quiz H1

Bij welke van de twee grafieken hoort de formule y=2x+5?
A
de bovenste grafiek
B
de onderste grafiek
1 / 11
next
Slide 1: Quiz
WiskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Bij welke van de twee grafieken hoort de formule y=2x+5?
A
de bovenste grafiek
B
de onderste grafiek

Slide 1 - Quiz

Welke stelling hoort niet bij de volgende functies: f:y=0,5x+3 en g:y=0,5x+2?
A
Deze grafieken lopen evenwijdig
B
De richtingscoëfficiënt van de grafiek bij f is 0,5
C
Het snijpunt met de y-as van de grafiek bij g is (0,2)
D
het snijpunt met de y-as van de grafiek bij f is (3,0)

Slide 2 - Quiz

De lijn k gaat door de punten A(2,22) en B(12,7) en de lijn l gaat door de punten C(4,3) en D(20,43).
Stel van de lijnen k en l de formule op en bereken de coördinaten van het snijpunt S van de lijnen k en l.

Slide 3 - Open question

Opstellen formules voor de lijnen k en l
y=ax+b


door A (2,22) geeft
22=-1,5*2+b
b=25
k:y=-1,5x+25


y=ax+b


door C(4,3) geeft
3=2,5*4+b
b=-7
l:y=2,5x-7
a=122722=1015=23=121
a=204433=1640=410=221

Slide 4 - Slide

Berekenen snijpunt van de lijnen k en l
-1,5x+25=2,5x-7
-4x=-32
x=8
y=2,5*8-7=13
snijpunt S (8,13)

Slide 5 - Slide


{
Gegeven:      4x + y = 13     Geef de oplossing van dit
                        x  - 2y = 1      stelsel in de volgende vorm:                                                      (x,y) vb antwoord (4,3)
timer
5:00

Slide 6 - Open question

Uitwerking
     4x+ y = 13          *2                8x  + 2y =26
        x- 2y=1                                     x - 2y=1
Als je beide vergelijkingen bij elkaar optelt, houd je over:
9x=27, dus x=3
invullen in de tweede vergelijking geeft:
3-2y=1
-2y=-4, dus y=2. De oplossing van het stelsel: (3,2)
{
{

Slide 7 - Slide

Gegeven:
Gevraagd: de grafiek van f heeft 2 nulpunten, bereken met de GR het rechternulpunt. Rond af op 2 decimalen vb: (2,36;3)
f(x)=3x2+2x4

Slide 8 - Open question

Gegeven: grafiek hiernaast
Gevraagd: de extreme waarden

Slide 9 - Open question

Uitwerking
max. is f(0)=1
min. is f(2)=-1

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide