T3sk - 1.3 - Stofeigenschappen

1.3 - Zuivere stoffen en mengsels
1 / 20
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

1.3 - Zuivere stoffen en mengsels

Slide 1 - Slide

Leerdoelen 1.3 - Zuiver en mengsels
- Je kent de drie fasen van stoffen.
- Je kunt schematisch de fasen en faseovergangen weergeven.
- Je kent de zes faseovergangen.
- Je kunt omrekenen tussen graden Celsius en kelvin.
- Je kunt uitleggen met welk experiment je kan aantonen of een     stof zuiver is of een mengsel

Slide 2 - Slide

Elke stof kan in 3 fase voorkomen
Vast: (s)             (s komt van "solid")
Vloeibaar : (l)  l komt van "liquid")
Gas: (g)              (g komt van "gas")

We noemen dit de fasetoestand
vb: Dus ijs noteren we als volgt: 
                       water (s)

Slide 3 - Slide


Faseverandering 1 is:
A
verdampen
B
sublimeren
C
stollen
D
condenseren

Slide 4 - Quiz


Faseverandering 3 is
A
rijpen
B
smelten
C
verdampen
D
stollen

Slide 5 - Quiz

Celcius (oC) <-> kelvin (K)
Formules voor omrekenen:
kelvin  =  Celsius  -  273
Celsius  =  kelvin  +  273

Slide 6 - Slide

Het kookpunt van ethanol is 78 graden Celsius, hoeveel kelvin is dit?
A
-193 K
B
351 K
C
-95 K
D
251 K

Slide 7 - Quiz

Het kookpunt van koper is 2843 K hoeveel graden Celsius is dat?
A
3116 graden Celsius
B
2670 graden Celsius
C
2570 graden Celsius
D
3016 graden Celsius

Slide 8 - Quiz

Wat is het absolute nulpunt?
A
0 K
B
273 K
C
-273 K
D
0 graden Celcius

Slide 9 - Quiz

Wat is het koudste ?
A
10 graden celsius
B
273 kelvin
C
200 kelvin
D
-10 graden Celsius

Slide 10 - Quiz

Zuivere stof en mengsel

Zuivere stof:
  • is één stof en bestaat uit dezelfde moleculen
Mengsel:
  • meerdere verschillende soorten moleculen door elkaar

Slide 11 - Slide

Hoe bepaal je of het een mengsel of zuivere stof is?


Laat de stof smelten, stollen of verdampen (koken)
  • als het een zuivere stof is: blijft de temperatuur hetzelfde bij de faseverandering
  • als het een mengsel is dan:  dan verandert de temperatuur tijdens de faseverandering

Slide 12 - Slide

Zuivere stof


bij een zuivere stof heb je een: smeltpunt, stolpunt of kookpunt

Slide 13 - Slide

Mengsel

Stoltraject
Mengsel


bij een mengsel heb je een: smelttraject, stoltraject of kooktraject
Traject

Slide 14 - Slide


Geef aan of de stof bij grafiek a of bij grafiek b hoort:


Sinaasappelsap
(zonder pulp)
A
A
B
B

Slide 15 - Quiz


Geef aan of de stof bij grafiek a of bij grafiek b hoort:


Koper
A
A
B
B

Slide 16 - Quiz


Geef aan of de stof bij grafiek a of bij grafiek b hoort:


Benzine
A
A
B
B

Slide 17 - Quiz

Leerdoelen §1.3 - Faseveranderingen  
- Je kunt opnoemen in welke drie fasen stoffen kunnen voorkomen.
- Je kunt schematisch de fasen en faseovergangen weergeven.
- Je kunt opnoemen wat de zes faseovergangen zijn.
- Je kunt omrekenen tussen graden Celsius en kelvin.
- Je kunt uitleggen met welk experiment je kan aantonen of een stof zuiver is of een mengsel

Slide 18 - Slide

Wat ga je nu doen
Lees eerst de paragraaftekst §1.3 zorgvuldig door
Het huiswerk is (maken in je schrift of Online):
Van §1.3: 32 t/m 37 + 39

De volgende les wordt er gecontroleerd
Bezoek het vak-swt op vrijdag het 2e uur

Slide 19 - Slide


Welke stof wordt er hier verwarmd?
Bevroren slootwater
Bevroren gedestilleerd water
A
Bevroren slootwater
B
Bevroren gedestilleerd water

Slide 20 - Quiz