oefenen met de theorie van H5
 • nakijken en bespreken Hw opdrachten H5

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

welke van de huiswerkopdrachten van H5 ben je niet uitgekomen?

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Wat te leren voor de toetsweek?
1. Hofcultuur in de zestiende en in de zeventiende eeuw
(H1 t/m H5) -> Nadruk ligt op H5

2. Cultuur van het moderne in de eerste helft van de twintigste eeuw (H1 t/m H6) -> Nadruk ligt op  kunstanalyse vragen n.a.v. de analyse schema's 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Waar heb je nog een vraag over?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

stukje herhaling

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

welke van de volgende fragmenten is kommedie- ballet?

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Video

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Welke van de fragmenten is komedie- ballet?
A
eerste fragment
B
tweede fragment
C
geen van beide
D
beide fragmenten

Slide 16 - Quiz

This item has no instructions

theater en dansvormen
Naast het hofballet ontwikkelde zich nog twee andere dansvormen:
de balletopera - hierbij worden ballet en opera gecombineerd en hebben een gelijkwaardige rol
de balletkomedie/ komedieballet - hierbij ligt vooral de nadruk op het acteren

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

De ballet-komedie, zoals Le Bourgeois Gentilhomme, wijkt af van het traditionele hofballet.
Noem één belangrijk verschil.

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

verschil ballet komedie en hofballet?
 • Hofballet ontleent de thema’s vooral aan de mythologie – ballet-komedie speelt (meestal) in op de actualiteit.
 • Hofballet gaat uit van scènes/entreés en kent geen doorlopende handeling – ballet-komedie kent één verhaallijn.
 • Hofballet wisselt de scènes/entreés af met divertissementen – in balletkomedies hebben alle disciplines te maken met de handeling.

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Wat is een Divertissement?
A
Een muzikaal moment met alleen dans, zonder dat het verhaal verder wordt verteld
B
Een muzikaal moment met alleen dans, waarbij het verhaal verder wordt verteld
C
een muzikaal moment binnen de opera zonder dat het verhaal verder wordt verteld
D
een muzikaal moment binnen de opera waarbij het verhaal verder wordt verteld

Slide 20 - Quiz

This item has no instructions

Leg uit waarom Lully deze divertissementen invoegt in zijn (opera) stukken onder leiding van Lodewijk XIV?

Slide 21 - Open question

This item has no instructions

waarom Lully deze divertissementen invoegt is omdat:
 • Lodewijk XIV is zelf een verwoed danser en vindt dans een onmisbaar aspect van alle podiumkunsten.
 • De dans geeft de hovelingen (die geen geschoolde zangers zijn) toch de gelegenheid aan het stuk deel te nemen.

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

hof balletten hebben verschillende functies; ze bieden vermaak aan het hof.
Ook maken ze de status en rangorde van de deelnemende hovelingen duidelijk. Buiten dat hebben deze balletten ook een politiek-strategische functie. Beschrijf twee van deze politiek-strategische functies van het hof ballet aan het hof van Lodewijk XIV

Slide 23 - Open question

This item has no instructions

Twee van die politiek-strategische functies van het hof ballet zijn:
 • Ze zijn propaganda voor het bewind van Lodewijk doordat ze de grandeur en rijkdom van de paleiscultuur tonen met Lodewijk als stralend middelpunt.
 • De balletten zijn (vaak) allegorisch van karakter en laten de militaire en politieke situatie/overwinningen zien.
 • De (min of meer) verplichte deelname van de adel bindt ze aan het hof van Versailles en brengt ze daarmee onder de politieke controle van Lodewijk.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Ontstaan van de opera

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je van Monteverdi?

Slide 26 - Mind map

This item has no instructions

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Opera
 • Tijdens de Barok ontstaat en ontwikkelt zich de opera tot een volwaardige kunstvorm. 
 • In 1607 wordt L’orfeo van Claudio Monteverdi (wordt tegenwoordig beschouwd als de eerste ‘echte’ opera!) voor het eerst opgevoerd aan het hof van Mantua. 
 • De prima prattica beschouwt Monteverdi als een oude stijl en hij kiest voor de seconda prattica

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Slide 28 - Slide

Pagina 60 Basso C

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Slide 30 - Video

This item has no instructions

Welke van de volgende twee fragmenten is seconda prattica?

Slide 31 - Slide

This item has no instructions

Slide 32 - Video

This item has no instructions

Slide 33 - Video

This item has no instructions

Welke van de 2 fragmenten is seconda prattica
A
eerste fragment
B
tweede fragment

Slide 34 - Quiz

This item has no instructions

Prima prattica
seconda prattica
gaat om de vorm - muziek/melodie staat voorop, deze is belangrijker dan de tekst (inhoud)
gaat om de inhoud - tekst is belangrijker dan de muziek
dissonanten niet gewenst 
Dissonanten worden juist wel toegepast, omdat ze kunnen helpen bij het verklanken en oproepen van emoties.

Meerstemmig – tekst is hierdoor vaak onverstaanbaar

Eenstemmig
(= monodie) – hierdoor is de tekst goed te verstaan 

Slide 35 - Drag question

This item has no instructions

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

In de Franse opera wordt de aristotelische structuur aangehouden. Er zijn vijf bedrijven en een eenheid van tijd en handeling. De eenheid van plaats wordt echter losgelaten om het muziektheater aantrekkelijker te maken.
Leg uit hoe het loslaten van de eenheid van plaats de opera’s aantrekkelijker maakt. Noem twee zaken.

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

Het loslaten van de eenheid van plaats maakt de opera’s aantrekkelijker omdat: 
 • Het loslaten van de eenheid van plaats geeft de mogelijkheid de decors te wisselen en het publiek te verrassen met een totaal ander toneelbeeld.
 • Het geeft de karakters de gelegenheid tijdens decorwisseling hun uiterlijk aan te passen en/of andere kleding aan te trekken. 

Slide 38 - Slide

This item has no instructions

Wat is de affectenleer?

Slide 39 - Mind map

This item has no instructions

affectenleer
De affectenleer in de muziek geeft een richtlijn aan musici hoe via hun instrument een affect moet worden vertaald in muziek. Er wordt in onderwezen hoe je ‘vreugde’ speelt of ‘verdriet’.

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Slide 41 - Slide

This item has no instructions

Vernieuwingen die Monteverdi heeft toegepast in de opera zijn:
 • volwaardig orkest (40 musici)
 • happy endings
 • het wisselen van sterk variërende decors
 • samenspel van recitatieven (= vorm van zingend spreken en aria’s (= een lied, waarbij de zanger gevoelens en gedachten kan uitdrukken)
 • dans toegepast
 • het koor dient niet alleen maar voor begeleiding, maar krijgt ook een hoofdrol (De rol van het koor/rei geeft commentaar op hetgeen zich heeft afgespeeld)

Slide 42 - Slide

This item has no instructions

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Slide 44 - Video

This item has no instructions

hofopera en publieksopera
In de opera zijn twee verschillende genres te onderscheiden: de hofopera en de publieksopera. De laatste ontstaat als de belangstelling van het hof wegzakt. Monteverdi’s compagnon bezit een theater in Venetië waar het gewone publiek toegang toe heeft. 

Slide 45 - Slide

This item has no instructions

De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera.
Leg dit uit aan de hand van twee aspecten

Slide 46 - Open question

This item has no instructions

De publieksopera is voor de componist als productie commercieel veel aantrekkelijker om te maken dan een hofopera omdat:
 • De hofopera heeft maar een beperkt publiek. Publieksopera heeft veel meer betalende toeschouwers.
 • Hofopera’s worden gemaakt voor een speciale gelegenheid zoals een feest en worden vaak maar een of enkele keren opgevoerd. Een publieksopera kan meerdere keren worden opgevoerd.
 • De adel betaalt achteraf en is vaak traag van betalen of betaalt zelfs helemaal niet. Het publiek betaalt vooraf voor de toegang, wat meer financiële zekerheid geeft.
 • Een publieksopera mag naar meer steden worden geëxporteerd. Mede door de decors voor de hofopera zijn erg kostbaar. In de publieksopera kan het allemaal eenvoudiger en kan het decor meereizen met de opera.

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Wat is je het meeste bijgebleven van deze les. Noem minimaal 2 dingen

Slide 48 - Open question

This item has no instructions

Tot slot
1. Alle accenten  voor de aankomende toets kan je terug vinden in de classroom
2. heb je behoefte aan meer uitleg/vragen maak met mij een (online) afspraak!
3. oefen met de powerpoints en de opgaven van Lambo

Slide 49 - Slide

This item has no instructions